3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ve Çalıştayı

3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu dijital çağda tasarım kavramını, gelişen tasarım süreçlerini, tasarım araçlarını sorgularken, tasarım ve uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları ve çözümleri irdelemek, geleceğe ilişkin yeni bakış açıları ortaya koymak hedefini taşımaktadır.

21. Yüzyıl bilgiyi yöntemle birleştiren ve yorumlama yeteneğini ürüne dönüştüren çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin en üst noktaya geldiği bir dönemdir. Temel ve uygulamalı bilimlerin veri üretiminde teknoloji, toplumsal etkilerin çözümlenmesinde bir araç olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle yaratıcı süreçlerin temelini oluşturan sanat ve tasarım, teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen, üretim süreçlerini bu teknolojik kazanımları kullanarak yenileyen ve ürünlerini toplumsal yaşama doğrudan aktaran alanlardır. Sanat ve tasarım alanları teknolojik süreçler içerisinde kullanıcı, yaratıcı, üretici ve eğitici başlıkları altında etkin biçimde var olmaktadır.

Sempozyum, teknoloji çağında ve teknolojik süreçlerle birlikte; Sanat ve Tasarım alanlarındaki disiplinlerin üretim biçimlerindeki farklılıkları, değişimleri, yeni üretim biçimlerini ve ürünlerini, sosyal ve toplumsal süreçleri ile birlikte irdelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin içeriğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu farklı disiplinleri bir araya getirerek, teknoloji çağında sanat ve tasarım alanlarında önemli bir tartışma ortamı yaratacak; ortak-ayrışan sorunları ve çözümleri belirleyecek; eğitmenler, sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Sempozyumun Amacı:

Sempozyum;
Teknoloji ve tasarım kavramlarının ortak paydalarının ortaya çıkarılması, tasarım ve uygulama sürecinde ortaklıklarının izlenmesi,
Çağdaş ve teknolojik tasarım süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunların çözüm arayışına katkıda bulunacak uygulamaların paylaşılması,
Tasarım-insan ilişkisinin tüm ölçeklerinde yöntem arayışlarını bir üst noktaya taşıyan teknolojik ve çağdaş uygulamaların değerlendirilmesi,
Çağdaş teknolojileri kullanabilen, yeniliğe açık eğitmenlerin, sanatçıların ve tasarımcıların bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir.

Sempozyum sanat, tasarım ve eğitimi alanları ile ilişkili tüm disiplinlere açıktır.

19-20-21 Aralık 2018 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ve Çalıştayı

SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI

Dijital Çağda;
1. Sanat ve Tasarım Eğitimi;
1A. Dijital Teknolojilerin Yeri ve Önemi
1B. Dijital Teknolojilerin Getirdiği Olanaklar
1C. Yeni Nesil Uygulamalar
1D. Değişen Derslikler ve Donanımlar
1E. Dijital Uygulama Teknolojileri
1F. Yenilikçi Yaklaşımlar
1G. Proje Anlatımları

2. Sanat ve Tasarım Alanlarında Uygulanan Yeni Yöntemler ve Teknolojiler
2A. Oyun Teknolojileri ve Tasarım
2B. Hesaplamalı Tasarım
2C. Yapı Bilgi Modelleme ve Mimari Tasarım
2D. Gastronomi ve İnovasyon

3. Tasarım, Sanat ve Kent İlişkisi

4. Tasarımda, Sosyolojik, Psikolojik ve Kültürel Etkiler

5. Üretim ve Tüketim Kültürü

http://sanattasarimegitimi2018.baskent.edu.tr/?id=39609

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.