3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI’NIN AMACI

Depremler can ve mal güvenliğinin başlıca tehditlerinden birisi olarak ülkemiz gündeminin en önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Deprem tehlikesi ülkemizin büyük bölümünü ilgilendirmektedir. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (3TDMSK)’nın başlıca amacı ülkemizde bu konuda çalışan herkesi kurum ve meslek ayrımı gözetmeden, kolaylıkla katılabileceği bir bilim ortamında bir araya getirmektir.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD), söz konusu konferanslarının iki yılda bir düzenlenmesini ve her defasında ayrı bir kentte yapılmasını temel bir prensip olarak kabul etmiştir.

Üçüncüsü İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 50’den fazla üniversite, kurum ve kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilecek olan bu konferansta paralel oturumlar düzenlenerek sunuşlar ve tartışmalar yapılacaktır. Her oturum belirli bir tema üzerinde yoğunlaşacaktır. Oturumlarda “çağrılı konuşmacı” ve “davetli konuşmacı” ayrımı yapılmayacak, Bilim Kurulu tarafından bildirisi ve sunuş yapması uygun bulunan herkese, araştırma bulgularını sunması için eşit fırsat verilecektir.

KONFERANS ANA TEMALARI

Yer Bilimleri

Mühendislik Sismolojisi

Deprem Mühendisliği

Kentsel Riskler ve Afet Yönetimi

ÖZEL OTURUMLAR

İzmir’in Deprem Tehlikesi

İzmir’in Deprem Riskleri

Yeni Türkiye Deprem Yönetmeliği

İzmir ve Kentsel Dönüşüm

Konu Başlıkları
Üçüncü Konferansın ele alacağı ana konu başlıkları şunlardır:
Sismoloji ve sismotektonik
Azalım ilişkileri ve sismik tehlike
Kuvvetli yer hareketi
Deprem kaynak modelleri
Mikrotremor analizi
Sismik ağlar
Sismik dalga analizi
Tsunami
Dalga analizi
Yapay zeka yöntemleri/uygulamaları
Deprem öncesi çalışmalar
Sismik tehlike
İzmir odaklı deprem çalışmaları
Deprem bölgelerinde uygulamalı jeoloji çalışmaları
Depremde uzaktan algılama uygulamaları
Barajların ve köprülerin deprem güvenliği
Geoteknik deprem mühendisliği
Mevcut yapılarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
Özel yapıların deprem güvenliği
Yüksek binalar
Yapısal analiz ve yapı sağlığı izlemesi
Depreme dayanıklı betonarme yapılar
Depreme dayanıklı yığma yapılar
Depreme dayanıklı çelik yapılar
Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları
Sismik yalıtım ve titreşim kontrolü
Deprem yönetmelikleri
Yakın tarihli depremler
Kentsel riskler ve kayıp tahminleri
Afet yönetimi
Afet sonrası konut yeri planlamaları
Kentsel dönüşüm
Deprem ve şehir ve bölge planlaması: Afete duyarlı planlama ve depremsellik
Depreme dayanıklı yapı tasarımı
Deprem ve mimarlık
Afete duyarlı toplum
Deprem tehlikesi altında tarihi yapılar

http://www.tdmd.org.tr/TR/Genel/KonferansAnaSayfa.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB39AF7D896DAF648

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.