3. Genç Mühendisler Sempozyumu

3. GENÇ MÜHENDİSLER SEMPOZYUMU
Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi 6-7 Mayıs 2016

3. Genç Mühendisler Sempozyumunda öğrencilerin sektörel bazda hazırlayacak oldukları proje ve araştırmalarını sunma imkanı elde edebileceklerdir. Türkiye genelinde katılımcılar ile birlikte 6-7 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan sempozyum İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi destekleriyle düzenlenmektedir. Ayrıca sunumu kabul edilen tam bildirilerinizi Türkçe olarak ISBN/ISSN numaralı bildiri kitabında yayımlama imkanına davet etmek istiyoruz.

Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İTÜ Bilişim Enstitüsü

Genç Mühendisler Sempozyumu Nedir?
Genç Mühendisler Sempozyumu, geleceğin mühendisi, iş adamı, akademisyeni olacak genç arkadaşlarımızın kendini ifade etme, dinleyiciler karşısında konuşma, ilgi duyduğu bir konuyu araştırak aktarma konularında ve aynı zamanda kişisel gelişimlerine destek olacak bir etkinliktir.

Sempozyuma Katılım Ücretli mi?
Sempozyuma katılım ücretsiz olup, akademisyenler, lisans ve yüksek lisans öğrencisi genç araştırmacılara açıktır.

Sempozyum’a başvuru için Önemli Tarihleri nedir?
• Özet Gönderimi : 5 Şubat 2016
• Tam Metin Gönderimi : 4 Mart 2016
• Sempozyum Tarihleri : 6-7 Mayıs 2016

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi
• Gebze Teknik Üniversitesi
• İTÜ Bilişim Enstitüsü
• İTÜ Stratejik Araştırmalar Kulübü

SEMPOZYUM KONULARI
• Elektrik – Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sektörü
• Makine, Gemi İnşaat, Tekstil, Endüstri Mühendisliği ve Otomotiv Sektörü
• Enerji Sektörü (Petrol ve Doğal Gaz, Nükleer Enerji, Hidrolik, Rüzgar ve Güneş Enerjileri)
• Ekonomi ve İşletme Bilimleri
• İnşaat, Çevre Mühendisliği ve Mimarlık

SEMPOZYUMA KATILIM
•Sempozyuma bildiri veya poster sunum şeklinde katılabilirsiniz.

İletisim:
E-mail: gencmuhendisler@itusak.com