İngilizce Şiir ve Öykü Yarışması

Genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı sevdirmek, öğrencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek, öğrenilen yabancı dilde yaratıcı anlatım olanaklarını keşfetmeye yönlendirmek ve yazınsal yapıtlarla gençlere dil bilincini ve duyarlılığını kazandırmak amacıyla ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İngilizce öykü ve şiir yarışması düzenlemektedir.

Son Katılım tarihi : 23 MART 2012

Sonuçlar 20 NİSAN 2012 tarihinde açıklanacaktır.

2012 yılının İngilizce öykü ve şiir yarışması teması “SEVGİ” olarak belirlenmiştir

Yarışma edebi türlere (öykü ve şiir) göre (Liseler, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen Liseleri ve Özel Liseler) öğrenci yazarların katılımına yönelik olarak iki kategoride açılacaktır.

Yarışma Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Aksaray, Çankırı, Kırşehir illerimizde bulunan (Liseler, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen Liseleri ve Özel Liseler) öğrenci yazarların katılımına yöneliktir.

14-18 Yaş Grubu Öğrenciler İçin İngilizce Öykü ve Şiir Yarışması
 

Prof.Dr.Aysu Aryel ERDEN Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili
Doç.Dr. Ertuğrul KOÇ Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Bülent İNAL Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIRCA Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr.Gör.Dr. Bülent AKAT Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.Dr. Peter STARR Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi
Dr. Mine ÇANKAYA    Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi
Yarışmaya Katılım Koşulları ve Diğer Bilgiler

Bu ödüllü yarışmanın amaçları:

1.Çocukların öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) yazılı olarak duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olabilmek;

2.Çocuklara öğrendikleri yabancı dilde yaratıcı metinler oluşturmayı, yazmayı, okumayı sevdirmek;

3.Onları yabancı dilde ve ana dilde edebi metinleri okumaya yönlendirmek;

4.Öğrendikleri yabancı dili yaratıcı bir biçimde kullanmaya yetenekli öğrencileri ödüllendirmek;

5.Öykü ve şiir kavramlarının anlamını vurgulamak;

6.Edebiyatın önemini çocuklara bu yolla anlatıp, şiir yazmayı ve öykücülüğü sevdirirken, yetenekli çocuklarımıza yarışma sonrasında da devam edecek bir edebiyat sevgisi kazandırmak.

Bu Ödüllü Yarışmaya Katılabilmek için Gerekli Olan Koşullar

1.Katılımcıların 14-18 yaş grubunda ve Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi ya da Özel Lise öğrencisi olmaları,

2.İngilizce şiirin ya da öykünün katılımcının kendisi tarafından yazılmış olması,

3.İngilizce olarak yazılmış olan tüm şiirlerin ve öykülerin öğrencinin eğitim gördüğü okulun
(Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi, Özel Lise) İngilizce
öğretmenleri tarafından okunup, onaylanmış olması;

4.İngilizce olarak yazılmış öykülerin her birinin en fazla 5 sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayarda yazılmış olması,

5.İngilizce olarak yazılmış şiirlerin her birinin en fazla 1 sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayarda yazılmış olması,

6.Katılımcıların İngilizce olarak yazdıkları şiirleri ve öyküleri kapalı zarf içinde, postayla ya da kargoyla aşağıda belirtilen iletişim adresine göndermeleri,

7.Bilgisayar bulunmayan ortamlarda, katılımcı öğrencilerin İngilizce metinlerini okunaklı bir şekilde kendi el yazıylarıyla yazmaları,

8.Her yarışmacının en fazla iki İngilizce şiirle ya da iki İngilizce öyküyle yarışmaya katılması

9.İki İngilizce şiirden ve iki İngilizce öyküden, her jüri üyesine ayrı ayrı gönderilmek üzere yedi adet kopya hazırlanması,

10.İngilizce olarak yazılmış olan her şiirin ve öykünün CD ya da diskete ayrıca kaydedilmesi,

11.İngilizce olarak yazılmış olan şiirlerin ve öykülerin CD ya da diskete ayrıca kaydedildikten sonra, öykülerin ve şiirlerin gerekli evraklar ile birlikte, aynı kapalı zarf içinde aşağıda belirtilen iletişim adresine posta ya da kargo aracılığıyla gönderilmesi,

12.Değerlendirmede İngilizce olarak yazılmış olan şiir ve öykülerin aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmaları :
a.İngilizce yazım ve dil kullanımı kurallarına uygun olmaları
b. Yaratıcılık ve özgünlüğe sahip olmaları

13.Öğrencilerin İngilizce olarak yazmış oldukları şiirlerinin ve öykülerinin daha önce başka bir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olması, (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu İngilizce şiir ya da öykü ödül almış bile olsa, ödülü geri alınacaktır.)

14.Her katılımcının göndereceği zarfın içine aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak koyması:
      a. Bir adet vesikalık resim,
      b. Ev ve okul iletişim adresleri,
      c. Velilerinin ve öğretmenlerinin telefon numaraları ve iletişim adresleri,
      d. Varsa katılımcıların, İngilizce öğretmenlerinin ve velilerinin e-posta adresleri,
      e. Katılımcı öğrencinin ailesinin, çocuğunun yarışmaya girebileceğini onayladığını gösteren, imzalı izin belgesi,
      f. Yarışmaya katılan İngilizce öykülerin ve şiirlerin kaydedildiği CD ya da disket,
     g. Kağıt üzerine basılmış ya da yarışmacının kendi el yazısıyla okunaklı bir şekilde yazdığı İngilizce öykü ve şiir metinleri,

15. Katılımcıların zarflarını en geç 23 Mart 2012 tarihinde Çankaya Üniversitesinin iletişim adresine ulaşacak şekilde postaya ya da kargoya vermeleri.

ÖNEMLİ NOT
İçinde eksik bilgi ve evrak bulunan başvuru zarfları ile son başvuru tarihi olan 23 MART 2012 (Cuma) tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ödül Töreni ve Ödüller
Tarih       : 04 MAYIS 2012
Yer          : Çankaya Üniversitesi – Yeni Kampus – Kırmızı Salon
Saat        : 14:00
 

Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan Ödül Törenimize tüm katılımcı öğrenciler, okullarının yöneticileri, İngilizce öğretmenleri ve velileri davetlidirler.
Törenden sonra kokteyl verilecektir.

Detaylı Ödül Töreni Programı yarışma sonuçlarıyla birlikte Çankaya Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Web sitesinde http://www.ell.cankaya.edu.tr duyurulacaktır.
Yarışma İletişim Adresi

Çankaya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı,
Yeni Kampus
Eskişehir Yolu, 29.km, 06810 Yenimahalle – ANKARA

Tel : 0312 233 14 10 (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Sekreterliği)
       0312 233 14 13 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği