3. Benim ODTÜM Kısa Film ve Video Yarışması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları, çalışanları ve öğrencilerinin ODTÜ’yü anlatacakları, Üçüncü “Benim ODTÜM” Kısa Film/Video yarışması Mayıs 2019 tarihinde yapılacaktır. Yarışma, ODTÜ Rektörlüğü adına ODTÜ Görsel-İşitsel
Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) tarafından organize edilmektedir.

1. Amaç
Benim ODTÜM Kısa Film/Video Yarışması’nın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni mezunların, çalışanların ve öğrencilerinin gözünden, komedi, gerilim, anı, belgesel ve tanıtım vb. türünde anlatan aynı zamanda ODTÜ kültürü, ODTÜ ruhunu da içeren tüm kategorideki filmlerle geleceğe miras bırakmak ve ODTÜ’lüleri sinemayla buluşturmaktır.

2. Yarışma Takvimi
Başvuruların alınması için son tarih: 29 Nisan 2019
Ön eleme sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2019
Ödül Töreni: Mayıs 2019

3. Süreç ve Ödüller
a) Başvurular arasından ön eleme yapılır. Ön elemeyi geçen 15 adet film, ODTÜ’nün iletişim hesaplarında yayınlanabilir.

b) Kısa Film/Video Yarışması’na katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Kısa Film/Video Ödüllerini verir. Ödül, kazanan eserin yönetmenine verilir. Ödül tek esere verilir, paylaştırılamaz.

c) Ödül kazanan eserlerin yayın hakları ODTÜ’ye aittir. Bu eserler ODTÜ’nün tanıtım programlarında, fuarlarda ve TV kanallarında kullanılabilir. Bu kullanımlar nedeniyle telif hakkı ödenmez.

d) Tür ve katılımcı kategorileri katılımcı sayısına bağlı olarak ayrı ayrı değerlendirilebilir.

e) Ödül Töreni Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

f) Dereceye giren eserlere ODTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenecek ödüller ve plaket/sertifika verilecektir. Ödül kategorileri:
• Birincilik ödülü
• İkincilik ödülü
• Üçüncülük ödülü
• İzleyici ödülü

4. Katılım Koşulları
Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Benim ODTÜM” Kısa Film/Video yarışmasına katılacak eserler için koşullar:

a) Yarışma ODTÜ mezunları, çalışanları ve öğrencilerine açıktır.

b) Yarışmaya her türlü (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel vb.) kısa film/video ile başvurulabilir.

c) Eserler jenerikle birlikte en fazla 5 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları en az 1920×1080 çözünürlüğünde olmalıdır.

d) Eserlerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

e) Yarışmaya katılan eserlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

f) Yarışmaya gönderilecek eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

g) Eserin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.

h) Daha önce bu yarışmaya katılan eserler tekrar başvuramaz.

5. Başvuru
Yarışmaya katılabilmek için eserin sahibi/sahipleri başvuruda bulunur. Eserin birden fazla
sahibi varsa, başvuru formunda diğer sahiplerinin isimlerinin de yer alması gerekmektedir.
Yarışmaya en fazla iki eserle başvurulabilir.
Yarışmaya başvurmak için aşağıdaki bilgilerin yer aldığı veya
http://gisam.metu.edu.tr adresindeki formun 29 Nisan 2019 günü saat 23:59’a kadar
doldurulması gereklidir.

a) Eserin youtube.com sitesine ‘liste dışı (unlisted)’ olarak yüklenmiş bağlantı adresi
b) Eserin künyesi (eser sahibi, film ekibi, süresi, vb.)
c) Eser hakkında Türkçe ve İngilizce kısa bilgi
d) Eserden 3 adet fotoğraf (yüksek çözünürlükte)
e) Yönetmeninin biyografisi ve varsa filmografisi
Not: Ön elemeyi geçen eserlerin yönetmenlerinden yüksek çözünürlükte, bir (1) adet
yönetmen fotoğrafı ve üç (3) adet eserden fotoğraf istenecektir.

6. Jüri
Yarışmaya katılan eserlerin ön değerlendirmesi ODTÜ GİSAM tarafından yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları 7 Mayıs 2019 tarihinde yarışmanın web sayfasında açıklanır.
Benim ODTÜM Kısa Film/Video Yarışması final Jürisi, ODTÜ Rektörlük ve GİSAM tarafından belirlenecektir. Jüri kararlarını salt çoğunlukla verir.
İzleyici ödülü ön değerlendirmeyi geçen 15 eser arasından yarışma Facebook sayfası üzerinden en çok beğeni alan esere verilir.

7. Yetki
ODTÜ GİSAM, bu yarışma ile ilgili bütün hususlarda karar yetkisine sahiptir.
İletişim
ODTÜ GİSAM, 06800 Ankara
Duyuru ve başvurular için
e-posta: kisafilm@odtu.edu.tr
veya http://gisam.metu.edu.tr