28. Ulusal Kimya Kongresi

Türkiye Kimya Derneği’nin koordinatörlüğünde, 1984 yılından beri her yıl ayrı bir üniversitemizde yapılması südürülen Ulusal Kimya Kongrelerinin yirmisekizincisinin 15-21 Ağustos 2016 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi’nde bulunan Uğur Oral Kültür Merkezi’nde yapılması için Türkiye Kimya Derneği ve Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü arasında bir mutabaka varılmış bulunmaktadır.

Kongre katılımlarında konaklama giderlerinin, özellikle genç araştırmacıların bütçesini zorlaması nedeniyle, konaklamalar için Akdeniz Olimpiyatları için yapılan 3.500 kişilik beş yıldızlı otel kalitesindeki yurtların kullanımı düşünülmektedir. Yurt odaları tuvalet, banyo ve merkezi klimalıdır ve kongre merkezine yürüme mesafesindedir. Yurtlar ve kamu kurumu konuk evlerinin tahsisi için görüşmelerimiz halen sürmektedir.

Günümüzde araştırma konularının anabilim dalı sınırlarını taşarak multidisipliner hale gelmiş olması, parallel oturumların anabilim dalları şeklinde yürütülmesini gereksiz kılmıştır. Bu nedenle bu kongrede, katılımcıların oturum salonları arasında mekik dokumasını da önlemek için aynı salonda benzer konuların görüşüldüğü beş ayrı parallel oturum halinde yürütülmesi planlanmaktadır. Ayrıca sözlü sunum sürelerinin 10 dk ile sınırlandırılması hem sunucu üzerinde zaman baskısı yaratmakta hem de izleyicilerin soru sormasına fırsat bırakmamaktadır. Bu nedenle sunum sürelerinin daha uzun tutulması ve double blind review yöntemiyle puanlanan daha az sözlü sunumun tercihi düşünülmektedir. Diğer taraftan asılı sunumların hepsinin kongre boyunca asılı kalması yerine farklı günlerde gruplar halinde sunulmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Asılı sunumların ödüllendirilmesinin de kurulacak komiteler eliyle değerlendirilerek yürütülmesinin yerinde olacağı kanısına varılmıştır.

Kongre de biri ana konu olmak üzere beş ayrı konuda sunulacak bildirilere yer verilecektir. Bunun yanında kimya eğitiminin sorunları, enerji uygulamaları, polimer ve plastik sektöründeki gelişmelerle ilgili panellere yer verilecektir.

Sizleri doğası, denizi, tarihi ve kültürüyle zengin ve hoş görülü Mersin’e ve genç, dinamik ve yenilikçi Mersin Üniversitesi’nde buluşmak üzere 28. Ulusal Kimya Kongresi ne davet ediyoruz.

KONULAR

A- Kimyasal Sentez
Organik Sentezde Gelişmeler
Anorganik Sentezde Gelişmeler
Doğal Ürünlerin Total Sentezi
Stereoseçici Sentez
Yeşil Kimya Uygulamalarında Gelişmeler

B-Malzeme Kimyası
Nanokimya ve Nanomalzemeler
Mikro-Makro Fonksiyonel Malzemeler
Enerji Uygulamaları için Malzemeler
Yumuşak Katılar ve Polimerik Malzemeler
Diğer malzemeler

C- Kataliz
Anorganik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Organik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Enerji için Kataliz
Katalitik Malzemeler
Yüzey Kimyası

D-Kimyasal Analiz
Analitik Yöntemlerde Gelişmeler
Elektrokimyasal Yöntem Uygulamaları
Analizde Sensör Uygulamaları
Sürdürülebilir bir çevre için su, toprak ve hava kirliliği tehditleri

E-Yaşam Bilimleri
İlaç Geliştirme
Kozmetik Ürün Geliştirme
Yaşam Bilimlerinde Analiz
Biyoaktif Ürünlerin Sentezi
Adli Kimya Uygulamaları

XXVIII. Ulusal Kimya Kongresi için Önemli Tarihler

İşlemler Tarih
Bildiri Gönderiminin Başlangıcı : 15.12.2015
Kongre Kayıtların Başlangıcı : 15.12.2015
Bildiri Gönderiminin Bitimi : 15.04.2016
Bildiri Onaylarının Duyurulması : 15.05.2016
İndirimli Kayıtların Sona Ermesi : 17.06.2016

Kongre Adı
28. Ulusal Kimya Kongresi

Tarihi
15-21 Ağustos 2016

Yeri
Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mersin

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe’ dir.