3. Atık Malzeme Tasarım Yarışması (Ağaç Hayattır)

İzmir geneli, tüm ortaokul öğrencilerine yönelik “Ağaç Hayattır” isimli atık malzeme tasarım yarışması

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR OKULLARI
3. ATIK MALZEME TASARIM YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:
“AĞAÇ HAYATTIR”

YARIŞMANIN KONUSU:
Geleneksel Atık Malzeme Tasarım Yarışması

• Yarışmaya katılacak Öğrencilerden beklenen;
-Saptanan mekandaki atık malzemelerin proje doğrultusunda seçimi – Seçilen malzemelerle projenin oluşturulması

• Atık malzeme keşfetme ve bulma mekanları olarak;
-Fabrika
-Doğa
-Ev
kategorilerinden bir tanesi seçilerek yapılacaktır.

• Seçilen mekanın özgünlüğüne uygun atık malzemelerle Ağaç tasarımı oluşturulacaktır.

YARIŞMANIN AMACI:
• Atık malzemelerin anlamı, önemi ve geri dönüşüm yollarını kavratmak.

• Her katılımcının, tasarımını kendi hayal ettiği gibi tasarlamak,

• Şekil, biçim, renk, doku, gibi biçimsel öğelerin ve ritm, yön, oran denge gibi görsel kuralların ve güçlerin önderliğinde tasarlanması gerekliliğini kazandırmak.

• Tasarım ve yaratıcılık yönlerini geliştirerek estetik duygusu kazandırmak.

• Sanat yönlerini geliştirmek.

• Düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilme becerisini kazandırmak.

HEDEF GRUBU:
Yarışma İzmir il çapında olup, ortaokul (5.-6.-7.-8.Sınıf) öğrencileri arasında gerçekleşecektir.

KATILIM ŞARTNAMESİ:

• Yarışmaya katılan çalışmaların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış çalışmalar yarışma kapsamına alınmayacaktır.

• İTÜ Geliştirme Vakfı Okulunda yarışmaya katılan tüm Öğrencilerin eserleri sergileme ve daha sonrada kendi tesisinde kullanma hakkına sahiptir.

• Yarışmaya her okuldan bireysel katılım olabilecek, gruplar 3 kişiyi geçmeyecektir.

• Çalışma öğretmenin rehberliğinde seçilmiş olan malzemelerle ve yine öğretmenin rehberliğinde yapılacaktır.

• Çalışmanın ebatlarına uygun tasarımın bir parçası gibi düşünülecek bir kaidesi olacaktır.

• Çalışma sadece atık malzemelerle yapılacak, atık malzeme özelliği taşımayan çalışmalar yarışmada değerlendirilmeyecektir. Malzemelerin sabitlenmesinde ihtiyaç olan öğrenciler için tehlike arz etmeyecek yapıştırıcı kullanılabilecektir.

• Çalışmayla birlikte öğrenci ve rehber öğretmen 4 MAYIS 2019 tarihinde okulumuzda hazır bulunacaklardır.

• Genişliği lOÛcm’İ, yüksekliği de 150cm’i geçmeyecek ölçülerde planlanmalıdır.

• Eserinizin jüri önünde mekanın bilgisi, malzemelerin içeriği ve yapımı hakkında kısa bir tanıtımı olması beklenir.
Katılımcılar en geç 26 NİSAN 2019 tarihine kadar planlama için okulumuzu arayarak( İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülistan Banu CEL e- maikbanu.cel@itugvo.kl2.tr ) yarışmaya katılımları hakkında geri bildirimde bulunmalıdırlar.

• Eserler değerlendirme günü İTÜ Geliştirme Vakfı Okuluna görevli Öğretmen ve öğrencilerle birlikte gelecektir. Ödül töreni de aynı gün olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Sunumu Tarihi: 04-05-2019 Eserlerin toplanma saati: 14:00
Ödül Töreni: İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları Bahçesi Ödül töreninin saati: 15:30
Ödül Töreninin yapılacağı yer: İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları Bahçesi

ÖDÜLLER:
1/ye YARIM ALTIN
2/ye ÇEYREK ALTIN
3/ye GRAM ALTIN

DEĞERLENDİRME KURULU:
Prof. Dr. YAKUP ÖZTUNA- 9 Eylül Üniversitesi Güz, San. Fak. DEKANI
Doç.ARZU ATIL- 9 Eylül Üniversitesi Güz. San. Fak. Heykel Blm. Bşk.
SONER GÖKSAY-Ressam, Ekonomi Üniversitesi Güz, San. Fak. Öğrt. Üyesi