Mesleğini Keşfet Küçük Mucitler Proje Yarışması

Mesleğini Keşfet Küçük Mucitler Proje Yarışması

İlköğretim 6-7-8. sınıf öğrencileri becerilerinizi keşfetmeye var mısınız?

YARIŞMA YÖNERGESİ
2010/2011 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası Ortaklığında “Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” Proje Yarışması
“Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” Proje Yarışması, 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi koordinesinde aşağıda belirtilen hususlara göre yürütülecektir.

1.AMACI:
Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Ayrıca meslek seçiminde karar aşamasına gelen ilköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırmaya yöneltilmesini teşvik ederek yeteneklerini keşfetmelerini, bilimsel düşünme, yaratıcılık ve ekip olarak çalışma bilincini geliştirerek proje hazırlama deneyimi edinmelerini,  meslekleri ve mesleki eğitim veren okulları tanımalarını sağlamaktır.

2.KAPSAMI:
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerindeki ilköğretim okullarının altı, yedi, sekizci sınıflarında öğrenim gören öğrencileri kapsar.

3.HEDEFLERİ:
Bu yarışmayla öğrencilerin;
İlgi ve yeteneklerini keşfetmeleri,
Proje tasarlama, geliştirme ve uygulama deneyimi edinmeleri,
Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
Bilimsel düşünme yeteneği ve yeterliliği kazanmaları,
Ekip halinde çalışma deneyimi kazanmaları,
Bilgi ve teknolojileri kullanmaları, hedeflenmektedir.

4.SÜRESİ:
2010/2011 Eğitim-Öğretim yılı “Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” yarışmasıyla ilgili iş ve işlemler EK:1’ deki çalışma takvimi doğrultusunda yürütülecektir.

4.KATILIM KOŞULLARI:
Her yarışma grubu aynı ilköğretim okulunda okuyan üç öğrenciden ve onlara rehberlik edecek bir öğretmenden oluşacaktır. Öğrenciler aynı veya farklı sınıflardan olabilir. Projelere kaynak olan fikrin, proje sahibi öğrencilerden çıkmış olması gerekir. Bu fikir basit fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Öğrenciler kendi ürettikleri bu fikri uygulama aşamasında meslek liselerinden destek alabilirler. Ancak bu destek, bilgi alma ya da kurumlardaki cihaz veya araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır.
5.ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER:
Yaratıcı, özgün fikir sahibi, el becerileri gelişmiş olmak.

6.ÖDÜLLER:
Değerlendirmede ilk 10’ a giren projeler ödüllendirilecektir. Proje ekibinde yer alan öğrencilerin her birine ve danışman öğretmenlere hediye verilecektir.

7.YARIŞMA KURALLARI:
1-Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarından proje yarışmasına başvuracak öğrenciler oluşturdukları projelerle koç öğretmenleri rehberliğinde 31 Aralık 2010 tarihine kadar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinden online olarak ön başvuru yapacaklar.(Gruplar yapılacak diğer etkinliklerden yararlanabilmek için ön başvuru yapmalıdırlar.)
2-Yarışmaya her ilköğretim okulu en az bir, en fazla 3 ayrı proje ile katılabilir.
3-Her proje grubu bir danışman öğretmen ve üç öğrenciden oluşacaktır.
4-Yarışma gruplarının, hazırlayacakları proje kapsamında meslek liselerinin ilgili alanlarını ortak almaları gerekmektedir. (Meslek okulları ve alan eğitimleri ile ilgili bilgilere http://mesbiltrabzon.meb.gov.tr/ adresinde yer alan “MESLEKİ EĞİTİM BİLGİ HARİTASI” bölümünden ulaşabilirsiniz.)
5-Proje konuları aşağıda verilen listedeki alanlardan seçilecektir. Öğrenciler, bu konulardan birini seçerek meslek liselerinin ilgili alanlarından danışmanlık ve yardım hizmeti alabileceklerdir.

ALANLAR
1- BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1. Bilişim Teknolojileri Alanı
2. Gazetecilik Alanı
3. Harita-Tapu-Kadastro Alanı
4. Radyo ve Televizyon Alanı
5. Matbaa Alanı
6. Meteoroloji Alanı
2- ELEKTRİK ELEKTRONİK VE OTOMASYON
1. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
2. Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
3. Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı
4. Uçak Bakım Alanı
3- KİŞİSEL ve SOSYAL HİZMETLER
1. Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı
2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
3. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı
4. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Alanı
5. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı
4- MODA TASARIMI
1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı
2. Elsanatları Teknolojisi Alanı
3. Giyim Üretim Teknolojisi Alanı
5- SAĞLIK HİZMETLERİ
1. Acil Tıp Teknisyenliği
2. Anestezi Teknisyenliği
3. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
4. Çevre Sağlığı Teknisyenliği
5. Diş Protez Teknisyenliği
6. Hemşirelik
7. Laboratuar Teknisyenliği
8. Ortopedi Teknisyenliği
9. Radyoloji Teknisyenliği
10. Tıbbi Sekreterlik
6- TİCARET VE İŞ YÖNETİMİ
1. Adalet Alanı
2. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı
3. Denizcilik Alanı
4. Muhasebe ve Finansman Alanı
5. Pazarlama ve Perakende Alanı
6. Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Lojistik)
7- TURİZM HİZMETLERİ
1. Eğlence Hizmetleri Alanı
2. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı
3. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı
8- ÜRETİM ve MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİ I
1. Ahşap Teknolojisi Alanı
2. Gıda Teknolojisi Alanı
3. İnşaat Teknolojisi Alanı
4. Kimya Teknolojisi Alanı
5. Plastik Teknolojisi Alanı
6. Tekstil Teknolojisi Alanı
7. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
9- ÜRETİM ve MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİ II
1. Gemi Yapımı Alanı
2. Makine Teknolojisi Alanı
3. Metal Teknolojisi Alanı
4. Metalurji Alanı
5. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
6. Tarım Teknolojileri Alanı
10- YARATICI SANATLAR
1. Bahçecilik Alanı
2. Grafik ve Fotoğraf Alanı
3. Kuyumculuk Teknolojisi Alanı
4. Müzik Aletleri Yapım Alanı
5. Sanat ve Tasarım Alanı
6. Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı

6-Öğrenciler projelerini hazırlarken ortak aldıkları meslek liselerindeki atölye imkânlarını kullanabilecekler. EK:B verilen -ortak alınan meslek okulu yetkilileri tarafından imzalanıp doldurulmuş- ‘proje ortaklık formu’ iş takviminde belirtilen tarihte proje dosyası ile değerlendirme kuruluna verilecektir.
7-Öğrencilerin hazırlayacakları projeler özgün, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.
8-Proje çalışmaları sonunda doldurulan ve okul müdürü tarafından onaylanan proje bilgi formu(EK.A), ortaklık formu (EK.B), power point sunusu ve varsa diğer dokümanlar iş takviminde belirtilen tarihte Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi’ne teslim edilecektir.
9-Projeye katılan tüm proje çıktıları bilim şenliklerinde sergilenecektir.

10.DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Projeler EK:3 de belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir.
Özgünlük ve yaratıcılık,
Proje bilgi formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
Kullanılan Bilimsel Yöntem,
Yararlılık (Ekonomik,Sosyal,…)
Uygulanabilirlilik ve Kullanışlılık,
Özümseme ve Hakimiyet,
Ortak alınan meslek okuluyla işbirliği içinde çalışma,
Kaynak taraması,
Proje sunusunun açık ve anlaşılır olması.

11.İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü,Mesleki eğitim Bilgi Merkezi
Tlf. 462-230 04 40/03
Faks: 462-229 98 24
e-mail: projeler61@meb.gov.tr
Yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli öğretmenlere bilimsel ve teknolojik alanlardaki tüm çalışmalarında başarılar dileriz.

http://mesbiltrabzon.meb.gov.tr/