29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Özel Eğitime Gönül Vermiş Değerli Paydaşlar,

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) işbirliği ile düzenlenecek olan 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecektir. Ülkemizde özel eğitim alanının öncülerinden biri olan Dr. Mithat ENÇ anısına yapılan ve 29 defa tekrarlanan bu bilimsel etkinliği Ege Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve paydaşlarımızla gerçekleştirmenin onur ve heyecanı içindeyiz. Katılımcılarımıza daha etkili ve verimli bilimsel bir ortam sağlamak amacıyla Kongremizin bilimsel programı Pine Bay Holiday kongre salonlarında gerçekleştirilecektir.

Hem özel eğitim alanın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu atılım hem toplumsal olarak özel eğitime ve destek hizmetlerine artan farkındalık hem de alanda yaşanan bazı sorunları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmek için Kongre Düzenleme Kurulu, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresinin ana temasını “Özel Eğitimde Meslek Etiği ve Uzman Yeterliliği” olarak belirlemiştir. Bu tema ile ilgili olan ulusal ve uluslararası olası davetli konuşmacılar ile Kongre Düzenleme Kurulu olarak görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Kongre ana teması ile ilgili farklı bakış açılarını, özel eğitim alanının diğer çalışma alanlarındaki güncel konuları, değişimleri ve gelişmeleri paylaşmak için özel eğitime gönül veren, emek harcayan ve yaşamının önemli bir parçası haline getiren sizleri İzmir’e davet ediyoruz.

Kongre ana temasının yanı sıra kongre bilimsel programında yer alacak konuların; özel eğitiminin bütün uygulama alanlarını kapsaması planlanmaktadır. Kongremize gönderilecek tüm çalışmalar kör hakemlik ilkesi temelinde değerlendirilecektir. Kongremiz, uluslararası katılımlı olması için gerekli koşulları sağlayacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu olarak özel eğitimin tüm paydaşlarını, akademisyenleri, genç araştırmacıları, öğretmenleri, ilgili uzmanları, özellikle öğrencileri ve aileleri aramızda görmeyi umut ediyoruz. Sadece bireysel katılımları değil aynı zamanda özel eğitim alanı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların, özel kurumların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, her kademeden özel okulların, sivil toplum örgütlerinin ve yayınevlerinin katılımlarını bekliyoruz. Kendini özel eğitim alanı ile ilişkili gören, özel gereksinimli bireylerle ilgili bilimsel çalışmalar yapan ya da bu bilimsel çalışmaları uygulama alanına, evine, okuluna, kurumuna taşımak isteyen, özel eğitim alanının hem teorik hem de uygulama alanına araştırmasıyla, deneyimiyle ve soruları ile katkı sağlayacak tüm kişi, kurum ve kuruluşları kongremize davet ediyoruz.

Sizleri; Anadolu’nun antik bilimsel merkezlerinin bulunduğu, doğası, denizi ve kendine özgü yaşam tarzıyla İzmir’de ağırlamaktan onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ
Doç. Dr. Hakan ATILGAN
Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ

Amaç
Kongremizin ana temasının “Özel Eğitimde Meslek Etiği ve Uzman Yeterliliği” olması nedeniyle hem bu ana temaya yönelik hem de özel eğitimin diğer alanlarına yönelik birden fazla amaç içermektedir. Bunlar;

Özel eğitim alanı meslek etiği hakkında farklı disiplin alanlarından gelen uzmanlarla ortak bir dil oluşmasını sağlamak,
Özel eğitim alanı meslek etiği ile uzman yeterliliği arasındaki ilişkiye yönelik ortak kavramlar üretmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak,
Özel eğitim alanında uzman yeterliliği hakkında oluşturulabilecek standartlara yönelik bir farkındalık ve tartışma başlatmak,
Ülkemizde giderek önemli bir sorun haline gelme olasılığı taşıyan özel eğitimde meslek etiği ve uzman yeterliliği konusunu bilimsel bir ortamda tartışılabilir hale getirmek,
Özel eğitim alanının hem teorik hem de uygulama alanında gelişmelerin, yeni bilimsel çalışmaların, değişimlerin, deneyim ve görüşlerinin paylaşılabileceği bilimsel bir ortam oluşturmak,
Özel eğitimin bütün paydaşlarının birbirleri ile ortak bir dil üzerinden etkileşim kurmasına yönelik katkı sağlamaktır.
Kapsam
Kongremiz özel eğitim alanı ile ilişkili bütün disiplinlerin bütün bilimsel sunularına ve katkılarına açıktır. Bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Katılımcılar
Özel eğitim alanı ile ilgili çalışma gerçekleştiren bütün disiplinlerden uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler ve diğer ilgililer kongremize katılımcı olarak katılabilirler.