3. Ulusal Çocuk Kongresi

Kongre Hakkında

“Ulusal Çocuk Kongresi” fikri 2011 yılında Konya Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenliği de yapmış olan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet KURNAZ tarafından ortaya atılmıştır. I. Ulusal Çocuk Kongresi 2012 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve MEB Bakanlığımızın işbirliği ve 54 Bilim ve Sanat Merkezinden 196 öğrenci, 69 öğretmen ve 63 velinin katılımı ile 147 bildiri sunularak düzenlenmiştir.
III. ULUSAL ÇOCUK KONGRESİ özel yetenekli çocukların yaptıkları bilimsel araştırmalarını sunacakları bir kongredir. Kongrede sadece çocuk ve gençler bildiri sunacaktır, akademisyen ve öğretmenler bildiri sunmayacaklardır. Kongrenin ilerleyen yıllarda tüm çocuk ve gençlere hitap eder hale getirilmesi beklenmektedir.
Kongre ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
1. Kongrede bir tema sınırlandırması yapılmamıştır.
2. Kongreye özel yetenekli çocuklarla ilgili çalışma yapan tüm kurumlarda öğrenim gören öğrenciler bildiri gönderebileceklerdir.
3. Kongrede öğrencilerin yaptıkları araştırmaların sonuçları bildiri halinde sunulacaktır. Kongrede öğrencilerin hazırladığı projelerin tanıtımına yer verilmeyecektir.
4. Kongreye gönderilmek üzere hazırlanan bildiriler, öncelikle kendi kurumlarında kurulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Her kurumdan en fazla 5 bildiri incelenmek üzere “Bilim Kurulu” na gönderilecektir. Toplam 150 bildirinin sunulması planlanmış olup,gönderilen bildirilerin toplamı 150 yi aşması halinde en çok bildiri gönderen bilim sanatlardan başlamak üzere bir sınırlama yapılarak 5 in altında bildiri kabulüne; ya da, bildiri sayısının 150 yi bulmaması halinde 5 bildirinin üzerinde bildiri gönderen bilim sanatlardan da bildirilerin kabulüne gidilecektir
5. Kongrede bildiri sunacak 150 öğrenci ile onların danışman öğretmenlerinin konaklama, iaşe ve kongre masrafları karşılanacaktır.
6. Özel yetenekli çocuklarla ilgili çalışma yapan kurumlardan bildiri sunmak üzere, kongreye gelecek olan öğrencilere refakat edecek danışman öğretmen, ilgili bulundukları kurumun idaresince/müdürlüklerince belirlenecektir.
7. Kongreye bildiri sunan öğrenci ve onlara refakat edecek danışman öğretmenler dışında öğrenci, veli ve öğretmenler de gönüllü olarak katılabilecektir. Gönüllü katılımcıların tüm masrafları kendilerine ait olacaktır.
8. Kongre ile ilgili tüm yazışmalar rizecocukkongresi@gmail.com adresinden elektronik posta yoluyla yapılacaktır. Ayrıca web sitemizden de gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Değerli Yönetici ve Öğretmen Arkadaşlar,
Ulusal Çocuk Kongresi” fikri 2011 yılında Konya Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenliği de yapmış olan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet KURNAZ tarafından ortaya atılmıştır.
Birincisi, 14-15 Haziran 2012 tarihleri arasında, Konya Necmettin Erbakan Ün. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. tarafından gerçekleştirilen ULUSAL ÇOCUK KONGRESİ’ nin II.si 13-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Bursa’ da Bilim ve Sanat Merkezince düzenlenmişti.3.ULUSAL ÇOCUK KONGRESİ ise Rize de Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde 12-13 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu çalışma, özel yetenekli çocukların yaptıkları bilimsel araştırmalarını sunacakları bir kongre olacaktır. Kongrede sadece çocukların bildiri sunmaları planlanmaktır, akademisyen ve öğretmenler bildiri sunmayacaklardır. Kongrenin ilerleyen yıllarda tüm çocuk ve gençlere hitap eder hale getirilmesi beklenmektedir.
Kongre ile ilgili resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılmıştır. Yazının kurumlara ulaşması zaman alacağı için duyurulması uygun görülmüştür. Kongre takvimi aşağıda belirtildiği gibidir;
21.02.2014
Bildiri özetlerinin kongre düzenleme kuruluna gönderilmesi için son tarih
24.02.2014

14.03.2014
Bildiri özetlerinin bilim kurulunca incelenmesi
17.03.2014
Kabul edilen bildirilerin ilanı
18.03.2014

11.04.2014
Kurumların; kongreye katılacak danışman öğretmen ve öğrenci isimleri ile gönüllü olarak katılacak yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci isimlerini bildirmesi
28.03.2014
Kongre programının ilanı
12.06.2014

13.06.2014
Kongrenin gerçekleştirilmesi
Kongrede özel yetenekli çocuklarla ilgili eğitim veren kurumlardan bildiri sunacak öğrenciler ile onların danışman öğretmenlerinin konaklama ve iaşeleri karşılanacaktır. Bunun dışındaki diğer öğretmenler ve öğrenci velileri de konaklama ve iaşe giderleri kendilerince karşılanmak üzere gönüllü olarak “katılımcı” sıfatı ile kongreye katılabilecektir. Bu şekilde katılan öğretmenlere ve velilere de katılım belgesi verilecektir.
Gönüllü katılımcıların zamanında bildirilmesi koşulu ile özellikle çocukların aileleri ile aynı odada kalabilmeleri; gönüllü katılımcı öğretmenlerin de kongreye katılan öğrencilerle uygun koşullarda konaklayabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca gönüllü katılımcıların ücretlerini karşılamaları koşulu ile kongre merkezinde yemeklerden ve sosyal etkinliklerden yararlandırılmaları sağlanacaktır.
Konu ile ilgili duyuru ve gelişmeleri www.ucgk.org adresinden ve www.fatmanurierkanbilsem.k12.tr adresinden takip edebilir ve sorularınızı rizecocukkongresi@gmail.com mail adresi aracılığı ile sorabilirsiniz.

KONGRENİN KAPSAMI

Türkiye genelindeki 66 Bilim ve Sanat Merkezinde destek eğitimi gören özel yetenekli öğrenciler yaptıkları bilimsel araştırmalara ilişkin bildiriler ile katılacaktır. Bu kapsamda 170 öğrenci ile 80 danışman öğretmenin kongreye katılması beklenmektedir.

KONGRENİN GENEL AMACI

Öğrencilerin çeşitli problemlere bilimsel metotlarla çözüm yolları bulmalarını sağlamak ve ilgilerini artırmak.

KONGRENİN ÖNEMİ

Ülkemizin bugününü ve yarınını güçlü ve istikrarlı kılmada ve daha yaşanılır bir dünya oluşturmada en önemli itici güç olan beşeri kaynaklarımızdan olan özel yetenekli bireylerin çeşitli disiplin alanlarına ilişkin bilgi ve duyarlılık seviyesini artırarak onları bu konuda daha yeterli hale getirmek gerekmektedir.

Bu bağlamda bilimsel alandaki kapasitelerini ortaya koymaları adına farkındalık oluşturması, ülkemizde özel yetenekli gençlerin özel yetenek alanlarını destekleyici çalışmaların yeterli sayıda yapılamaması nedeniyle gençlere yapmış oldukları çalışmaları sunabilecekleri bir ortam hazırlanması ve gençlerin farklı bölgelerdeki özel yetenekli bireyler ile paylaşımda bulunmaları onların sosyal bir birey olarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

HEDEFLER

1-Öğrencilere bilimsel tutum ve davranış kazandırmak.

2- Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.

3-Öğrencilerin kişilik ve liderlik özelliklerini geliştirmek.

KONGRENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Kongrenin süresi 2 gün olarak (12-13 Haziran 2014) planlanmaktadır. Birinci gün öğleden önce açılış, öğleden sonra bildirilerin sunumu yapılacak. İkinci gün ise öğleden önce bildirilerin sunumu, öğleden sonra değerlendirme yapılarak kongre sonlandırılacaktır. Bildiriler eş zamanlı olarak belirlenen salonlarda bir akademisyen yönetiminde öğrencilerce sunulacak olup değerlendirme bölümünde sorular cevaplandırılacaktır.

İletişim Bilgileri

Merkez Adres
Engindere Mah. Merkez/RİZE
0464 – 226 16 74
0464 – 226 16 74
973425@meb.k12.tr
rizecocukkongresi@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.