3. Araştırma Yöntemleri Semineri

Araştırma Yöntemleri Semineri
Araştırma Yöntemleri

3. Araştırma Yöntemleri Semineri

Sayın Hocam,

Antalya Side’de bulunan 5 yıldızlı Side Star Elegance Hotel’de 24-27 Ocak 2018 tarihleri arasında 3. Araştırma Yöntemleri Semineri gerçekleştirilecektir. Seminerin amacı, özellikle sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin ve sosyal bilimlerde lisansüstü eğitim-öğretimlerine devam etmekte olan lisansüstü öğrencilerinin, ihtiyaç duydukları istatistiksel analiz teknikleri ile ilgili kuramsal bilgi birikimlerine katkı sağlanması ve uygulama becerisi kazandırılmasıdır. Semineri başarıyla tamamlayan katılımcıların; nicel ve nitel istatistiksel analiz programlarını belli seviyede kullanabilmeleri beklenmektedir.

Seminer, akademik fayda üretmenin ötesinde, sosyal ağ oluşturma ve ilişkileri güçlendirme ortamı da sağlamaktadır. Seminerimize; üniversitelerimizin İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Eğitim, Turizm, İletişim Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulları’nda görev yapan tüm akademik personel ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler davetlidir. Seminere, eş ve çocuklarla da gelmek mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim dikkate alınarak, 2017-2018 eğitim- öğretim yılı yarıyıl tatilinin birinci haftası içinde gerçekleştirilmesi planlanan seminerimize katılanlar, çok uygun fiyatlarla 5 yıldızlı bir otelde “her şey dâhil” konseptinde konaklayacak, bu anlamda otelin sunduğu tüm olanaklardan boş zamanlarında yararlanabilecek ve böylece sürekli yaşadıkları yere, bir miktar dinlenerek zindelik kazanmanın yanı sıra, akademik gelişim göstererek de dönmüş olacaklardır.

Öncelikli hedefi akademik fayda yaratma olan 3. Araştırma Yöntemleri Seminerimiz’de görüşmek dileği ile saygılar sunarım.

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
METİOD adına Seminer Koordinatörü
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

SEMİNER KONULARI
1. Temel İstatistik ve Hipotez Testleri
SPSS Paket Programı ve Menüleri (SPSS’e Giriş, SPSS Menüleri, Data View ve -Variable View sayfalarının yapısı), Değişken Tanımlama, Veri Tipleri ve Veri girişi; Anketlerin SPSS Paket Programında Şablonunun Oluşturulması, Farklı türde oluşturulan anketlerin soru türlerinin SPSS’de şablonunun oluşturulması; Veri kontrolü, kayıp veri analizi, kayıp veri tamamlama; Tek Örneklem Student-t Testi, Bağımlı İki Örneklem Student-t Testi, Bağımsız İki Örneklem Student-t Testi, Varyans Analizi, Ki-Kare Testi, Basit Doğrusal Regresyon Analizi.

2. Çok Değişkenli İstatistik Teknikler
Çok Değişkenli İstatistiğe giriş, Veri Tipleri, Ortalama, Varyans-Kovaryans ve Korelasyon; Çok değişkenli verinin Grafiksel analizi, ConvexHull, İki Değişkenli Çizimler; Çok Değişkenli Normal Dağılım; Faktör Analizi, başlangıç faktör yükleri tespiti, model kurma, döndürme işlemleri; R ile asal bileşenler ve Faktör analizi uygulamaları; Uzaklık Ölçüleri, veri tiplerine göre ve analiz tiplerine göre benzerlik matrisi oluşturulması; Kümeleme Analizi, Diskriminant analizi, Çoklu regresyon analizi, Aracılık testi, Düzenleyicilik testi, Kanonik korelasyon.

3. Yapısal Eşitlik Modellemesi
Yapısal eşitlik modellemesine ilişkin temel kavramlar, yapısal bir modelin oluşturulması, modelin belirlenmesi, model testi, uyum indeksleri, model modifikasyonu, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi.

4.Ölçek Geliştirme
Ölçme ve ölçek geliştirmede temel kavramlar; kavramsal örnekleme, gösterge örnekleme ve madde örnekleme; madde türleri, madde yazma; analize hazırlık (kayıp veriler, uçdeğerler, hatalı girişler vb); ölçek ve madde analizi (Açıklayıcı Faktör Analizi temelli); güvenirlik ve türleri; geçerlik ve türleri; puanların yorumlanması ve norm geliştirme; Thurstone tipi ölçek geliştirme vd.; ölçek geliştirme çalışmalarının yazılması.

Ölçek geliştirme seminerinde, seminere kayıt yaptıran ilk 3-5 (süreye bağlı olarak değişebilir) katılımcının kendi geliştirmeye çalıştıkları Likert tipi ölçeklere ait gerçek veriler üzerinde eşzamanlı faktör analiziyle ölçek geliştirme uygulaması yapılacaktır. Bu fırsatı kaçırmamanızı isteriz. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, seminere verilerini SPSS dosyasına girilmiş bir şekilde getirmiş olmalıdırlar.

5.Nitel veri toplama süreci ve NVivo
Nitel araştırmanın tanımı, önemi ve özellikleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri, Nitel araştırmalarda verilerin analizi, Nitel araştırmalarda bulguların sunumu, Nitel araştırmalarda inanırlığın (güvenirliğin) sağlanması, NVİVO 8 programının ara yüzü, NVivo ile proje oluşturma ve kodlama yapma, Tema ’node’ oluşturma, Nitel veri analizi uygulama, İlişkili veya ilişkisiz node oluşturma, İlişki oluşturma, Modelleme, Grafik gösterimler, Raporlama.

Önemli bilgiler:
Seminer Web adresi: www.arastirmayontemlerisemineri.com
E-posta: [email protected]

Seminer tarihi: 24-27 Ocak 2018
Son başvuru tarihi: 2 Ocak 2018
Seminer ücreti: 250 TL

Seminerin yapılacağı otel: Side Star Elegance Hotel 5* http://www.sidestarhotels.com/
Otel oda ücretleri: Tek kişilik oda 160 TL, Çift Kişilik Oda 220 TL, 0-12 yaş birinci çocuk ücretsiz, ikinci çocuk %50 indirimli
Eğitim türleri: Temel İstatistik ve Hipotez Testleri / Çok Değişkenli İstatistik Teknikler / Yapısal Eşitlik Modellemesi (Lisrel) / Ölçek Geliştirme / Nitel Veri Toplama Süreci ve NVivo (Katılımcılar yalnızca seçtikleri bir eğitime katılacaklardır.)

Not: Tüm Eğitim Türleri Sınırlı Kontenjanlıdır..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin