3.DENEY MEKTEBİ BİLİM VE PROJE YARIŞMASI

3.DENEY MEKTEBİ BİLİM VE PROJE YARIŞMASI

Katılım Şartnamesi:

MEKTEBİM OKULLARI ‘’LİSELERARASI 3.DENEY MEKTEBİ YARIŞMASI’’

1. PROJENİN AMAÇLARI:
Mektebim Okullarının kendi lise kampüsleri arasında ve MEB okullarındaki lise öğrencilerinin arasında düzenlenen bu yarışmada Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin deney içeren video çekimi paylaşımları ile aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
• Fen Bilimleri; Fizik, Kimya, Biyoloji derslerini öğrencilere yönelik eğlenceli ve dikkat çekici hale getirerek daha kalıcı öğrenme ortamı sağlamak,
• Derslerin deney ve etkinlik ağırlıklı yürütülmesini öğrencilere teşvik etmek,
• Farklı deney ve etkinliklerle öğretim programına uygun içeriği zenginleştirmek,
• Ders içinde yapılan etkinliklerin diğer öğrencilerle paylaşımını sağlamak,
• Eğitimde iyi örnekler oluşturmak,
*Öğrencilerin gündelik hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında, gözlem yapmaya teşvik etmek ve yaptıkları gözlemden bir proje oluşturmaya yönlendirmektir .

2. ANA TEMA:
Fizik-Kimya-Biyoloji Dersleriyle ilgili bir deney, fikir, araştırma, proje, bilimsel çalışma veya akademik bir röportajın kısa videosunun hazırlanması

3. PROJENİN FAALİYETLERİ:
– 3. Deney Mektebi Video Yarışması’nın resmi liselere duyurulması,
– Fizik, Kimya ve Biyoloji alanından www.mektebimokullari.com web adresinden başvuru
formunun doldurulması ve çekilen videoların youtube yüklenmesi,
– Yarışmaya gönderilen videoların ön elemeye tabi tutularak seçici kurula sunulması,
– Ön elemeyi geçen eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi,
– Ön elemeyi geçen videolar için seçici kurulun değerlendirmesinin yanı sıra
www.mektebimokullari.com üzerinden izleyiciler tarafından en fazla beğeniyi alan videoya
özel ödül verilmesi,
– Ödül töreni ve dereceye giren videoların gösterilmesi,

4. KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.

• Mektebim Okulları Lise Fen Bilimleri bölümünün düzenlediği ‘’3.DENEY MEKTEBİ BİLİM VE PROJE YARIŞMASI’’ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokulların 5,6,7,8 liselerin 9,10,11.sınıf öğrencileri, ücretsiz katılabilecektir.
•Deney Videoları Fen Bilimleri Öğretim Programına uygun olmalıdır.
•Yarışmacılar ancak 1 (bir) adet video ile başvuru yapabilirler.
•Deney Videoların başında deneye ilişkin kısa bilgilerin bulunduğu jenerik yer almalıdır.
•Videoların süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 8 dakika olmalıdır.
•Videoların değerlendirilmesinde; amaca ve kazanımlara uygunluk, özgünlük ve
yaratıcılık, kurgu ve anlatım, bilimsel yaklaşım, uygulanabilirlik, görsel ve işitsel
nitelik dikkate alınacaktır.
• Deneyler uygulanırken güvenlik önlemlerine dikkat edilecek, alınacak güvenlik
önlemi varsa videoda belirtilecektir.
•Yarışmanın dili Türkçe, İngilizcedir
•Çekilen videodaki deneylerde öğrenci bireysel yada tüm takımın görüntüsü bulunmalı
•Çekilen videolarda animasyon, simülasyon tarzındaki etkinlikler yer alabilir.
• Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş videolar başvurabilir. Gösterime
uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi yeterli görülmeyen
videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Başvuru sahibi, öğrenci bireysel ya da takım olarak www.mektebimokullari.com portalı
üzerinden yarışmaya katılabilir.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve video çalışmalarını katılım
formu ile youtube yüklenen videonun link adresini yazmaları gerekmektedir.
• Başvuru sahibinin www.mektebimokullari.com web adresi üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği video mp4 formatında ve maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
• Videolarda internet site isimleri, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. yer alamaz.
• Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller: yarışmacılar hakkında kısa bilgi, videonun özeti.
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve
zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla
olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb.
kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam öğeleri yarışmacının
sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü
yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.

• Yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkı Mektebim Okullarına aittir. Mektebim Okullarına gelen eserlerin yarışmaya katılabileceğine onay verdikten sonra, eserler tüm iletişim ortamlarında ve sosyal paylaşım ağlarında yayınlanabilir.

• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Mektebim Okullarına verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Mektebim Okullarına izin/muvafakat name verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Mektebim Okullarına aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

*Mektebim Okulları her zaman, önceden herhangi bir bildirim veya ilan yapmaksızın, yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, seçici kurul üyelerinde değişiklik yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak ileri süremezler.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
• Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihi 15 Nisan 2017 tarihi saat 23:59 ‘a kadar online www.mektebimokullari.com web adresinde ilgili alana başvuru formu doldurulup youtuba atılan videonun link adresini yüklemeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya katılan videolar; Mektebim Okullarının ilgili alan öğretmenlerinden oluşturulacak bir ön jüri tarafından değerlendirilecektir. Nihai değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılacaktır.
• Ön elemeden geçen videoların izleyici oylaması da “www.mektebimokullari.com” web adresinden başlatılacaktır.

*İzleyici oylamasına katılan projelerde dereceler belirlenirken en çok oyu alıp en iyi ortalamayı yakalayan yarışmacı derece alacaktır. Ancak izleyici oylamasında organize oylama görüntüsü oluşturan proje yarışmadan elenecektir. Bu karar seçici kurul tarafından alınacaktır.

6. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
– Seçici kurul; üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanları arasından seçilen beş
kişiden oluşur. Mektebim Okulları seçici kurulu belirler.
– Mektebim Okullarının görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
– Seçici kurul, videoları izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını
yapar. Bu toplantıda kendilerine 3. Deney Mektebi Yarışması ile ilgili bilgiler
verilir. Daha sonra seçici kurul, çalışma yöntemini saptar.
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında videoların hepsini birlikte izlemekle
yükümlüdür.
– 6 kişiden oluşan seçici kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 4 oy) verir.
– Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları
ile gerekçeli sonuçları Mektebim Okullarına teslim etmekle yükümlüdür.

7. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
– Birincilik Ödülü( ortaokul ve lise kadamesi ayrı değerlendirilicek) 2 playstation 4
– İkincilik Ödülü( ortaokul ve lise kadamesi ayrı değerlendirilicek) 2 apple watch
– Üçüncülük Ödülü( ortaokul ve lise kadamesi ayrı değerlendirilicek) 2 adet Ipad mini

-Sanal ortamda en çok seyredilen video ödülü (mektebim tablet)

8. YARIŞMA TAKVİMİ:

• Eserlerin İlk Başvuru Tarihi : 20 Mart 2017
• Eserlerin Son Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2017
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması :30 Nisan 2017
• Ödül Töreni : 5 Mayıs 2017 Mektebim Okulları Atakent kampüsü-İstanbul

Başvuru Sayfası için Tıklayınız