2nd International Symposium on Railway Systems Engineering

2. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Karabuk University Engineering Faculty

Raylı sistemler teknolojileri günümüz toplu taşıma sistemlerinin arasında ciddi oranda önem kazanmaya devam etmektedir. Diğer ulaşım yöntemlerine göre ucuz, güvenli ve çevre dostu olması, insanların raylı sistemler teknolojilerini tercih etmesine imkân tanımaktadır.

Raylı sistemler teknolojilerinin dünya genelinde gelişmesine paralel olarak ülkemizin de bu alanda ilerlemesi ve kalifiye insan gücünün (mühendisinin) yetiştirilmesine ihtiyacı vardır. Bu nispetle 2011 yılında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Türkiye’de ilk ve tek Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nün açılmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde raylı sistemler teknolojilerinin gelişimi aynı zamanda araştırma işbirliklerinin arttırılması yeni tartışma ortamlarının oluşturulmasıyla mümkündür. Bu alanla ilgili sanayi kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya getirilmesi, sorunların tespit edilmesi ve bilimsel bir ortamda bunların değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda Raylı Sistemler Mühendisliği sempozyumlarının ikincisi Karabük Üniversitesi bünyesinde düzenlenecektir. Sempozyum kapsamında; Ray İnşaatı, Ray Üretimi, Ray Teknolojileri, Raylı Araçlar, Yüksek Hızlı Trenler, Metro ve Hafif Raylı Sistemler, Bojiler, Raylı Sistem Standartları, Optimizasyon, Titreşim, Akustik, Sinyalizasyon, Bakım-onarım, İnsan Kaynakları, Raylı Sistemlerde Güvenlik ana başlıkları gündeme gelecektir.

Yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve müze kent Safranbolosuyla ülkemizin nadide kentlerinden biri olan Karabük’te, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, II. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmek istiyor, II. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu’na davet ediyoruz. Katılımınız bize güç verecektir. Şimdiden teşekkür ediyor iştiraklerinizi bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle

Sempozyum Hakkında

Raylı Sistemler Mühendisliği sempozyumlarının ikincisi Karabük Üniversitesi bünyesinde düzenlenecektir. Sempozyum süresince bu alanda önemli konular tartışılacak, kabul edilen bildiriler sunulacak ve katılımcılar raylı sistemler hakkındaki fikirlerini paylaşacaklardır. Sempozyumun sonunda uygun görülen bildiriler Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uluslararası “ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, AN INTERNATIONAL JOURNAL ” dergisinde yayınlanacaktır.

Sempozyumun Amacı

Bu sempozyumun amacı; ülkemizde son zamanlarda gelişmekte olan raylı sistemlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını mevcut teknolojiler ışığında değerlendirerek tespit etmek, yeni çözüm yolları aramak ve geliştirmektir. Ayrıca bu alanda çalışan sanayi kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını üniversitemiz Raylı Sistemler Mühendisliği çatısı altında bir araya getirip ortak çalışmalara katkı sağlamaktır.

Başlıklar

Ana başlıklar; -Ray İnşaatı
-Ray Üretimi
-Ray Teknolojileri
-Raylı Araçlar
-Yüksek Hızlı Trenler
-Metro ve Hafif Raylı Sistemler
-Bojiler
-Raylı Sistem Standartları
-Optimizasyon
-Titreşim
-Akustik
-Sinyalizasyon
-Bakım-onarım
-İnsan Kaynakları
-Raylı Sistemlerde Güvenlik
-Raylı Sistemler Mühendisliğinde Eğitim
Özet Gönderme

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak 200 kelimeyi geçmeyecek biçimde, şekil ve tablo içermeden 15 Haziran 2013 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Özetler bilimsel kurul tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilenler 3 Ağustos 2013 tarihinde ilan edilecektir.

Bildiri Metni Gönderme

Tam metin bildiri kabulü 3 Eylül 2013 tarihinde sona ermektedir. Bildiri yazım klavuzu sempozyumun internet sitesinden indirilebilmektedir. Özet ve Tam metin bildirimi internet sitesi üzerinde “Online Submission” linki kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt Ücreti

150 € (Türkiye’den katılımcılar için ücret 200 TL’dir) arasında kayıt ücreti yargılama, sempozyum çantası, kahve molası, açılış kokteyli, sosyal program ve katılım sertifikası kapsar.

Önemli Tarihler

Özet Son Gönderim Tarihi
15 Haziran 2013
Bildiri Kabulü İlanı
3 Ağustos 2013
Tam Metin Son Gönderim Tarihi
3 Eylül 2013
Ücret Yatırma Son Tarihi
14 Eylül 2013

İletişim
2. Uluslarası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu
Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Balıklar Kayası Kampüsü
78050 KARABÜK
Tel: +90 370 433 20 21
Fax: +90 370 433 32 90
e-mail : iserse13@karabuk.edu.tr