3. Tümaş Mermer 39. Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması

 

1.Genel bilgiler

  1.1.Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu; doğal taş ve mermer alanında dünyada ve Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan Tümaş Mermerin sergileneceği Fuar Standı’nın tasarlanmasıdır.

 

  1.2.Yarışmanın Amacı

Doğal taş sektöründe Türkiye’nin ve Dünya’nın tercihi olan Tümaş Mermer; ürünleri, kalitesi, güvenilirliği, ileri teknoloji ile 24 saat üretim yapan ocak ve fabrikalarıyla 1986’dan beri “Türkiye’nin en büyük doğal taş üreticilerinden” olmuştur. Doğal taşın ait olduğu ülkenin niteliklerini ve güzelliklerini yansıttığının bilincinde olan firma; geçmişi, bugünü ve geleceği bir bütün olarak görerek Türkiye’de ve Dünya’da doğal taş sektöründe bir simge olmayı amaçlamaktadır. Geniş ürün yelpazesi, ürettiği çözümler ve taşı işlemedeki hassasiyeti ile oluşturulan mekânları kalıcı kılan Tümaş Mermer, geleceğin mekânlarını geçmişin motifleriyle bezeyerek taşın doğallığı ile sunmaktadır. Tümaş Mermer Türkiye ve yurtdışında birçok projelere malzeme sağlamakta aynı zamanda da üretimini ve yatırımlarını hızla arttırmakta olan bir firmadır.( Bkz: http://www.tumasmarble.com/)

Bu yarışma, 10 – 14 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan 39. Yapı Fuarı İstanbul’a katılacak olan Tümaş Mermerin, fuar standının oluşturulmasında, Tümaş Mermer Malzeme ve Elemanlarının ve kurumsal imajının en etkin ve ilgi çekici biçimde sergilendiği, fonksiyonel, özgün ve profesyonel tasarımlar elde etmek ve birinci ödüle değer bulunan tasarımın uygulanması amacı ile düzenlenmiştir.

 

1.3.Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; Tümaş Mermer ve BOU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliği ile düzenlenen yerel bir öğrenci yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

 

 1.4.Yarışmaya Katılım Koşulları ve Esasları

 • Yarışma, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans düzeyindeki öğrencilere açıktır.
 • Yarışmaya grup olarak katılım serbesttir.
 • Yarışmacılar en fazla iki ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya katılımda ön kayıt yoktur.
 • Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri, Seçici Kurul Danışman Üyeleri, raportörler ve Tümaş Mermer şirketleri yönetici ve çalışanlarının birinci derece yakınları katılamaz.

 

1.5. Jüri Üyeleri ve Raportörler

 

Asil Jüri Üyeleri:

Başak YURTTAŞ, İç Mimar

Gün IŞIK, Mimar BOU

Merve YILMAZER, İç Mimar

Nimet ÖZTANK, Mimar BOU

Tunga ERTEKİN, TÜMAŞ MERMER

Danışman Jüri Üyeleri:

Ahmet Bilal UZKUÇ, TÜMAŞ MERMER

Hande ÜK PALA, TÜMAŞ MERMER

Yasemin ERBİL, Mimar BOU

Raportörler:

Dicle ÇELİK, Mimar BOU

Hande ÜK PALA, TÜMAŞ MERMER

Tunga ERTEKİN, TÜMAŞ MERMER

 

2.Yarışma Detayları

  2.1. Tasarım Konsepti

Gelenekten geleceğe Türk Mermeri fikriyle yola çıkılacak olan tasarım, konsept olarak da postmodern ve niteliksel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Diğer tasarım yaklaşımları tasarımcılara bırakılmıştır.

  2.2.Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

 • Yarışma Şartnamesi
 • Alana dair bilgi ve belgeler
 • Tümaş Mermer marka logosu

 

Yarışmaya ilişkin dokümanlar www.ogrenciyarismasi.bou.edu.tr adresinden temin edilecektir.

 

Stand Alanı: 61 m²  [(7 m x 9 m) -2 m²]* olmak üzere tek parçadan oluşmaktadır. Stand alanları üstten birleştirilebilir.

*(-2 m² alanda bulunan mevcut kolonun alanı olarak çıkartılmıştır)

 

Stand Yüksekliği : max. 6 m

Kat sayısı: Serbest

Yapı Fuarı Malzeme Kapısı Boyutları: Tümaş Mermerin Stand alanının bulunduğu Salon 14 için kapı boyutları:590x 600 cm(En x Boy) dir.

 

Zemin Yük Kaldırma ve Kullanımı: 14 no’lu salonda zemin yük kaldırma kuvveti 3.000 kg/m2’dir. Tasarımcı salondaki alanın zeminini delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, yapıştırıcı madde kullanamaz.

 

Salon Tavan Kullanımı: Tasarımcı, stand montajı için fuar alanı salonlarının tavanlarından destek alamaz ya da tavanlara herhangi bir görsel malzeme asamaz.

Sergilenecek ürünler: Aşağıda listesi bulunan ürünlerdir:

 

 • PICASSO
 • COLOSSEA CREMA
 • ADALIA CAPPUCCHINO
 • TIGER
 • SIRIUS BLACK
 • SIRIUS GREY
 • SIRIUS SILVER
 • FUME ( Marmara mermerine benzerliğinden ötürü, gelenek kısmında kullanılabilir)
 • MARRON CLARO
 • SKYLINE
 • TUMAS GREEN
 • TUMAS RED
 • TUMAS BLACK

Ürün sergileme: Ürünler, kullanım amacına ve fonksiyonuna uygun biçimde sergilenecektir.

Kurumsal imaj: Tümaş Mermerin kurumsal kimlik ve imajının en doğru biçimde kullanılması esastır.

 

İhtiyaç duyulan ilave fonksiyonlar:

 

 • Oturma ve Görüşme alanı: Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte uygun boyutlarda bir toplantı masası şeklinde olması öngörülmüştür fakat bu alanın düzenlenmesi tasarımcıya bırakılmıştır.
 • Servis alanı (Sıcak, soğuk içecek servisi ) : Çok büyük bir servis alanına ihtiyaç duyulmamaktadır. Mini bir buzdolabı ve üzerine yerleşen kahve otomatı şeklinde düşünülebilir.
 • Depo (kilitlenebilir alan ) : Servis alanını da içinde barındıran, kilitlenebilir, bar tipi mini buzdolabı ve üzerine kahve otomatının sığabileceği min. 150×150 alan yeterlidir ve tasarım ile güncellenebilir.
 • Ziyaretçilerin ilgisini çekecek, ürün deneyimi yaşamalarına olanak sağlayacak, ürün özelliklerini basit anlatımlarla ifade edecek, etkileşimli, deneysel alanlar, üniteler düşünülebilir.

 

2.3.Yarışmacılardan Teslimde İstenenler

 • Projeler, yarışmacılar tarafından uygun görülecek ölçekte, plan, kesit, görünüş, sistem detayları ve farklı açılardan yapılmış perspektifleri içeren 70 cmx100 cm yatay pafta (pafta sayısı serbest) halinde teslim edilecektir.
 • Projelerle birlikte, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kâğıda, tasarım raporu teslim edilecektir. Tasarım Raporu, stand tasarımın kavramsal açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
 • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, üç (3) rakam ve üç (3) harften oluşan bir rumuz şeklinde olacaktır (Örn: ABC123 gibi) ve teslim edilen her pafta, CD, kağıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda rumuz 1 cmx5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır.
 • Projelerin ayrıca JPEG formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır. Tasarım raporu da word formatı halinde CD içerisine kaydedilmelidir.
 • Birden fazla öneri ile yarışmaya katılan yarışmacılar, her öneri için ayrı bir rumuz kullanacaklardır.
 • Ödül ya da mansiyon alamayan proje sahiplerinden, kimliklerinin açıklanmasını isteyenlerin, kimlik zarfının üzerinde “AÇILABİLİR” ibaresi olmalıdır.

 

  2.4.Yarışma Dışı Bırakılma

 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Projeye ait belgelerin (CD, kimlik zarfı, paftalar veya ambalaj) herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile durum tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.

 

2.5.Kimlik Zarfı

Yarışmada teslim edilen tüm belgelerde kimlikler gizli olacaktır. Yarışmacılar; proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerine Tümaş Mermer 39. Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı, kapalı ve içini göstermeyen kimlik zarfının içine;

Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form konulacaktır.

 

 

 

 

 

 

2.6.Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı Ve Kayıtların Başlaması                                    5  Şubat 2016

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih               20 Şubat 2016

Soruların Yanıtlanması                                                                  22 Şubat 2016

Projelerin Teslimi                                                                            31 Mart  2016

Seçici Kurul Değerlendirmesi                                             1Nisan- 4Nisan 2016

Sonuçların Açıklanması                                                                    5 Nisan 2016

 

2.7.Soru ve Cevaplar

Katılımcılar; yarışma ile ilgili sorularını 20 Şubat 2016 günü saat 17.00’ye kadar e-posta ile
ogrenciyarismasi@bou.edu.tr  adresine ileteceklerdir. Soru sormak isteyenler elektronik postalarının konu bölümüne “Yarışma Sorusu” ifadesini yazacaklardır.

Sorular ve yanıtlar 22 Şubat 2016 tarihinde www.ogrenciyarismasi.bou.edu.tr  adresinden yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar aynı web sitelerinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt verilmeyecektir.

 

2.8.Rumuz ve Ambalaj Esasları

Yarışmacılardan istenenler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Paftaların ve ambalajın sağ üst köşesinde 1 cm x 5 cm boyutlarında altı (6)

karakterli bir rumuz olmalıdır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile birlikte;

Tümaş Mermer 39. Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması

 

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 177 YILDIRIM / BURSA adresi yazılacaktır. Projeler, kimlik zarfı ve CD düz olarak (kırılmamış ve katlanmamış biçimde) ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

 

2.9.Projelerin Teslim Tarihi ve Yeri

Yarışmada istenenler 31 Mart 2016 günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese elden veya en geç bu tarihte ve belirtilen saate kadar kargoya verilmek suretiyle teslim edilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda ambalaj üzerindeki teslim tarihinin okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gönderim adresi şöyledir:

Tümaş Mermer 39. Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 177 YILDIRIM / BURSA

 

 

 

 

 

2.10.Sonuçların Açıklanması

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra 5 Nisan 2016 tarihinde www.ogrenciyarismasi.bou.edu.tr  adresinden duyurulacaktır.

 

2.11.Ödüller

Birincilik Ödülü     : 3.500 TL

İkincilik Ödülü       : 2.000 TL

Üçüncülük Ödülü  : 1.500 TL

Mansiyon               : 1000  TL x 3

 

2.12.Projelerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni

Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri yarışma sonucu açıklandıktan sonra bilgilendirme yapılacak tarih ve yerde düzenlenecek törende takdim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu projelere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

 

 

2.13.Yayın-Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

 • Derece alan eserlerin her türlü telif, tasarım, uygulama ve sergileme haklarının Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş.’ne ait olduğunu kabul ederler.
 • Ödül alan eserler yanında yarışmaya katılan bütün tasarımlar, Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından herhangi bir surette yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur.
 • Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 • Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş seçilen standın imalatını, uygun gördüğü bir firmaya yaptırma hakkına sahiptir
 • Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş. ödül alan stand tasarımının tümü veya bir bölümünü uygulamama hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tümaş Mermer 39. Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması Katılım Formu

 

 BAŞVURU ve KATILIM FORMU
KATILIMCI / EKİP BAŞI BİLGİLERİ  

KATILIMCI VE EKIP BAŞI

 

İMZA

(KATILIMCI, EKIP BAŞI)

 

RUMUZ

   
 

ADI-SOYADI

   
 

EV TELEFONU

 
 

CEP TELEFONU

 
 

E.MAIL ADRESI

 
 

ÜNIVERSITE VE FAKÜLTE ADI

 
 

OKUDUĞU BÖLÜM VE DÖNEMİ

   
EKİP ÜYELERİ BİLGİLERİ  

 

PROJE EKIBI

 

 

ADI SOYADI

 

   

   İMZA

     
   
   
   
   
   
   
   
NOTLAR Not

·        Eksiksiz doldurulması gereken bu form, proje paftaları ile birlikte kapalı kimlik zarfı içerisinde yer almak zorundadır.

·        Proje ekibi alanında yer kalmaması durumunda aynı formdan bir tane daha kullanılabilir.

·        Birden fazla öneri ile yarışmaya katılım durumunda bu form, her öneri için yeni bir rumuzla tekrar doldurulacaktır.