3.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI

YARIŞMA TEMASI
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile; geleceğin tasarımcılarını ev  tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla düzenlenen ev tekstili tasarım yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI
• Türkiye’yi uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek ev tekstili tasarımlarının
ortaya çıkmasını teşvik etmek, sektörün rekabet gücünü arttırmak,
• Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarım ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
• Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak.

YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI
A- Yarışmaya Türkiye’de ikamet eden herkes katılabilir.
B- Yarışmanın Profesyonel kategorisine;
• Lise veya dengi okul mezunu olanlar,
C- Yarışmanın Öğrenci kategorisine;
• Üniversitelerin 2 yıllık tekstil ve tasarım ile ilgili tüm bölümlerinin öğrencileri ile güzel sanatlar ve
mühendislik fakültelerinin tekstil, resim, tasarımla ilgili bölümlerinde okuyan lisans ve yüksek lisans, doktora
düzeylerindeki öğrenciler katılabilir
Yarışmacıların;
• Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
• Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
• Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası
olmaması,
• İşbu yarışma şartnamesinde belirtilen koşullara uyuyor olması şarttır.
• Yarışma Şartnamesi ve Taahhütnamenin her bir sayfasını imzalayarak Yarışma Sekreteryasına teslim etmesi
gerekmektedir.

YARIŞMANIN ÜRÜN GRUPLARI
3. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması profesyonel ve öğrenci olarak iki ayrı kategoride, 4 farklı ev tekstili ürün grubunda
düzenlenmektedir.
Bu ürünler;
1- Yatak , (Nevresim Takımı, Yorgan, Yatak Örtüsü-Yastık)
2- Banyo (Havlu, Bornoz, Peştamal)
3- Perde (Tül ve Kalın Perde)
4- Koltuk (Döşemelik Kumaş)

TEKNİK ŞARTLAR
Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde katılımcılar yarışmaya 2 şekilde katılabilirler.
1- Sadece Çizim İle Katılacak Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler:
• Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan 1 adet, 50 x 70 cm boyutunda sunum paftası.
• Yarışmacılar sadece çizim ile katılacaklarsa iki farklı uygulama yapabilirler;
o Desen tasarımı ile katılıyor ise; 1 adet A3 boyutunda metraj veya pano kompozisyonlu çizim paftası,
o Tasarım herhangi bir ürüne ait bir model ise 1 adet A3 boyutunda bu modelin teknik çizim paftası.
• 1 adet,bu desen veya ürünün kullanım alanının önerildiği A3 boyutunda, giydirme veya simülasyon paftası.
• Tasarımın uygulanabilir halinin 300 Dpi JPG formatında kaydedildiği CD.
• Kavramsal yaklaşım; yarışmacının tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden en fazla 100
kelimeden oluşan bir metin bulunması gerekmektedir. (kavramsal yaklaşım, tercih doğrultusunda fotoğraf
kısa film ya da yazı şeklinde de hazırlanabilir.)
2- Çeşitli Tekstil Üretim Yöntemleri İle Üretilmiş Doku ve/veya Tasarım Örneği İle Katılacak Yarışmacıların Dosyalarında
Bulunması Gerekenler:
• Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan 1 adet 50 x 70 cm boyutunda sunum paftasının
içeriğinde; elyaf, iplik, boyarmadde, aksesuar ve yardımcı malzeme, renk, teknik çözümleme v.s. bilgilerde yer
almalıdır.
• Daha önce hiçbir yerde üretilmemiş, endüstriyel üretime hazır özgün kumaş ve/veya doku tasarımı örnekleri.
• Bu örnek kumaş ve/veya doku örneklerinin kullanım alanının önerildiği 1 adet A3 boyutunda giydirme veya
simülasyon paftası.
• Tasarımın uygulanabilir halinin 300 Dpi JPG formatında kaydedildiği CD.
• Kavramsal yaklaşım; yarışmacının tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden en fazla100
kelimeden oluşan bir metin bulunması gerekmektedir. Bu açıklama tercih doğrultusunda fotoğraf kısa film
ya da yazı şeklinde hazırlanabilir.

YARIŞMA İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Yarışmacılar, başvuru belgelerinin ve sunum paftalarını 50cm x 70cm ölçüsünde proje çantası içinde kapalı
olarak teslim etmelidirler. Karton-plastik dışında proje çantası kullanılmayacaktır. Aksi takdirde kaybolacak
evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.
• Teknik şartlarda belirtilen standart dışında dosya teslimleri kabul edilmeyecektir.
• Eksik belge ile yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Sunum Dosyaları 15 Şubat 2013 Cuma tarihine kadar Yarışma Sekretaryasına elden veya kargo ile iletilmelidir.
Sunum paftalarının üzerinde yarışmacının ismi, imzası veya gerçek kimliğini ortaya koyacak bir ibare yer
almamalıdır.
• Yarışmacılar her kategoriye yalnız bir eserle katılabilirler. Bir kişi farklı kategorilerde başvuru yapabilir.
• Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategoriler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek,
herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Üç harf ve beş rakamdan oluşan bir rumuz kullanılmalıdır.
(Örnek; Rumuz: ABC01234). Söz konusu rumuz hiçbir şekilde yarışmacının kimliği ile ilgili ipucu taşımamalıdır.
Aksi halde yarışmacı diskalifiye edilebilir.
• Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi
durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

DOSYALARDA BULUNMASI GEREKENLER
• Yukarıdaki maddelerde açıklamaları yapılan sunum paftaları.
• Fotoğraflı Başvuru Formu, İmzalı Taahhütname.(Şartname ekinde yer alan)
• Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise belgesi,
• Fotoğraflı özgeçmiş
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

DOSYALARIN TESLİM ADRESİ:
Tasarımların teslim yeri Yarışma Sekretaryası adresidir. Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri
kullanılacaktır. Posta yüzünden meydana gelen gecikmelerden Yarışma Sekreteryası sorumluluk kabul etmeyecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
OUTWORK – VELİ YILDIZ
Vefa Bayırı Sok. sok.AS Sitesi B Blok Kat:6 No:8 D:27 Gayrettepe / İstanbul
Tel: 0212 288 62 55 Faks: 0212 288 44 58
www.turkiyeevtekstilitasarimyarismasi.com / www.evtekstiliyarismasi.com / arge@uib.org.tr

ÖDÜLLER
Profesyoneller ve öğrenciler için tüm kategorilerde;
Birincilik ödülü: 7.500 TL
İkincilik ödülü: 4.000 TL
Üçüncülük ödülü: 3.000 TL
*En inovatif ürün: 10.000 TL
Tasarım Yarışmasında dereceye giren yarışmacılardan, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme
sonrasında Bakanlık tarafından uygun bulunacak kişilere 2 (iki) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkânı verilecektir.**
*Yarışmaya başvuran tüm eserler arasından, seçici kurul tarafından belirlenecek olan sadece bir eser, en inovatif
ürün ödülünü kazanacaktır.
** Söz konusu Eğitime ilişkin detaylar 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Uygulama Usul ve Esasları kapsamında belirlenir.