Ana SayfaLise Öğrenci Yarışmaları3. Dijital Oyun Yarışması Ortaokul Lise Öğrencileri

3. Dijital Oyun Yarışması Ortaokul Lise Öğrencileri

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Dijital Oyun Yarışması, örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere girişimcilik ruhunu ve programlama becerisini kazandırmak, onları yaratıcı bireyler haline dönüştürebilecek teşviki sağlayabilmek, programlama eğitimini yaygınlaştırmak, hazırlanan oyun programlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Mersin Öğrenciler arası 3. Dijital Oyun Yarışması

Dijital Oyun Yarışması Kimler Katılabilir?

Yarışmaya, Mersin ili sınırları içinde yer alan resmi/özel herhangi bir ortaokul veya lise öğrencisi olmak koşuluyla, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir.

YARIŞMANIN ADI: Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Dijital Oyun Yarışması

Dijital Oyun Yarışması Konusu:

Yarışma, ortaokul 5.6.7. ve 8. sınıf ve lise 9.10.11.12. sınıf öğrencilerin katılacağı serbest
konulu, belirledikleri kodlama araçlarını kullanarak programlayacakları ve PC, laptop, cep
telefonu veya tablet gibi dijital ortamlarda çalışabilecek oyunları içermektedir.

HEDEF KİTLE: Mersin ilinde bulunan resmi/özel ortaokul ve lise öğrencileri.

YARIŞMANIN AMACI

Yapılacak yarışmanın amacı; örgün eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan öğrencilere
girişimcilik ruhunu ve programlama becerisini kazandırmak, onları yaratıcı bireyler haline
dönüştürebilecek teşviki sağlayabilmek, programlama eğitimini yaygınlaştırmak, hazırlanan
oyun programlarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Ayrıca ülkemizin girişimcilik, teknoloji ve yazılım alanlarında uzman dünya ülkeleri arasında olması, Mersin’in de bu üssün merkezi
konumuna gelebilmesi için, öğrencileri cesaretlendirerek yarının teknoloji ve gelişim liderleri
olabilmelerini desteklemek de yarışmanın amaçları arasındadır. Hazır dijital ürünleri tüketen
olmak yerine dijital teknolojileri üreten bireylerin yetişmesine katkı sağlamak yarışmanın
amaçlarındandır.

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Program, “bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi” (TDK, 2017),
programlama ise yazma süreci, test etme ve hataları ayıklama gibi birçok aşamayı içinde
barındıran ve bireyin yoğun bir bilişsel beceri sergilemesini gerektiren karmaşık bir problem
çözme süreci olarak tanımlanabilir. Son yıllarda bilgisayar programlama olgusu gelişen
teknolojinin en önemli unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Girişimcilik ise bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele
dayalı olarak yürütülen yaratıcı çabayı ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanılmasını ifade eder. Girişimcilik kalkınmanın anahtarıdır. Kalkınmış bir toplum için nitelikli olarak yetiştirilmiş, alanında uzman insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, kalkınmanın gerçekleştirilmesinde eğitimin önemli bir yeri olduğu söylenebilir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, toplumların güç faktörünü çoğunlukla bilgi oluşturmaktadır. Bilginin işlenmesinde, depolanmasında ve bir üretim unsuru olarak kullanılmasında bilgisayar ve iletişim teknolojisi kullanımı önem arz etmektedir.

Ayrıca bilgisayar teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, bilginin üretime ve kalkınmaya yansıtılmasında eğitimli bireylerin gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler arasındaki rekabet üst noktalarda yaşanırken, gelişmekte olan ülkeler kaynak yetersizliği, var olan kaynakların verimsiz kullanımı ya da sorunun önemini henüz kavrayamadıkları için araştırma ve geliştirme çalışmalarında, dolayısı ile dünya çapında rekabette geri planda kalmaktadır. Girişimcilik ve programlama, değişen piyasa koşulları ve rekabet yapısıyla başa çıkabilmek konusunda, işletmelerin en önemli silahı olduğu tüm çevrelerce kabul edilmektedir. Ülkemizin de ekonomik ilerlemesi ve rekabet yarışındaki konumu, kurumların girişimcilik ve programlamayı anlama, uygulama ve yönetme becerilerinde gizlidir.

“Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Dijital Oyun Yarışması” adlı yarışma ile bu çerçevede
geleceğimiz olan öğrencilerin yaratıcı, yenilikçi, topluma faydalı düşünce yapısını
benimsemesi, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve kalkınmayı sağlayacak bireyler
olarak yetiştirilmesi, girişimcilik ve programlamanın eğitimimizin bir parçası olmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Son Başvuru Tarihi Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Mart 2024

YARIŞMA KOŞULLARI

a) Mersin ili sınırları içinde yer alan resmi/özel herhangi bir ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

b) Son başvuru tarihinden önce başvuru yapmak.

c) Yarışmaya katılmak isteyen tüm takımlar, başvuru formunda istenilen bilgilerin tümünü
eksiksiz doldurmak zorundadır. Başvuru sahibi başvuru formunda; yanlış, eksik ya da gerçeği yansıtmayan herhangi bir beyan / bilgi verdiği takdirde başvurusu tarafımızca geçersiz sayılacaktır.

d) Yarışmaya ortaokul veya lise seviyelerinden minimum 1 maksimum 3 öğrenciden oluşan
takımlar, 1 danışman öğretmen rehberliğinde (varsa Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, yoksa
branş öğretmeni) başvuracaklardır. Takım üyeleri aynı okuldan olmak zorundadır. Danışman
öğretmen farklı okuldan olabilir.

e) Bir takım/yarışmacı birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz. Danışman öğretmen birden fazla takıma danışmanlık yapabilir.

f) Yarışmayı düzenleyen kurumlar, yapılacak çalışmalar hakkında tanıtım, reklâm gibi görseller kullanabilir.

g) Kopya edilmiş çalışmalar, yarışma değerlendirme komisyonu tarafından diskalifiye
edilecektir ve tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecektir.

h) Yarışmada başarılı olan oyuna/oyunlara patent, tasarım, faydalı model vb. alanlarda uygun görüldüğü takdirde Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Patent Birimi tarafından danışmanlık desteği verecektir.

i) Yarışma koordinasyon ekibinin proje fikrinin güvenliği konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

YARIŞMAYA KATILACAK ÇALIŞMALARIN TESLİM EDİLME KOŞULLARI

a) Yarışmaya katılacak öğrenciler, çevrimiçi olarak yayınlanan başvuru formunu eksiksiz
doldurarak 15/03/2024 tarihine kadar Mersin İl Mili Eğitim Müdürlüğü’ne başvurularını
yapacaktır.
b) Başvuru yapan her takım, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Öğrenciler tarafından iletilen projeler, değerlendirme komisyonu tarafından aşağıdaki
değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
b) Değerlendirme komisyonu her kademeden (Ortaokul ve Lise) proje arasından 1., 2. ve 3.’yü seçecektir.

Özgünlük 20 Puan
Seviyeye Uygunluk 20 Puan
Yaratıcılık 20 Puan
Kullanışlılık 20 Puan
Geliştirilmeye uygunluk 20 Puan

Dijital Oyun Yarışması Ödülleri

Dereceye giren öğrencilere ödülleri girişimci iş insanı Mehmet ECEVİT’in değerli
katkılarıyla verilecektir.

Ortaokul
1.olan takıma 10.000 TL
2.olan takıma 6.000 TL
3.olan takıma 4.000 TL

Lise
1.olan takıma 10.000 TL
2.olan takıma 6.000 TL
3. olan takıma 4.000 TL

Meslek Liseleri Mansiyon Ödülü
Komisyon tarafından belirlenecek olan meslek liselerinde görev yapan bir öğretmen ve
meslek lisesinde öğrenim görmekte olan bir öğrenci Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu ile AB ülkelerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Beceri Yarışmasına katılmaya hak
kazanacaktır.

Dijital Oyun Yarışması Ödüller dereceye giren takım üyesi öğrencilere verilecektir. Dereceye giren takımların
danışman öğretmenlerine plaket verilecektir.

Dijital Oyun Yarışması Başvuru formu için tıklayınız.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

İlkokul ortaokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.