3. Çevre Dedektifi Horoz İş Başında

Bu proje, zihin yetersizliği olan 10-13 yaş aralığındaki öğrencilerin
toplum içinde bağımsız şekilde yaşamasını sağlamak, yaşadıkları çevre ve
çevre problemlerine dikkat çekmek, çevre koruma ve çevre problemlerini
önleme davranışları konusunda farkındalık oluşturmak, çevreye yönelik
sorumlu davranışlar geliştirmek, bilime merak uyandırarak olumlu bakış
açısı kazandırmak ve sürdürülebilir öğrenmeyi sağlayarak yaratıcılıklarını
geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Projenin hedef kitlesini, Denizli il merkezinde yaşayan ve bir özel eğitim
ortaokulunda öğrenim gören 10-13 yaş aralığındaki 20 kişilik öğrenci
grubu, öğretmenleri ve velileri oluşturmaktadır. Projede öğrencilerin
yaparak-yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla,
gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış çevre sorunları ve çözüm
yollarına yönelik 50 etkinlik farklı öğretim yöntemleri (senaryo, oyun,
gezi-gözlem, deney vb.) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Proje
etkinlikleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Mühendislik Fakültelerinin
ilgili laboratuvarları ile çeşitli tesislerde yürütülecektir. Hazırlanan
etkinlikler rehberler yardımıyla eğitmenler tarafından verilecektir.
Projeye katılan öğrencilere “Çevreci Horoz” unvanı verilerek onların
bilime, deneye, gezi ve gözleme dayalı alışkanlıklarını geliştirmelerine
ve bu becerilerini devam ettirmelerine katkıda bulunulacaktır.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Sacit KÖSE

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
OFMA Eğitimi Bölümü – Biyoloji Eğitimi ABD
Kınıklı Yerleşkesi – DENİZLİ

Tel: 0 258 296 10 69

Fax: 0 258 296 12 00

sacitk@pau.edu.tr