3. Başkent Pediatri Günleri

Değerli Meslektaşlarım,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak Ankara’da 08 – 09 Mart 2019 tarihinde üçüncüsünü düzenleyeceğimiz “Başkent Pediatri Günleri” ne sizleri davet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duymaktayız.

3. Başkent Pediatri Günlerini bu yıl çok ani bir şekilde kaybettiğimiz değerli hocamız, kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Namık Çevik anısına düzenlemekteyiz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında çeşitli merkezlerden çok değerli hocalarımızın katılımıyla gerçekleşecek olan toplantımızda bu yılda zengin bir program içeriğiyle pediatrinin güncel konularını multidisipliner yaklaşımla tartışmayı planlıyoruz. Bilgi artış hızına yetişmenin çok güçleştiği, bilgi kirliliğinin ciddi sorun olmaya başladığı günümüzde bu toplantının amacı konularında deneyimli uzmanlarla bir araya gelerek karşılıklı tartışma ortamında güncel bilgilerimizi tazelemektir. Toplantı programımızda konferanslar, paneller, interaktif tartışmalar gibi çeşitli sunu biçimlerinin yanı sıra sözlü bildirilere ve poster sunumlarına da yer verilecektir. Bu toplantıda Namık Çevik hocamızı anma fırsatını bulmak toplantının anlamını bir kat daha arttırmakta ve bizleri heyecanlandırmaktadır. Ayrıca toplantımızda çok erken yaşta kaybettiğimiz sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Murat Derbent adına da bir oturum düzenleyerek hatıralarını canlandırma fırsatı bulacağız.

Katkılarınızla değerlenecek toplantımıza sizleri bekliyoruz.

Ankara’da görüşmek üzere en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Esra Baskın
Düzenleme Kurulu Adına