3. Sağlık Hukuku Kongresi

3. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ, 23-25 NİSAN 2016 – BURSA

Geleneksel hale gelen Sağlık Hukuku Kongresi’nin üçüncüsüne hoş geldiniz.

Ulusal ve Uluslararası katılımın yoğun beklendiği bu kongre için, büyük özveri ile yol gösterici olan Kongre Başkanları çok değerli Prof. Dr. Hamit Hancı ve Prof. Dr. Yener Ünver hocalarımıza teşekkür ediyorum.

Birden fazla disiplinin bir araya geldiği şüphesiz olan Sağlık Hukuku’na ilgi, her geçen gün haklı olarak artarak devam etmekte. Bu sevindirici durum, konunun bileşenlerinin daha sık ve çoğalarak bir araya gelmelerini kaçınılmaz kılmakta.

Kongremizin bir yönü ile amacı; Hekim hak ve sorumluluğu, hasta hak ve ödevleri, ebe-hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin görev –sorumluluk ve hakları, tamamlayıcı tıp uygulamaları, sağlıkta arabuluculuk uygulamaları, sağlık turizmi, ilaç hukuku alanlarında bildiri, poster sunumları ile güncel bilgi alış verişinin yapılmasıdır. Bu yolla, Tıp Biliminin standartlarının hukuk alanında karşılığını bulmak, iyi hekimlik uygulamalarının hukuken ispatı için gerekli zorunluluklar ile tüm taraflar için hak arama konusunda yol gösterici almaktır.

Kongre’nin kadim şehir olan Bursa’da yapılması, benim ve kentimiz için büyük değer taşımakta. Kısa yolculuklar ile; efsane bir dağ, eşsiz bir deniz, emsalsiz bir göl, yem yeşil bir ormanda tabiatla baş başa kalabileceksiniz. 3000 yıllık tarihten Osmanlı’ya uzanan zengin bir miras ile otantik köy dokusu da ziyaretinizi beklemekte.

Sizleri 23 Nisan 2016’da Ulusal Egemenlik bayramında Sağlık Hukuku’nu konuşmak ve Bursa’da misafir etmek için sabırsızlanıyoruz.

Bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmanızı diler, saygılar sunarım.

3.Sağlık Hukuku Kongresi Kongre Sekreteri

Av. Okan DURSUN

18 MART 2016 : BİLDİRİLERİN SON GÖNDERİLME TARİHİ
31 MART 2016 : TAM METİNLERİN SON GÖNDERİLME TARİHİ
10 NİSAN 2016 : SON KAYIT TARİHİ
23 / 24 / 25 NİSAN 2016 : KONGRE PROGRAMI
22-23 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE KURS DÜZENLENECEKTİR.