3. Teoloji Sempozyumu

 

III. Teoloji Sempozyumu | İzmir
Tarih: 24-25 Ekim 2015
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ethem Ruhi Fığlalı Konferans Salonu
Kayıt ve Detaylı Bilgi: akademi.dusunbil.com adresinde.

Bulunduğumuz coğrafya, yüzyıllardır dinle yönetilmiş, insanların davranışları ve yaşam biçimleri dinle şekillendirilmeye çalışılmıştır. 20. yy. ile birlikte din, farklı bir biçim alarak varlığını sürdürmüş, mevcut iktidarların insanlar üzerindeki otoritelerini sağlamaya yarayan bir araç haline getirilmiştir. Bu nedenle insanlar teolojik konuları ulu orta yerlerde konuşamamış, konuşanlar da ya baskı altına alınmış ya da öldürülmüşlerdir. Bütün baskılara rağmen teoloji üzerine konuşmak, bu konuyu tartışmaya açmak, özellikle ülkemizde gereklilik arz etmektedir.

Teoloji Sempozyumu ile bir ilk gerçekleştirerek ön yargıları bir nebze de olsa yıkmaya çalışıyoruz. Ön yargıları yıkarak özgür ve eleştirel düşünmenin önünü açmak için susmak yerine konuşmaya devam etmemiz, en önemlisi de tartışma kültürünü öğrenmemiz gerekir. Bu seneki sempozyumda, tartışma kültürümüzü koruyarak teoloji üzerine karşı görüşleri bir araya getirecek ve ön yargılarla mücadele edeceğiz. Din ve tanrı olgularına felsefi ve psikolojik bağlamda ilgi duyan herkesi bekleriz. Kayıt ve detaylı bilgi akademi.dusunbil.com adresinde.

Program Detayları için tıklayınız