3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION

Neoliberal and neoconservative educational politics have significantly been damaging education all over the World. Public education is regarded as old fashioned, private schools and a variety of types of education have been presented as an ideal model, schools and the students are now in a more competitive relationship, public education has been losing its status as a social right as a result of relationships with the market, and the state is rapidly losing its social character in the face of these developments. It leads us to rethink education given problems such as the education becoming less democratic, less secular and losing its scientific character; becoming more conservative and capital oriented and becoming less concerned with- in fact- detrimental to- issues of equality and critique. In rethinking education, the critical education movement takes an important role in creating new horizons and strategies against the global attack of the capital.

The International Conference on Critical Education, which was held in Athens for first meetings, provides a base for the academics, teachers and intellectuals who are interested in the subject to come together in order to overcome obstacles for public education. Therefore, in the age where education is under siege by neoliberalism and neoconservatism, we invite you to the IIIrd International Conference on Critical Education to reflect on the theory and practice of critical education and to contribute to the field.

On behalf of the organising committee,
Prof.Dr. Meral UYSAL
University of Ankara, Faculty of Educational Sciences
Department of Life Long Learning and Adult Education
Bildiri Çağrısı

Kapitalizm bütün dünyada neoliberal eğitim politikalarıyla eğitimde sayısız tahribata neden olmaktadır. Kamusal eğitim demode ilan edilmekte, özel okul ve çeşitli eğitim biçimleri bir model olarak sunulmakta, okulları ve öğrencileri yarışmacı bir ilişki içine sokmakta, piyasa ilişkileri eğitimi sosyal bir hak olmaktan çıkarmakta ve bütün bunlar kazanılmış sosyal hakların toplumun elinden alınmasına yol açmaktadır. Devlet bütün bu olanlar karşısında sosyal niteliğinin hızla yitirmektedir.

Eğitimin demokratik, laik ve bilimsel niteliğini kaybetmesi, muhafazakârlaşması ve piyasalaşması gibi sorunlar eğitim alanı üzerinde yeniden ve daha güçlü bir şekilde düşünmeyi gerektirmektedir. Bu yeniden düşünme sürecinde eleştirel eğitim akımı sermayenin küresel saldırıları karşısında yeni mevzilerin oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Birincisi ve ikincisi Atina’da düzenlenen Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı konuyla ilgilenen akademisyenleri, öğretmenleri ve aydınları bir araya getirip kamusal eğitimin karşısındaki engelleri aşmak için verimli bir zemin de oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimin neoliberalizmin ve neomuhafazakarlığın kuşatması altında olduğu bu dönemde eleştirel eğitim kuramı ve pratikleri üzerine düşünmeye ve bu alana katkı sunmaya Ankara Türkiye’de düzenlenecek olan lll. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı’na katılmaya davet ediyoruz.

Düzenleme Komitesi adına
Prof.Dr.Meral UYSAL
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü
INFORMATION ABOUT CONFERENCE

Conference Dates
:
15-17 May 2013
Place
:
University of Ankara, Faculty of Educational Sciences & ATAUM (Ankara University European Research Center) located on University of Ankara Campus

Important Dates
1 March 2013
:
Deadline for abstract submission
15 March 2013
:
Announcement of accepted papers

Language of the conference
During the opening ceremony and on common sessions, there will be simultaneous translation. Throughout the conference there will be English speaking staff on hand, as well as translating.

Invited International Speakers
Dave Hill, Anglia Ruskin University, Chelmsford, England Kostas Skordoulis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Peter McLaren, University of California Los Angeles, USA Mike Cole, Bishop Grosseteste University, Lincoln, England George Grollios, University of Thessaloniki, Greece Panagiotis Sotiris, University of the Aegean, Greece Ravi Kumar, South Asian University, New Delhi, India Fatma Gök, Bogaziçi University, Turkey Fevziye Sayılan, University of Ankara, Turkey

Accommodation
Eğitim-Sen (Union) Guest House; Ankara University Guest House; Kent Hotel; Alba Hotel

Fee
50 Euro for each delegate

Keynote Speakers
Dave Hill, Anglia Ruskin University, Chelmsford, England
Kostas Skordoulis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Peter McLaren, University of California Los Angeles, USA
Mike Cole, Bishop Grosseteste University, Lincoln, England
George Grollios, University of Thessaloniki, Greece
Panagiotis Sotiris, University of the Aegean, Greece
Ravi Kumar, South Asian University, New Delhi, India
Fatma Gök, Bogaziçi University, Turkey
Fevziye Sayılan, University of Ankara, Turkey

CONTACT

Ankara University, Faculty of Educational Sciences

Fakülteler Mh., 06590

Ankara, Türkiye