3. Bilirkişilik Sempozyumu

TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem çalışmaları kapsamında Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Bilirkişilik Sempozyumu”nu “Değişen Hukuk’ta Bilirkişilik” temasıyla 3.’sünü düzenlemekteyiz.

Çağdaş hukuk düzeninde yargı, mahkemeleri kanalıyla hizmet verir, mahkemede ise kararı yargıç verir. Ancak tek adamın her şeyi bilmesinin imkânsız olduğu günümüzde, çağdaş hukuk düzeni yargıcı hukuk adamı, hukuku bilen adam olarak tanımlamış ve yargıç hukuk konularında kimseye danışmadan adaletli karar alabilir demiştir.

Ama toplumsal yaşamda sorun sadece hukuk alanı ile sınırlı değildir. Hukuk alanı dışında binlerce konuda sorun yaşanmaktadır. Peki, yargıçlar ne yapacaklar? Bilmedikleri konularda nasıl karar verecekler? İşte çağdaş hukuk bu konuya çözümü yine hukuk kuralları içinde getirmektedir. Yargıç yargılamada; bilmediği konularda konuyu bilenlerden bilgi alacak, aldığı bilgiyi değerlendirerek karara varabilecektir. Yani yargıç bilen insanlara danışacaktır.

İşte “bilirkişilik”, yargıcın yargılamada ortaya çıkan sorunlarını çözmede doğal bilgi eksikliğini gidermek amacıyla oluşturulmuş yargılama hukukunun bir kavramı ve kurumudur.

Mimarların yargılamaya katılması; bilirkişi olarak görev alması, sorumluluk yüklenmesi ile gerçekleşecek ve yargılamanın kalitesini arttıracaktır. Mimar bilirkişilerin doğru belirlenmesi ve sürekli denetlenmesi Mimarlar Odası’nın sorumluluğunu arttırmıştır.

Bilirkişilik alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mimarlar Odası’nın iki yılda bir düzenlediği “Bilirkişilik Sempozyumu” ile değişen mevzuatlar-yasalar çerçevesinde; milletvekillerinin, belediyelerin, akademisyenlerin, meslek odası temsilcilerinin, kamu kurumlarının ve yargı mensuplarının katılımlarıyla bilirkişilik alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacaktır.

TMMOB MİMARLAR ODASI

BİLİRKİŞİ SEMPOZYUMU

16-17 KASIM 2012

ANKARA – Çağdaş Sanatlar Merkezi

“DEĞİŞEN HUKUKTA BİLİRKİŞİLİK”

1.      GÜN
9.30 – 10.00 Kayıt
10.00 – 11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Eyüp MUHCU

Mehmet SOĞANCI

Hüseyin YILDIRIM

Yüksel HIZ

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı TMMOB Genel Başkanı

Adalet Akademisi Başkanı
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü

11.00 – 11.30 Ara
11.30 – 12.30 TEMATİK SUNUŞ – Ali EKİNCİ – TMMOB Mimarlar Odası   Yönetim Kurulu Üyesi
Huriye Nacar Savat – TMMOB Mimarlar Odası “Hukuk alanında değişen yasaların mevcut yasalara göre farklılığını   öne çıkaran olumsuz ve olumlu yanları ve değişimin kamuya yansıması”
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 15.00
I.           OTURUM   – Mimarlar   Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2. Başkanı Sabri ORCAN
Yasa Yapanların Gözüyle Değişim

Mustafa DEMİR

Ali SARIBAŞ

Hasip KAPLAN

Katılımları Halinde

AKP Samsun Milletvekili
CHP Çanakkale Milletvekili
BDP Şırnak Milletvekili
MHP Milletvekili

15.00 – 15.30 Ara
15.30 – 17.00
II.       OTURUM – TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri   Necip MUTLU
Baroların, Akademisyenlerin ve   Meslek Odalarının Gözüyle Değişim

Av. Sema Güleç UÇAKHAN

Prof.Dr. Süha TANRIVER

Bülend CEYLAN

Ankara Barosu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TMMOB Mimarlar Odası

2.      GÜN
10.00 – 11.00 III. OTURUM – TMMOB   Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Şahin Aktörler Gözüyle Değişim

Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK

Ayşen YILMAZ ÖĞÜT

Serhat CELEP

Dokuz Eylül Üniversitesi

TMMOB Mimarlar Odası
Yenimahalle Belediyesi

11.00 – 11.15 Ara
11.15 – 12.30 IV. OTURUM – TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi A. İmran   KARAMAN Avukat ve Bilirkişiler Gözüyle   Değişim

Av. Taner GÜNER

Av. İsmail ALTAY

Arif ALPTÜRK

Ankara Barosu

İstanbul Barosu

TMMOB Mimarlar Odası

12.30 – 13.30
V. OTURUM

Forum Yöneticisi: Leman   ARDOĞAN