3.Bitki Islahı Proje Pazarı

3.Bitki Islahı Proje Pazarı (BİPP) ile Tarım sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları ve ıslah faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?
Ödüllü olarak düzenlenecek 3. BITKI ISLAHI PROJE PAZARINA(BIPP), ıslah çalışmasının herhangi bir aşamasındaki fikriniz, projeniz veya çeşidiniz ile katılabilirsiniz. Etkinlik kapsamında firmalar veya diğer araştırmacılar ile ortak proje kurgulama, proje fikriniz kapsamında iş birlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatı yakalayabilir ve proje ödüllerinden faydalanabilirsiniz.

Firmalar Neden Katılmalı?

Yatırım yapabilecek çeşitlere ve ıslahçılara ulaşabilmek,
Islah projesi yürütecek, danışmanlık alabilecekleri akademisyen bulmak,
Islah alanında taleplerini dile getirebilmek,,
Islah trendlerini görebilmek için,
Buluştukları akademisyenlerle proje bazlı veya ihtiyaç bazlı uzun soluklu anlaşmalar yapabilmek için,
Genç akademisyenlerle buluşup, istihdam edecek yetkin personel bulabilmek için.

Araştırmacılar Neden Katılmalı?

Çeşitlerini firmalara tanıtmaları için,
Tohum Islahında kendi uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyan, danışmanlık yapabilecekleri şirketlerle buluşabilmek için,
Islah projelerinde piyasadan gelen talepleri dinlemek için,
Islah trendlerini görebilmek için,
Buluştukları şirketlerle proje bazlı veya ihtiyaç bazlı uzun soluklu anlaşmalar yapabilmek için

Başka Kimler Katılmalı?

Akademisyenler
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
Girişimciler
Öğrenciler

Önemli Tarihler
15 Ekim – 20 Kasım 2018 :Proje Pazarı Yarışması Başvuru
21 Kasım – 22 Kasım 2018 :Projelerin Değerlendirilmesi
23 Kasım 2018 :Sergilenmeye Seçilen Projelerin İlan Edilmesi
28 Kasım 2018 :Projelerin Etkinlik Alanına Asılması
29 Kasım 2018 :Projelerin Sergilenmesi
29 Kasım 2018 :Ödül Töreni

http://bipp.akdeniz.edu.tr