3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri

3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri, Pegem Akademi Yayıncılık öncülüğünde 
düzenlenen akademik bir etkinliktir. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri Semineri, 
ülkemizde eğitim bilimleri alanında çalışmalarda bulunan akademisyenler ile 
lisansüstü öğrencilerin araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizler konularındaki 
bilgi, deneyim ve uygulamaya dönük birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. 

3 Modül’de verilecek eğitimlerin;

1. ve 2. Modül Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yönetiminde,

Modül 1: Nicel Araştırmalar ve Veri Analizi (2 gün 14 saat)
Modül 2: Yapısal Eşitlik Modelleme LISREL Uygulamaları (3 gün 21 saat)

3. Modül ise Prof. Dr. Ali Yıldırım yönetiminde
Modül 3: Nitel Araştırma (2 gün 16 saat)

gerçekleştirilecek ve dileyen katılımcılar istedikleri 
modüle/modüllere kayıt yaptırabileceklerdir.

3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri’nin diğer detaylarını 
sol baştaki menülerden öğrenebilirsiniz.

Yoğun talep üzerine kayıt için son gün 2 Eylül 2011’e kadar uzatılmıştır.