28. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği ve bilişime taraf tüm kesimlerin sinerjisiyle oluşturulacak Bilişim2011, 26-29 Ekim 2011 tarihlerinde JW Marriott Hotel Ankara’da gerçekleştirilecektir. Etkinliğimizde daha güzel, yaşanılabilir, özgür ve demokratik bir dünya için “İnsan etkileşimi” doğrultusunda “Hukuk”, “Enerji”, “Sosyal Hareketler”, “Eğitim”, “Teknoloji”, “Sağlık”   ve “İletişim Teknolojileri” gibi pek çok alanda farkındalık oluşturmaya çalışacağız.

28. Ulusal Bilişim Kurultayın’da  akademik bildiriler, teknolojik ve uygulama bildirilerinden oluşan oturumlar düzenlenecektir. Ayrıca Doktora Tez Konu Tartışmaları adında isteyen doktora öğrencilerinin tez konu önerilerini özetle sunabilecekleri ve tartışılacağı özel oturumlar düzenlenecektir.

Bildiri Çağrısı:

Akademik, Teknolojik ve Uygulama konularında bildiriler 20 dakika sunum, 5 dakika soru cevap biçiminde sözel olarak sunulacaktır.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir. İngilizce sunumlarda tercüme yapılmayacaktır.

Hakemler tarafından değerlendirilerek kabul edilecek bildiriler konularına göre sınıflandırılarak sunulacaktır. Sunulmayan bildiriler  Kurultay Bildiriler Kitabında basılmayacaktır.

Konferans dili Türkçedir.

Bildiri Konuları:
* Sosyal Yaşam, sanal psikoloji
* Demokrasi ve hukuk
* Bulut Bilişim
* Uluslararası Gündem (sosyal hareketlerin etkisi)
* Spor ve Özürlüler
* Çevre ve Ekoloji
* Bilişim ve Teknoloji Politikaları
* Açık Sistemler
* Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği
* Öbek Sistemler ve Paralel Hesaplama
* Bilgisayar Destekli Üretim/Tasarım
* Çoklu Ortam
* Sektörel Çözümler
* Mobil Uygulamalar
* Gömülü Sistemler için Yazılım uygulamaları
* Kamu ve Özel Sektörde Müşteri İlişkileri Yönetimi
* Otomatik Tanıma ve Veri Toplama
* Yazılım Geliştirme Araçları
* Görüntü İşleme
* Veri Tabanları ve Veri Madenciliği
* Internet Uygulamaları
* Yazılım Proje Yönetimi
* Veri Paylaşım ve Dağıtım Altyapısı
* Bilişim Standartları
* Elektronik Ticaret / Çevrimiçi Pazarlama
* Sayısal İmza
* Yazılım Kalite Denetimi
* Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi
* Finans Sektörü ve Bilişim
* Katma Değerli Web Hizmetleri
* Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri
* Yapı ve Kentte Bilişim
* Geniş Bant, Internet
* Elektromanyetik Kirlilik
* Engelliler için Bilişim Uygulamaları
* Hizmet Odaklı Mimari (SOA)-Service Oriented Architecture
* Bilişim Suçları ve Bilişim Hukuku
* Bilişimde Kullanıcı Hakları Platformu
* Yerel Yönetimler
* Tıp Bilişimi
* Ev Uygulamaları

Özel Oturum:

* Doktora Tez Öneri Sunumları

Önemli Tarihler:

Bildirilerin düzeltilmiş son halinin sisteme yüklenmesi için son gün: 30 Eylül 2011

Türkiye Bilişim Derneği
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 8216