3. “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması

VAKIF HAYAT EMEKLİLİK
3. “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

Konu: “Hayattan Sarı Kareler”

1- KONU VE AMAÇ
Bu yılki “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayattan Sarı Kareler” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

2- YARIŞMA BÖLÜMLERİ
Yarışma tek bölümlüdür: Sayısal Renkli.

3- KATILIM ŞARTLARI
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.
– Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
– Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
– Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
– Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
– Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül ve sergileme aldığının tespit edilmesi halinde, ödül ve sergileme iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı yıl ile takip eden bir sonraki yıl içerisindeki 1 (bir) yıllık sürede TFSF onaylı yarışmalara katılması kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
– Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
– Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
– Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Vakıf Emeklilik’in ve internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
– Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Vakıf Emeklilik A.Ş. ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
– Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.

4- KULLANIM HAKLARI
– Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Vakıf Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır.
– Vakıf Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Vakıf Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
– Vakıf Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Vakıf Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
– Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

5 -ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
– Fotoğraf dosyaları, Vakıf Emeklilik A.Ş.’nin ve
web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
– Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
– Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İsimlendirme:
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli/Color > C).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _).
– Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için: TRomeryC1_2014_balikci_kadin.jpg, …”
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Vakıf Emeklilik sorumlu olmayacaktır.

6- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 03 Mart 2015
Son Katılım Tarihi : 03 Mayıs 2015 Pazar günü saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 08 Mayıs 2015
Sonuç Bildirimi : 13 Mayıs 2015
Ödül Töreni ve Sergi : 29 Mayıs 2015 Vakıfbank Sergi Salonu

7- SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla)
– Ahmet SEL (AA Fotoğraf Editörü)
– Coşkun ARAL (İz TV Genel Yayın Yönetmeni)
– Garbis ÖZATAY (Milliyet Gazetesi eski Fotoğraf Editörü)
– Özgür OBALI (Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı)
– Ömer Serkan BAKIR (Fotoğrafçı, Gazeteci)
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN

8- ÖDÜLLER
Birincilik : 3.000.- TL
İkincilik : 2.000.- TL
Üçüncülük : 1.000.- TL
Mansiyon (3 eser) : 2 yıllık National Geographic üyeliği (189 TL+KDV)
Sergileme (En fazla 38 eser) : 250.- TL

9- YARIŞMA SEKRETERYASI
Vakıf Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Muallim Naci Cad. No: 22 Ortaköy 34347 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 310 37 00
kurumsaliletisimmudurlugu@vakifemeklilik.com.tr

10- Uyuşmazlıkların çözümünde Vakıf Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt derler.

12- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/031 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.