3. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri

ETKİNLİĞİN AMACI

Bu etkinlik ile Uludağ Üniversitesi’nde yürütülen veya yürütülmesi planlanan akademik çalışmalar ile üniversite bünyesinde bulunan laboratuvar olanaklarının tüm üniversite akademik birimleriyle, kamu, sanayi, ve özel sektörle paylaşılmasıyla geniş çalışma gruplarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Etkinliğin bir diğer amacı da fikir ve projelerimizi kamu, sanayi ve özel sektöre ulaştırarak paydaşlarımız ile işbirliğimizi arttırmaktır. Böylece yeni fikir ve projelerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinlik kapsamında sanayi, özel sektör ve Kamu temsilcileri devam eden AR-GE çalışmalarını, patentlerini ve yeni fikirlerini poster halinde tüm katılımcılara sunabilirler. İşbirliği olanaklarını ve üniversiteden beklentilerini tartışabilecekleri özel mekanlar da kendilerine sunulacaktır.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’nin üçüncüsü 12-14 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Uludağ Üniversitesi’nde görevli akademisyenler yürüttükleri proje çalışmalarını, gerçekleştirmeyi planladıkları araştırma konularını ve laboratuvar imkânlarını poster olarak hazırlayacak ve üniversitenin tüm akademik birimlerine, kamu kuruluşları ve özel sektördeki paydaşlarına tanıtacaktır.

Poster sunumlarının yanı sıra etkinlikte, paneller, bilgilendirme toplantıları, iş projeleri yarışması düzenlenecek ve randevulu patent bilgilendirme görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

NEDEN III. BİLGİLENDİRME VE AR-GE GÜNLERİNİ DÜZENLİYORUZ?

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri’nin ilki 15-16 Kasım 2011, ikincisi ise 13-15 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Etkinlik her iki yılda da büyük ilgi çekmiş ve hedefine ulaşmıştır.

Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri etkinliklerinde Fen, Sağlık ve Sosyal Bilim Alanlarından çok sayıda poster sunulmakta, posterlerin ana konusunu sanayi ve kamu kuruluşlarının ilgisini çekebilecek yeni fikirler, projeler, bilimsel çalışmalar ve patentler oluşturmaktadır. Ayrıca, üniversite bünyesinde bulunan ve hizmet üreten laboratuvarlar da bu etkinliklerde tanıtılmaktadır. Etkinlik oldukça geniş bir katılımcı grubunun ilgisini çekebilecek içeriğe sahiptir. Etkinlik içinde düzenlenen çalıştaylar ile farklı sektörlerden AR-GE Müdürleri, Akademisyenler ile gelecekte işbirliği yapabilecekleri alanları belirlemektedirler.

Etkinliğe ilk yıl Bursa’da bulunan 300’e yakın sanayici ve firma temsilcisi katılmıştır. Bu katılımcıların sektörlere dağılımları incelendiğinde özellikle makine sanayi, otomotiv ve imalat sanayi, tekstil sanayi ve tarım sektörünün etkinliğimize ilgi gösterdiği görülmektedir. İlk etkinlikten sonra, otomotiv, sağlık ve tarım sektöründeki firmalar ile işbirliği olanakları ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde eğitim sektörü de etkinliğimize ilgi göstermiştir. İlk yıl kurum içinden 950 akademisyen ziyaretçi ve poster sahibi olarak etkinliğe katılım sağlamışlardır. Bu katılım üniversitemiz akademisyenlerinin yaklaşık yarısının etkinliğe aktif olarak katıldığını göstermektedir.

2. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’ne de Bursa içi ve dışından özellikle makine sanayi başta olmak üzere otomotiv, imalat, tekstil sanayi ve tarım sektöründen 500’ün üzerinde sanayici ve firma temsilcisi katılmıştır. Toplam kayıtlı katılımcı sayısı 3278 olup, bunların 649’u Uludağ Üniversitesi dışındandır. Etkinlikte sunulan 318 posterin 37 adedi Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kamu işbirliği projelerinden üretilmiştir. Ayrıca, Bursa’da bulunan Anadolu ve Fen Liseleri’nden 1300 öğrenci de etkinlik alanını ziyaret etmiştir.

Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’ne kurum içi ve dışından giderek artan ilgi gelecek adına bizi ümitlendirmektedir. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz etkinlik ile üniversite, sanayi ve kamu üçgeninde önemli işbirliği olanaklarının ortaya çıkacağı kesindir.

Davetiye için tıklayınız.

Program bilgisi için tıklayınız.

http://arge.uludag.edu.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin