3. Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi

3. Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi – Şubat 2015

01-07 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya’da Porto Bello Hotel’de yapılması planlanan ‘Biyoloji Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi’ adlı etkinlik konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli kriterler dikkate alınarak öğrenci seçimi yapılacaktır.TÜBİTAK-BİDEB 2229 programının desteği ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte katılımcıların konaklama, yemek ve ulaşım giderleri ile deneysel çalışma masrafları etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

Genel Hedefler

Genç bilim insanları yetiştirmek,
Bilimsel Düşünme ve Araştırma” bilincini geliştirmek,
Bilimsel çalışmalarda etik konusunda duyarlı olmak,
Fen okur-yazarı bir toplum olmaktır.
Özel Hedefler

Biyoloji bilim dalında öğrenim gören lisans öğrencilerinin alanlarında bilimsel bir fikri proje önerisi haline getirme becerilerini geliştirmektir.

Bilimsel bir problemi belirleme,
İlgili konuya ve alana ait bilimsel literatüre erişim,
Alana ait literatüre yönelik bilimsel okur-yazarlık kültürüne sahip olma,
İlgili probleme etkiyen değişkenleri belirleme,
Bu problemin çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımların farkında olma ve bağlama uygun bilimsel yaklaşımlar geliştirebilme,
İlgili problemi araştırmak amacıyla proje tasarımı ve planlamaya yönelik temel becerileri kullanma,
İlgili projeye yönelik ekip oluşturma,
İlgili süreçte gözlem yapma, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve elde edilecek bulguları sınıflama, elde edilen bu bulguları yorumlama yeterliği,
İlgili yorumlara dayalı olarak ve literatürle karşılaştırmalı tartışmalarla sonuç çıkarma becerisi,
Problemin çözümüne karşılık gelen sonuç hakkında karar verme ve sonucun genellenebilirlik düzeyini belirleme yeterliği,
Proje raporlama becerisi ve projenin yazılı sunumu için ilgili yeterliklere sahip olmalarını sağlamaktır.
Etkinliğin Genel İçeriği

Bilim ve Araştırma (Bilimin Doğası)
Proje Yönetimi
Bilgiye Erişim
Bilimde Etik
İletişim ve Etkinlikler
Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi (İstatistik)
Araştırmaların Raporlanması
Paralel Oturumlar (Biyolojinin alt konuları)
* Danışman öğretim üyelerinin kendi ilgi alanlarına yönelik araştırma sunumları,

* Proje örnekleri inceleme,

* Proje konusu belirleme ve hazır bulunuşluk düzeyi artırma amaçlı görüşmeler

Sanatsal Etkinlikler
Gezi
Proje Önerisi Hazırlama
Proje Uygulama
Proje Raporlama
Proje Sunumları ve Değerlendirme
Etkinliğe kabul edilme ölçütleri Etkinliğe ‘Biyoloji’ ve ‘Biyoloji Eğitimi’ Anabilim dallarının 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler kabul edilecektir. Etkinliğe kabul edilmede; akademik başarı, yabancı dil seviyesi, bilgisayar kullanım düzeyi ve bir proje fikrine sahip olma kriterleri dikkate alınacaktır.

Etkinlik kapsamında yer alan ve yukarıda belirtilen konulara ilgisi olan ‘Biyoloji’ ve ‘Biyoloji Eğitimi’ Anabilim dallarının 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin etkinliğe katılmak için ‘Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekmektedir.