3. Anadolu Cam Afiş Tasarım Yarışması

CAM AMBALAJ: İÇİNDE HAYAT VAR
Afiş Tasarım Yarışması

Bu yarışma, Anadolu Cam tarafından GMK Grafik Yarışmaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
Kum, 1500 derecede erir, cam ambalaj olarak hayat bulur. Pek çok üstün özelliği ile cam ambalaj hayatımızın önemli bir parçasıdır. 5.000 yaşında çok özel bir ambalaj malzemesidir.

NEDEN CAM AMBALAJIN İÇİNDE HAYAT VAR?
Çünkü;
– Cam Ambalaj: En doğalıdır.
– Cam Ambalaj: En sağlıklısıdır.
– Cam Ambalaj: Çevre dostudur.
– Cam Ambalaj: %100 geri dönüşümlüdür.
– Cam Ambalaj: Şeffaftır.
– Cam Ambalaj: Estetiktir.

Bir ambalaj malzemesi olarak cam içindekini en doğal, en sağlıklı şekilde korur. Çevre dostu ve sürdürülebilir olduğu için sonsuz kere hayat bulur. Şeffaflığı ve estetik görünümü ile bilinçli tüketim zevkini paylaşır.
Sağlıklı olmak, doğal yaşamak, bilerek tadına varmak, hayatın içine “cam ambalaj”ı %100 katmak demektir. İçinde hayat olan, hayatla özdeşleşen en doğru, en iyi ambalaj malzemesi “cam”dır.

Cam Ambalaj: İçinde hayat var.

Yararlı linkler:
www.anadolucam.com
http://www.anadolucam.com/camvecevre/tr-TR/
www.hayatacamkat.com
www.friendsofglass.com

http://www.youtube.com/user/hayatacamkat?feature=results_main

http://gpi.org

Yarışmanın Adı: Cam Ambalaj: İçinde Hayat Var – Afiş Tasarım Yarışması

Yarışmanın konusu, cam ambalajın hayatımıza kattıkları, cam ambalajın hayatımızın en önemli parçalarından biri olduğunun afiş çalışması ile yansıtılmasıdır.

Amaç:
Bu gerçeklerden yola çıkarak cam ambalajın hayata doğallık, sağlık, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve güzellik kattığının vurgulanması ve bu konulardaki bilincin güçlendirilmesi.

Değerlendirme Kriterleri
Seçici kurul değerlendirmesinde, konu ve amacı en iyi yansıtan afiş tasarımları arayacaktır.

Afişlerin Kullanım Alanları
Yarışma sonunda ödül kazanan ve sergilemeye uygun görülen afiş tasarımları, müşterilere yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası, sosyal medya kanalı, sergi, katalog ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda Anadolu Cam tarafından kullanılabilecek ve sergilenebilecektir.

Kimler Katılabilir
– Yarışma, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı tüm bölümlerine, ayrıca Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümlerine açıktır. Bu bölümlerde okuyan lisans öğrencileri yarışmaya katılabilirler.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Öğrenci belgesi olmadan katılan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeyealınmayacaktır.
– Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayımlanmış afişler yarışmaya kabuledilmeyecektir.
– Katılacak afişlerin özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
– Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, afişlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhütetmiş sayılır. Yarışmaya katılmak için, Anadolu Cam tarafından hazırlanmış olan başvuruformu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak afişle birlikte teslim edilmelidir.
– Yarışmaya her yarışmacı en fazla 2 afişle katılabilir; ancak birden fazla ödül alamaz.
– Şişecam ve bağlı şirketleri ile Anadolu Cam ilgilileri ve Seçici Kurul üyelerinin birlikteçalıştıkları kişiler (akraba, ortak, eleman vb.) yarışmaya katılamazlar.

Afiş Boyut ve Özellikleri
Tasarımlar elle veya dijital ortamda yapılabilir.
Çalışmalar bir adet A3 boyutunda çıkış ve bir adet CD kaydı (1/1 ölçekte 48cm x 68cm ebadında, 304.8 dpi, CMYK, .tiff dokümanı) olarak teslim edilecektir.
Tasarımlarını bilgisayar ortamı dışında opak olarak hazırlayıp göndermek isteyen katılımcılar, çalışmalarının orijinalini A3 ebadında hazırlayıp zarar görmeyecek bir şekilde ambalajlayarak göndermelidir. Dereceye giren afişler Anadolu Cam tarafından gerekli görülen büyüklükte çoğaltılabilir.

Afişlerin İşaretlenmesi
Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz afişin arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Afişin üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz.
Birden fazla çalışma varsa, her çalışma ayrı bir rumuzla, ayrı bir zarf içinde gönderilmelidir.

Afişlerin Gönderilmesi
Zarf ve afişler hasar görmeyecek şekilde paketlenip 30 Nisan 2015 Cuma günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki gecikme ve hasardan Anadolu Cam sorumlu değildir.
Yukarıda belirtilen şartlara ve yarışma takvimine uymayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.
Yarışma Sekretaryası
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü
İş Kuleleri Kule 3 Kat:18
34330 4. Levent – İSTANBUL
Tel: 0212 350 3708
Yetkili Kişi: Selin Şenyılmaz

Afiş Hakları
Yarışmada ödül alan afişlerin telif ve yayın hakları Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’ ye ait olacaktır. Sözü edilen afişler Anadolu Cam tarafından her türlü görsel ve yazılı iletişimde, sergilemede kullanılabilecek ve Anadolu Cam arşivine girecektir.
Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri afişlerin telif ve yayın haklarını, Anadolu Cam’ın ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Anadolu Cam’a verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen afiş/afişlerin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzı ve sair tüm haklar için Anadolu Cam’a izin/muvafakatname verdiklerini kabul ederler.
Bu şekilde kullanılan afişler için, afiş sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri alamayacağını ve afişin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı, maddi, manevi tazminat ve sair hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Anadolu Cam afişler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

– Anadolu Cam yarışmacının yazılı onayı olmadan afiş üzerinde hiçbir ekleme, düzeltme ve değişiklik yapamaz.
– Anadolu Cam ödül almayan bir eseri afiş olarak kullanmak amacıyla satın almak isterse, üçüncülük bedeli olan 2.500 TL karşılığında afişin kullanım hakkını devralabilir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2015
Son Teslim Tarihi: 30 Nisan 2015
Jüri Değerlendirmesi: Son teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Sonuç Duyurusu: Son teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Yarışma koşulları, şartname, başvuru formu ve yarışma sonuçları Anadolu Cam ve Hayata Cam Kat web sitelerinden elde edilir. (www.anadolucam.com) (www.hayatacamkat.com)

Seçici Kurul
– Ali Batı (Grafik Tasarımcı)
– Onur Bayiç (Grafik Tasarımcı)
– Aydın Erkmen (Grafik Tasarımcı)
– Ulaş Eryavuz (Grafik Tasarımcı)
– Tamer Öztürk (Anadolu Cam – Ürün Tasarım Müdürü)

Ödüller
– Birincilik Ödülü: 7.500 TL
– İkincilik Ödülü: 5.000 TL
– Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL

Derece alan eserler Anadolu Cam Sanayii A.Ş. web sitesi (www.anadolucam.com), Hayata Cam Kat (www.hayatacamkat.com) web sitesi ve sosyal medya sayfalarından (Facebook ve Twitter) duyurulacaktır. Ayrıca kazananlara telefonla bildirimde bulunulacaktır.

Aynı kişi birden fazla ödül alamaz.

Anadolu Cam, yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada tüm ödülleri dağıtmayı ve seçici kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt eder.

Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını içeren rapor Yarışma Sekretaryasından edinilebilecektir. Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Seçici Kurulun kararlarını kabul etmiş olurlar.

Başvuru Formu