3. Ulusal Çevre Kongresi

Çok Kıymetli Katılımcılar,

Yerelden bölgesele, bölgeselden evrensele canlı ve cansızlar açısından çok büyük tehdit unsuru oluşturan çevre sorunlarının dünya ölçeğinde tartışılmasını hedefleyen Ulusal Çevre Kongresi“Turizm ve Çevre” ana teması ile Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle 30 Temmuz – 2 Ağustos 2016 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecektir.

Kirleticilerin ekosistemler üzerindeki tahribatı ve canlılar üzerindeki potansiyel risklerine, sınırsızca tahrip edilen geriye dönüşsüz bir biçimde yok olan çevrenin vazgeçilmez öğelerinin tespitine ve çevrenin korunmasına yönelik farklı ve alternatif çözüm odaklı analiz ve çalışmaların kongre kapsamında değerlendirilmesinin toplam çevre kalitesine ve sağlıklı ortamlara katkısı kaçınılmaz olacaktır.

Yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya hedefi, bilgi üretme ve paylaşma konusunun en önemli aktörleri olan bilim adamları, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada olması ile gerçekleşebilir.

Doğal, kültürel ve tarihi mirası ile yeşilin ve mavinin tüm tonlarını içerisinde saklayan Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan Marmaris’te, üretilen bilgilerin dünya ekosisteminin hizmetine ikram etmek üzere buluşmak dileğiyle, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK

Kongre Başkanı

www.cevrekongresi.gen.tr

KONGRE KONULARI

Ana Tema: TURİZM ve ÇEVRE

Çevre Kalitesi ve Turizm

Turizmde Doğal Çevre Koruma ve Teknikleri

Turizm Sektöründe Ekolojik Yaklaşımlar

Ekolojik Turizm Türleri

Sürdürülebilir Turizm

Turizm-Çevre Stratejileri

ÇEVRE

Ekoloji

Ekolojik Ekonomi

Ekoteknoloji

Ekotoksikoloji

Hava Kalitesi ve Kontrolü

Su Kalitesi ve Kontrolü

Toprak Kalitesi ve Kontrolü

Entegre Atık Yönetimi

Ses, Koku, Gürültü Kirliliği ve Kontrolü

Elektromanyetik Kirlilik

Çevre Kirliliği ve Kontrolü

Çevre Analiz Teknikleri

Arıtma Prosesleri

Enerji Kaynaklarının Yönetimi

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Çevre Biyolojisi

Çevre Kimyası

Çevre Sağlığı

Çevre Eğitimi

Çevre Hukuku

Çevre Politikaları

Çevre Planlaması

Çevre Modellemesi

Biyoçeşitlilik

Biyomonitorlama

KONGRE TAKVİMİ
Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi
10 Mayıs 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
13 Mayıs 2016
Kongre Katılım ve Konaklama Ücretlerinin Yatırılması için Son Tarih
20 Mayıs 2016
Kongre Tarihi
30 Temmuz-2 Ağustos 2016