3. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı

Etkinlik kapsamında, kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Akademisyenler
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
Proje fikri olan girişimciler
Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
Girişimciler
Öğrenciler

Etkinlik Amacı

2 Kasım 2013 tarihinde, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ortaklığında İstanbul Haliç Kongre Merkezi, Sadabad Salonunda Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir. Etkinlikte; akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer alacaktır. Etkinliğin amacı ar-ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmaktır. Özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışları da etkinliğin diğer amaçlarındandır.

Etkinlik kapsamında ar-ge ve inovasyon ile ilgilenen tüm kesimlerin faydalanacağı özel programlar organize edilmektedir. Etkinlik öncesinde fikrin korunması ve projelendirilmesi üzerine uygulamalı eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Bu kapsamda Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili yazma ve Marka Başvuruları için dosya hazırlama ile önemli Ar-Ge destekleri veren kurumlara proje yazılması üzerine atölye çalışmaları organize edilecektir. Siz de projenize maddi ve manevi destek bulmak, ülkemizde kimya sektöründe gerçekleşen örnek projeleri sergilemek ve sektördeki teknolojik gelişmeyi takip etmek için etkinliğimize katılmalısınız.

Etkinlik Tema

Etkinlik başvurusunun birincil alanı kimyevi maddeler ve mamullerinin hammadde/yarı mamul çalışmalarıdır. Sektörümüzün ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu primer malzemelerden ortaya çıkan inovatif mamuller de etkinlik kapsamında değerlendirilecektir. Etkinliğe gönderilen projenin fonksiyonel özelliklerinden çok malzeme yönünden değerlendirmesi yapılacaktır.
Ana Başvuru Alanı
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri alt sektörleri;
Plastik ve Kauçuk Ürünleri
İlaç ve Eczacılık Ürünleri
Boya ve Boyar Madde Ürünleri
Kozmetik Ürünleri
Sabun ve Temizlik Ürünleri
İnorganik Kimyasallar
Organik Kimyasallar
Mineral Yakıtlar ve Mineral Yağlar
Gübre Ürünleri
Yapıştırıcılar ve Tutkallar

Proje Katılım Koşulları

Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (şehirlerarası ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır. Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.

Ödüller

Akademisyen
Yurtiçi/Yurtdışı Devlet ve Vakıf üniveristelerinde görevli tüm akademik personel bu kategoride yer almaktadır. Bu kategoride yapılan başvurularda belirtilen isimler ünvan ve görev yaptıkları üniversite adı ile birlikte anılacaktır.

Her Kategoride Birincilere 10.000 TL , ikincilere 5.000 TL, üçüncülere 3.000 TL Para Ödülü

Girişimci
Öğrenci, sanayici ve akademisyen olmayanlar bu kategoride değerlendirilmektedir. Şahıs firmaları dahil tüm şirket sahipleri bu kategori kapsamında değildir. Firma faal olsun veya olmasın herhangi bir şirkette ortak olanlar bu kategoriden başvuru yapamazlar. İnovatif fikri olanlar ve projesini ticarileştirmek isteyen kişiler bu kategoriden başvuru yapılabilirler. Eğitim durumu ve yaş ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Her Kategoride Birincilere 10.000 TL , ikincilere 5.000 TL, üçüncülere 3.000 TL Para Ödülü

Öğrenci
Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu kategoride değerlendirilmektedir.

Her Kategoride Birincilere 10.000 TL , ikincilere 5.000 TL, üçüncülere 3.000 TL Para Ödülü

Sanayici
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tamamını (mikro, küçük, orta) içeren aynı zamanda büyük ölçekli işletmeler ve firma türüne bakılmaksızın (şahıs işletmesi v.b.) tüm firma sahipleri sanayici kategorisindedir. İlgili tüm alanlarda şirket unvanı yer alacaktır.

Her Kategoride Birincilere 10.000 TL , ikincilere 5.000 TL, üçüncülere 3.000 TL Para Ödülü,

İletişim

İKMİB – İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Adres : Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok 3.Kat Kimyevi Maddeler Şubesi P.K. 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Bulut ŞAHAN
(0212) 454 09 79
bulut.sahan@immib.org.tr