29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

“Gelenler”

1985 yılında birincisi yapılan Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama buluşmalarımızın (başlangıçta seminer olarak adlandırılmıştır) amacı, ülkemizdeki ve değişik ülkelerden gelen yaratıcı drama liderlerinin alan bilgisi ve deneyimini alan uzmanlarıyla paylaşabilmelerini sağlamaktı. Ülkemizde ve dünyada yaratıcı drama alanında yapılan çalışmaların yaygınlaşması, önemli birikimlerin oluşması ve bu birikimlerin akademik ortamlarda da aktarılması amacıyla 2013 yılından itibaren seminerlerimizi kongre boyutuna dönüştürerek yılda en az bir kez eğitimde yaratıcı drama kongreleri olarak düzenlemekteyiz. Bu yıl “29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’ni 25-26-27-28 Ekim 2018 tarihleri arasında başka ülkelere göç eylememek uğruna verilen Kurtuluş Mücadelemizin merkezi Ankara’da gerçekleştireceğiz.

Kongremizin yaratıcı drama eğitmenlerini, sanat eğitimcilerini, tiyatrocuları, tiyatro bilimcileri, eğitim bilimciler, yaratıcı drama uygulamaları yapan öğretmenleri, yaratıcı drama alanıyla ilgilenenleri ya da yaratıcı dramaya giriş yapacakları bir araya getirmesini umuyoruz.

Temasını “Gelenler” olarak belirlediğimiz kongremizin amacı; insan çemberi ve etkileşiminde göç, mülteci, iltica kavramlarını yaratıcı drama süreçlerinde tartışmak ve değerlendirmektir.

Drama çemberden, çember noktalardan oluşur. Drama çemberinde her bir nokta insanı ve insana özgü olanı anlatır. Çemberdeki insan; doğal yapısını koruyarak, evrensel değerler ve eşitlik ilişkisi içinde çemberin devamlılığını ve devinimini birbirine tutunarak sağlayabilir.

İnsanlık tarihiyle beraber kurulan çemberlerin çeşitli nedenlerle koptuğunu, insanın tek tek ya da topluluklar halinde dağıldığını, bir yerlere gitmek ya da gelmek için yola çıktığını ya da çıkarıldığına tanık oluruz. Kimileri çoktan geldi… Kimileri de gelmek üzere… Gitmeyi düşünenler ya da bugün gelenler, geride bıraktıkları ve yanına sığdırabildikleri ile gelebildikleri yerdeler.

Gelenler kimler? Niçin geldiler? Geride neler bıraktılar, yanlarına neler sığdırabildiler? Yanlarına sığdırabildikleri ile geldikleri yere sığabildiler mi? Sığabilmelerinin koşulları var mıydı? Geldikleri yere etkileri nelerdir? Çemberin İçinde, dışında ya da merkezindeler mi? Bu vb birçok soruya yanıt arayacağımız 29. Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’ni Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yapacağız. Kongremizde bildiriler, atölye çalışmaları, sanatsal etkinlikler vd aracılığıyla “Gelenler” teması yaratıcı drama bağlamında irdelenecektir.

29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nde sizi görmek için Ankara’ya katılımınızı bekler, kongremizde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz                                                              Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Ankara Üniversitesi                                                                Çağdaş Drama Derneği
Eğitim Bilimleri Fakültesi                                                            Genel Başkanı
Dekanı

Önemli Tarihler
Bildiri Gönderimi: 1 Haziran 2018-15 Eylül 2018
Hakem Değerlendirme Süreci: 1 Haziran 2018- 19 Eylül 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 20 Eylül 2018
Kongre Programının Açıklanması: 25 Eylül 2018
Kongre Tarihi: 25-28 Ekim 2018

http://dramacongress.org