3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Eğitim Kongre
Eğitim Araştırmaları Kongre

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Değerli Eğitim Araştırmacıları,

7 – 10 Aralık 2017 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs, Mağusa’da gerçekleştirilecek 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde (CICER’17),Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği olarak sizleri ağırlamaktan büyük kıvanç duyacağız. Kongrenin teması “Eğitim Araştırmalarında ve Uygulamalarında Barış Eğitimi: Çok Kültürlülük, Göç ve Kimlik ” olarak belirlenmiştir.

Kongremizde, eğitim bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının uluslararası bir platformda buluşmaları, eğitim araştırmalarının bulgularını tartışmaları ve alana yeni katkılar getirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak kongremizde eğitimbilimci araştırmacılarının yaptıkları araştırmaları sözlü ya da poster bildiri olarak İngilizce veya Türkçe dillerinin birinde sunmalarına ve araştırma bulgularının tartışılmasına ortam hazırlanacaktır. Kongrede eğitim bilimleri alanında uzman kişilerin özel sunumlarına, özel konulardaki atölye çalışmalarına da yer verilecektir. Ayrıca kongrede, eğitim bilimi araştırmacılarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların katma değerini güçlendirmek ve eğitim araştırmalarının önemini vurgulamak amacıyla, bir yıllık periyotlarla gerçekleştirilmek üzere “3. KEMAL YÜCEL ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ ”nün birincisini bu kongremizde hayata geçiriyoruz.

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi aşağıdaki belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.
Eğitim Yönetimi ve Eğitim Politikaları
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Teknolojisi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Fen Bilimleri Eğitimi
Matematik Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Sağlık Eğitimi ve Çevre Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Din Eğitimi
Özel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi
İlköğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Yükseköğretim
Öğretmen Yetiştirme
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çok Kültürlü Eğitim
Yaşam Boyu Eğitim
Halk Eğitimi

Kongremizde görüşme dileklerimizle, katılımızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan BATMAN
Başkan

Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
15 Eylül 2017
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi
30 Eylül 2017
Kongre programının duyurulması
5 Ekim 2017
Erken kayıt için son tarih
1 Kasım 2017
Geç kayıt için son tarih
25 Kasım 2017
Kongre Tarihi
7 – 10 Aralık 2017
Tam metin gönderme son tarihi
30 Aralık 2017

3. KEMAL YÜCEL
ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ

Amaç ve Kapsam

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB), derneğin kuruluş amaçlarına bağlı olarak eğitim araştırmanın; eğitim sistemleri uygulayıcılarına ve eğitim bilimi araştırmacılarına yönelik ortaya çıkarttığı katma değeri güçlendirmek ve eğitim araştırmalarının önemini vurgulamak amacıyla, bu yıl “3. KEMAL YÜCEL ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ” yarışmasına düzenliyor.

Ödül
Yarışma ödülü, aşağıda belirtilenleri içermektedir.
Ödül Plaketi ve belgesi
Para ödülü
1 yıllık KEAB (Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği) Üyeliği

Başvuru Koşulları
1. Yarışma tüm gerçek kişilere açıktır. Yarışmaya gönderilecek araştırma, Kongre’de de sunulmak üzere gerekli başvuru işlemleri başlatılmalıdır.

2. Yarışmaya tüm ülkeden, her akademik düzeydeki araştırmacılar başvurabilir.

3. Araştırma özgün ve Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi odaklı olmalıdır. Daha önce herhangi bir kongrede sunulmamış ve herhangi bir bilimsel dergide yayınlanmamış olmalıdır.

4. Yarışmaya gönderilen bildirilerin Türkçe olarak yazılmalıdır.

5. Yarışma jürisi; yazar isimleri, akademik kariyerleri ve bağlı bulundukları kurumlarına bakmaksızın, “kör” olarak seçim yapacaktır. Bu nedenle “Yarışma Başvuru Formu” dışında, yarışmaya gönderilen bildiri kağıtlarına ve/veya özetinde isim, akademik unvan ve kurum bulunmamalıdır.

6. Her araştırmacı, tek yazarlı olmasalar bile yarışmaya en çok 2 bildiri ile katılabilir.

7. Yarışmaya KEAB Yönetim Kurulu üyeleri veya Yarışma Jürisi üyeleri katılamaz.

Başvuru Formatı

“2. KEMAL YÜCEL ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ”, eğitim araştırması yarışmasına başvuruda bulunacak araştırmacılar, kongrede sunulmak üzere bildiri özetlerini gönderecekleri formu doldururken “Ekte yolladığınız bu bildiri özeti kongre kapsamında düzenlenen ‘KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü’ yarışmasına katılacak mı?” sorusuna “EVET” olarak seçmeleri gerekmektedir. Bu işlemle beraber aşağıda belirten özelliklere uygun formatta araştırmanın tam metnini [email protected] veya [email protected] e-posta adresine ekli dosya halinde göndermelidir.

BİLDİRİNİN YAPISI

Tüm çalışmalar kenar boşlukları 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmış, Word (.doc veya .docx) dokümanı olmalıdır. Her bir paragraf en az üç cümle içermeli, Türkçe ve İngilizce özetler ile Kaynakça 10 punto, Time New Roman yazı karakterinde ve tek satır aralık, geriye kalan tüm kısımlar 12 punto, Time New Roman yazı karakterinde ve çift satır aralıklı olarak “iki yana yaslı (justified)” formatında yazılmalıdır. Çalışmalarının, başlık ve kaynakça da dahil olmak üzere tamamı 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir.

Başlık: Türkçe başlığın altına İngilizce, olarak, 12 punto büyüklüğünde, büyük harf ve ortalanmış biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 kelimeyi geçmemelidir.

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin Özet, 10 yazı büyüklüğünde, “iki yana yaslı (justified)” 500 kelimeden az, 750 kelimeden fazla olmayacak şekilde yazılmalıdır. Her makalede özetin alt kısmında üç – beş tane Türkçe ve İngilizce olarak anahtar sözcükler bulunmalıdır. Anahtar sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” içerisinde atıfta bulunulmamalıdır.

Bölümler: Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana Bölümler, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, YORUM / TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR, biçiminde birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar, APA 6 (American Psychological Association, Volume 6) standartlarına uygun olarak verilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme kriterleri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilenler kapsamında olacaktır.

1. Özgünlük ve Yenilikçilik:
· Araştırmanın özgünlüğü ve yenilikçi unsurları içermesi,
· Daha önce çalışılmış bir konu ise, ilgili konuyu farklı açıdan ele alması ve sonuçlandırılması,
· Araştırma amacı, kurgusu ve yönteminin uygunluğu,
· Kullanılan yöntemin farklılığı, yeniliği, araştırma dünyasına getirdiği yeni düşünce, yarattığı değer, tasarım sürecindeki özgünlüğü.

2. Bulguların Paylaşımı:
· Araştırma bulgularının, araştırmanın amacına uygunluğu,
· Bulguların açık, net ve anlaşılır olarak sunulması,
· Grafik, tablo ve diğer görsellerle desteklenmesi,

3. Toplumsal Boyutu ve Uygulanabilirliği:
· Araştırmanın ortaya çıkarttığı sonuçlar açısından topluma kazandırdığı net yarar ve katma değer özellikleri,
· Sonuçların ve önerilerin yeni fikirlerin oluşmasına öncülük etmesi,
· Uygulayıcılara yönelik önerilerin açıklığı, netliği ve uygulanabilirliği,
· Araştırmacılara yönelik önerilerin açıklığı, netliği ve uygulanabilirliği.

http://congress.kibriseab.org/www/TR/default.asp

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin