3. Muzaffer İzgü Çocuk Öyküleri Yarışması

“Çocuk okuru olmayan toplumun, yetişkin okuru da olmaz.”

Bu sözüyle çocuk edebiyatına verdiği önemi özetleyen Muzaffer İzgü, yüzü aşkın çocuk kitabıyla üç kuşağın “yazar dede”si oldu. Okumaya ilk kez onun kitabıyla başlayan birinin çocuklarının ve torunlarının da yine bir Muzaffer İzgü kitabıyla okumaya başladığına, okumayı sevdiğine tanık olduk.

Çocuk edebiyatına eserleriyle verdiği katkılar yanında, her fırsatta çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemini vurgulayan değerli yazarımız Muzaffer İzgü’nün adına düzenlediğimiz yarışmayı bu yıl Çocuk Öyküleri dalında düzenlemeye karar verdik.

Yarışmamıza herkes davetlidir.

Katılım şartları ve yarışmayla ilgili diğer bilgiler aşağıdadır:

KATILIM ŞARTLARI

Yarışma seçici kurul üyeleri dışında tüm yazarlara açıktır.
Yazarlar yarışmaya en az üç öyküden oluşan bir öykü dosyasıyla katılabilir.
Öykülerde konu kısıtlaması olmamakla birlikte çocuk öyküsü alanında yazılmış olmasına ve Muzaffer İzgü çizgisine uygunluğuna bakılacaktır.
Öyküler daha önce bir yarışmaya katılmamış, basılı veya dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
Birinci olacak dosyanın yayın hakkı Bilgi Yayınevi’ne ait olacaktır.

BİÇİM

Öyküler Word dosyasında, 12 font büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
Öyküler dijital ortamda e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir. Gönderilen öykü dosyasının adında ve içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
E-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır. Bu dosyaya yazarın adı verilmelidir.
Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir.

TESLİM VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Dosyaların gönderileceği e-posta adresi: yarisma@bilgiyayinevi.com.tr

Son gönderme tarihi: 30 Ağustos 2019

Sonuçların açıklanacağı tarih: 30 Kasım 2019

ÖDÜL
Birincilik ödülü: 3.000,00 TL (Üç BinTL) olacaktır.

Seçici Kurul
Gülten Dayıoğlu (Seçici Kurul Başkanı)
Sedat Sever
Mavisel Yener
Hidayet Karakuş
Biray Üstüner