3. Cahit ARF Bilim Şenliği Eylem Planı

1- Bilim Şenliği 4 Haziran 2011 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

2- Bilim Şenliği’nde her sınıfın belirlemiş olduğu bir tema üzerinden çalışmalar sergilenecek ve sınıf sergi alanları oluşturulacaktır.
3- Sınıf temaları en geç 15 Nisan 2011 Cuma günü’ne kadar belirlenip, bilimsel etkinlikler kuruluna bildirilecektir.

4- Sınıf çalışmaları en geç 16 Mayıs 2011 Çarşamba günü tamamlanacaktır.

5- Çalışmalarla ilgili 23–27 Mayıs 2011 tarihleri arasında sunum provaları gerçekleştirilecek, bilimsel etkinlikler kurulu tarafından eksikliklerin giderilmesine yardımcı olunacaktır.

6- 4.5.6 ve 7. Sınıfların oluşturduğu proje grupları hazırlamış oldukları kitapçık, sunum, broşür ve maketleri en geç 29 Nisan 2011 Cuma gününe kadar tamamlayıp, kitapçık ve sunum çalışmalarını [email protected] adresine en geç söz konusu tarihe kadar göndereceklerdir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar kabul edilmeyecektir.

7- 23 – 27 Mayıs 2011 tarihleri arasında bu sunumlar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 5 adet sunum Bilim Şenliği’nde misafirlere öğrencilerimiz tarafından sunulacak, diğer sunumlar proje masalarında sergileneceklerdir.

8- Hazırlanacak projelerin kitapçılarının bir araya getirilip oluşturulacak bir albümle Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi’ne sunulması planlanmaktadır.

9- Proje masalarında proje kitapçığı, proje tanıtım broşürü ve projeyle ilgili maket ve materyaller yer alacaktır.

10- Proje kitapçığı ve tanıtım broşürlerinin biçimleri öğrencilerimiz tarafından bilinmekle beraber, yine de 11 Nisan 2011 tarihinde web sitemizden yayınlanacaktır.
 

2- Bilim Şenliği’nde her sınıfın belirlemiş olduğu bir tema üzerinden çalışmalar sergilenecek ve sınıf sergi alanları oluşturulacaktır.
3- Sınıf temaları en geç 15 Nisan 2011 Cuma günü’ne kadar belirlenip, bilimsel etkinlikler kuruluna bildirilecektir.

4- Sınıf çalışmaları en geç 16 Mayıs 2011 Çarşamba günü tamamlanacaktır.

5- Çalışmalarla ilgili 23–27 Mayıs 2011 tarihleri arasında sunum provaları gerçekleştirilecek, bilimsel etkinlikler kurulu tarafından eksikliklerin giderilmesine yardımcı olunacaktır.

6- 4.5.6 ve 7. Sınıfların oluşturduğu proje grupları hazırlamış oldukları kitapçık, sunum, broşür ve maketleri en geç 29 Nisan 2011 Cuma gününe kadar tamamlayıp, kitapçık ve sunum çalışmalarını [email protected] adresine en geç söz konusu tarihe kadar göndereceklerdir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar kabul edilmeyecektir.

7- 23 – 27 Mayıs 2011 tarihleri arasında bu sunumlar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 5 adet sunum Bilim Şenliği’nde misafirlere öğrencilerimiz tarafından sunulacak, diğer sunumlar proje masalarında sergileneceklerdir.

8- Hazırlanacak projelerin kitapçılarının bir araya getirilip oluşturulacak bir albümle Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi’ne sunulması planlanmaktadır.

9- Proje masalarında proje kitapçığı, proje tanıtım broşürü ve projeyle ilgili maket ve materyaller yer alacaktır.

10- Proje kitapçığı ve tanıtım broşürlerinin biçimleri öğrencilerimiz tarafından bilinmekle beraber, yine de 11 Nisan 2011 tarihinde web sitemizden yayınlanacaktır.