3.GÜLÜMSE GÜLÜMSET FOTOĞRAF YARIŞMASI

NAKİPOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VAKFI

Vakfımız, sivil toplum kuruluşlarının ana görevlerinden olan sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin kalkınmasının tek gerçek kaynağı insanımızdır. Bütün vatandaşlarımızın dil, mezhep, ırk, sağlıklı-engelli ayrımı gözetmeksizin iyi bir eğitim ve öğrenim görmeye ihtiyacı ve hakkı bulunmaktadır.

Kuruluşumuz, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan, başta zihinsel engelliler olmak üzere diğer engel gruplarındaki bireylerin; eğitimleri, tedavileri, rehabilitasyonları, bakımları ve korunmaları, sosyal hayata uyumları, yasal hakları ve benzeri konularda etkin hizmetler verebilmek için çalışmaktadır.

“GÜLÜMSE-GÜLÜMSET”

(FOTOĞRAF YARIŞMASI)

“ŞEHİR VE İNSAN”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1.YARIŞMANIN ADI:
“GÜLÜMSE-GÜLÜMSET”

Alt başlık: “ŞEHİR VE İNSAN”

2. KONU:
Şehirler, içinde barınan tüm canlılarla birlikte yaşayan mekanlardır. Asırlardan beri hep tartışılan bir konu olmuştur; şehirler mi insanları şekillendirir, insanlar mı şehirleri…?

Dünya nüfusunun %15’inin engelli olduğunu düşünürsek, bir milyardan fazla engelli insanın şehirlere uyumu nedir? Ya da şehirler onlar için kolay yaşanabilir mekanlar mıdır? Değilse, bunun yansımaları nasıldır?

3.Gülümse &Gülmset Fotoğraf Yarışması “Şehir ve İnsan” temasıyla bu soruya cevap arıyor.

Bir şehrin, meydanlarından sokaklarına, çarşılarından pazarlarına, ağaçlarından sokak hayvanlarına, gecekondularından gökdelenlerine varıncaya kadar tüm anatomisini çıkarıp insanlarla olan duygusal bağlarını fotoğraflarla incelemeye alıyor.

3. AMAÇ:

a-Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmak, sanat ortamına canlılık getirmek, buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak.

b-Zihinsel, bedensel, işitme, görme engeli olan veya yaygın gelişimsel bozukluğu bulunan özel eğitime muhtaç bireyleri fotoğraf sanatıyla tanıştırarak onlarda estetik duyguyu geliştirmek.

c-Engelli ve özel eğitime muhtaç bireyler ile fotoğraf sanatçıları arasında toplumsal kaynaşma ortamı yaratmak.

d- Yarışmaya katılacak kişiler üzerinden, Özel Eğitim merkezlerindeki eğitim ortamlarını gözlemleme ve engelli bireyleri tanıma fırsatı yaratarak bu alana duyarlılığı arttırmak.

e- Yarışma sonrası için planlanan sergilerle, Özel Eğitime dair toplumsal farkındalığın artması yönünde katkıda bulunmak.

4. YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI

a-Yarışma, amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.

b- Yarışmaya, yurt içinde veya yurt dışında yaşayan, bir ya da daha fazla engeli bulunan (bedensel, zihinsel, işitme, görme, yaygın gelişimsel bozukluklar vs..) her hangi bir yaş grubuna dahil bireyler modellik edecek ve fotoğraflarda
Şehir ve İnsan
teması işlenecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen amatör ya da profesyonel fotoğrafçılar, çalıştıkları bireyin fotoğraflarına, engelli bireyin eğitim gördüğü kurumdan alınmış öğrenci belgesİ ya da engel durumunu gösteren sağlık raporunun fotokopisini ekleyerek katılabilirler.

c- Yarışma, renkli ya da siyah beyaz baskı dalında olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya katılabilirler.

d-Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

e-Yarışmacılar, gönderecekleri eserler için www.neksav.com sitesinden başvuruda bulunacaklar ve katılım formunu doldurup sistemden bir numara alacaklardır. Bu numarayla birlikte fotoğraflarını; jpg, gif, png formatında ve maksimum boyutları, genişlik 1000px, yükseklik 7000px olmak üzere siteye yükleyeceklerdir. (örnek: 12345678 ) Yarışmacı, beş eserle yarışmaya katıldığı takdirde asıl numarasının yanına -1, -2, -3, -4, -5 şeklinde ekleme yaparak eserini isimlendirecektir. Örneğin: 12345678-1, 12345678-2, 12345678-3, 12345678-4, 12345678-5 gibi…

f- Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan sonra kapalı bir zarfa koyarak, üzerine rakamlardan oluşan rumuzunu yazmalı, cd kayıdıyla birlikte göndermelidir.

g- Katılım formu ve cd kayıdından oluşan zarf, kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenmeli, belirtilen son teslim tarihine kadar yazışma adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.

h-Eserlerin yarışma sekreterliğine ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan NEKSAV sorumlu tutulmayacaktır.

i-NEKSAV, yarışacak fotoğrafların cd kaydının posta/kargolarının alındığına ilişkin teyit göndermeyecektir. (Yarışma sekreteri telefonla aranarak bilgi alınabilir)

j-Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, hazırlık süresi içinde tek olarak veya gruplar halinde, kendi belirledikleri konsept içinde, NEKSAV öğrencileriyle atölye çalışması yapabilirler. Bu çalışmaların tarihleri yarışma sekreteryası tarafından başvuru sırasına göre değerlendirilip planlanacaktır. Atölye çalışmaları sırasındaki her türlü etkinlik jürinin değerlendirmesini kesinlikle etkilemeyecektir.

k- Öğrencinin, fotoğraf çekimi ve yayınlanması yönünde velisinden ya da vasisinden alınacak izin fotoğrafçıya aittir. NEKSAV yarışmaya gönderilen fotoğrafların izinlerinden sorumlu değildir ve yarışmaya katılan her bir fotoğraf için izinlerin alınmış olduğunu farzederek ve değerlendirmeye alır.

m- Yarışmaya, NEKSAV çalışanları ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

5. ÖDÜLLER

Birinci ödül : 2.000 – TL

İkinci ödül : 1.500.- TL

Üçüncü ödül : 1000.- TL

Mansiyon : 750.- TL

Sergileme : 35 Adet

6. DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI, ÖDÜL TÖRENİ:

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra www.neksav.com adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren fotoğraflar ve sergilenmeyi hak kazanan 35 fotoğraf, 20

Haziran Cuma günü Yunus Emre Kültür Merkezi, Çetin Emeç Sergi salonunda sergilenecektir. Açılış günü yapılacak törenle dereceye giren katılımcıların ödülleri teslim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Dereceye giren ve sergilenmeyi hak kazanan eserlerin tüm hakları NEKSAV’a ait olacaktır. Dereceye giremeyen ve sergilenmeyen eserlerin cd kayıtları, eser sahipleri tarafından yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakfı Osmaniye Mahallesi, İncirli Yolu Caddesi No: 18/4 Bakırköy İstanbul adresinden elden teslim alacaktır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan eserler için hiç bir hak iddia edilmeyecektir.

Katılımcı, dereceye giren ve sergileme alan fotografların kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakfına verdiğini peşinen kabul ettiğini, buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için NEKSAV’a izin/muaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder. NEKSAV eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi :08.06.2014

Seçici Kurul Değerlendirmesi :09.06.2014

Sonuçların Açıklanması :10.06.2014

Sergi ve Ödül Töreni :20.06.2014

8. SEÇİCİ KURUL

Merih AKOĞUL:Fotoğraf Sanatçısı- Akademisyen

Sinan BEŞE: Fotoğraf Sanatçısı-Tasarımcı

Kutup DALGAKIRAN: Fotoğraf Sanatçısı- Sabah Gazetesi Fotoğraf Editörü

Prof. Dr.Güler ERTAN:Fotoğraf Sanatçısı- Akademisyen

Kayıhan GÜVEN: Fotoğraf Sanatçısı-Gazeteci-Akademisyen

Hilmi NAKİPĞOLU: Fotoğraf Sanatçısı-Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakıfı Başkanı- Camera Museum kurucusu

Selahattin SEVİ: Fotoğraf Sanatçısı- Zaman Gazetesi Fotoğraf Editörü

İbrahim ZAMAN:Fotoğraf Sanatçısı- Yazar- İFSAK, GEFSAK onur üyesi

Kurul üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.

9. YAYIN-TELİF HAKKI

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran NEKSAV’a aittir. Bu fotoğrafların cd kaydı ve elektronik ortamda gönderilmiş hali NEKSAV arşivinde kalacaktır.

Ödül ve mansiyon alan eserler ile sergileme hakkı elde eden fotoğraflar NEKSAV tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. NEKSAV bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

Katılım formunu imzalayan yarışmacılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler. İmzasız katılımlar diskalifiye edilir.

10. GÖNDERİ ADRESİ VE YARIŞMA SEKRETERYASI :

Yarışma Sekreteri: Yasemin BAYRAKTAR, Tuğçe DEMİR

Adres:Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakfı, Osmaniye mahallesi, İncirli Yolu Caddesi No: 18 Kat: 4

Osmaniye-Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 212 5430920

Faks : 212 5700861

E-mail : info@neksav.com

Web : www.neksav.com