29. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali

29. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali

“İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali”, bugün Türkiye’de gerçekleştirilen uluslararası kısa film festivalleri arasında en uzun ömürlü ve en deneyimli organizasyon olarak dikkat çekmektedir.

Bu etkinlik sinema sanatı kapsamında kısa zamanda çok şey anlatma temeline dayanan ve yönetmenlerinin yeteneklerini en özgün biçimde yansıtmalarına olanak tanıyan “kısa filmi” desteklemek, ulusal ve uluslararası alanda genç yönetmenlerin seslerini duyurmalarına ortam hazırlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Festival 1978 yılında, bir avunç genç tarafından ulusal alanda başlatılmış, programında sadece Türkiye de üretilmiş filmlere yer vermiş, gördüğü büyük ilgi üzerine de 1988 yılından itibaren de uluslararası kimlik kazanmış ve ülkemizde az rastlanan bir örnek oluşturmuştur.

Her yıl, bir hafta süren festival boyunca Türkiye’den ve yurtdışından yaklaşık 200 seçkin kısa film gösterilmekte, düzenlenen söyleşiler ve atölye çalışmaları ile genç yönetmenlere deneyimli sinemacıların birikimleri aktarılmaktadır.

Bugüne kadar 6000 civarında kısa film gösterilmiş, yaklaşık 1600 yabancı konuk ağırlanmış, 530 söyleşi, 65 atölye çalışması hayata geçirilmiştir.

Filmler üç ayrı salonda, ikişer kez, yönetmenin de katılımıyla seyirciye sunulmaktadır.

Ulusal bölümde kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel filmlerin ayrı ayrı değerlendirildiği bir yarışma bölümü vardır. Seçici kurul tarafından, festivale başvuran tüm ulusal filmler izlenmekte, içlerinden gösterim programına alınacak filmler belirlenmekte, yine aynı kurul tarafından her dalın en iyilerine ödül verilmektedir. Bu yarışmada parasal karşılığı olan bir ödül yoktur. Kazananlara “Festival Onur Plaketi” verilmektedir.

Kısa film alanı sadece amatör sinemacıların ilgi alanı olan bir sinema dünyası değildir. Ülkemizde her ne kadar bu alanın büyük bir bölümünü öğrenci filmleri oluştursa da, dünyanın birçok ülkesinde sinema sektörünün ayrı bir unsuru olarak kabul edilmekte, yapımcı şirketler, TV kanalları, Kültür Bakanlıkları, yerel yönetimler tarafından yüksek parasal bütçelerle desteklenmektedir.

Ülkemizde henüz “Ulusal Sinema Merkezi”nin kurulmamış olması, hem kısa filmlerin üretimi hem de dağıtımı konusunda yaşanan sorunların çözümünü sınırlamakta, Kültür Bakanlığımız tarafından verilen çok düşük bütçeli katkılar, kısa filmin yetkin düzeyde var olabilmesini ve sinemamızı yaygın bir şekilde yurt dışında temsil edebilmesini zorlaştırmaktadır.

Bu organizasyon Hilmi Etikan’ın başkanlığını yaptığı bağımsız bir tertip komitesi tarafından gönüllü desteklerle sürdürülmekte, çok kısıtlı bütçesine karşın saygınlığını ve önemini yitirmeden yoluna devam etmeye çabalamaktadır.

Ayrıca hazırlanan festival katalogları içerik ve sunum açısından, Türkiye kısa film tarihinde ayrı bir önem taşımakta, Türkiye sinema belleği için önemli bir başvuru kaynağı oluşturmaktadır.