3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim

DEĞERLİ KATILIMCILAR,

Bir ülkedeki eğitim sisteminin kalitesi eğitim programlarının niteliği ile yakından ilişkili olup eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması ise eğitim programları üzerinde çağın gereksinimlerine, bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yenilikler yapılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda eğitim programları üzerinde çalışmaların yapılması büyük önem arz etmekle birlikte yapılan çalışmaların alan uzmanlarıyla paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır.

Bu amaçla Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖ-DER) işbirliğiyle 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi’nde III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi’nin düzenlenmesi planlanmıştır. Kongre kapsamında eğitim programları, öğretme-öğrenme süreci, programda ölçme ve değerlendirme, eğitim tarihi, öğretmen eğitimi ve eğitim teknolojileri ile ilgili konular sözlü ve poster bildiri sunumları ile tartışılacaktır. Alanda çalışan akademisyenleri, öğretmenleri ve öğrencileri görüşlerini, çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşarak alanımızın gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

EPÖK 2014 kabul edilen tüm bildirilerin özetleri ile birlikte CD/kitap olarak yayımlanacaktır.

 

Prof. Dr. Hikmet Y. CELKAN
Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Eğitim Programları ve Öğretim
Derneği Bşk.

Kongre Konuları

Eğitimin Tarihi, Sosyal ve Felsefi Temelleri

Öğrenme-Öğretme Süreç ve Uygulamaları

Program Hazırlama ve Uygulama

Program Değerlendirme

Programda Ölçme ve Değerlendirme

Öğretmen Eğitimi

Programların Karşılaştırılması, Akreditasyonu ve Standartlaştırılması

Program Geliştirmede Yeni Yönelimler

Öğretim Teknolojileri ve Uygulamaları

İletişim Bilgileri
Adres: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gaziantep
E-posta: [email protected]
Tel: 342 317 3766

http://epok2014.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.