28.KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Başladı!

Moda Tasarımcıları
Moda Tasarımcıları Yarışması

28 yıldır genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratan ve bu güçlü endüstrinin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayan Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, moda tasarımı alanında kariyer yapmak ve endüstriye girmek isteyen genç yeteneklerle buluşmaya devam ediyor. 04 Haziran 2020 günü final defilesi ile sonuçlanacak 28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, hazır giyim koleksiyonu sunmak isteyen ve aşağıdaki kriterlere uyan tüm katılımcılara açıktır.

BAŞVURU KRiTERLERİ:
▪ T.C vatandaşı olmak
▪ 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak
▪ Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, moda tasarımı meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika / diploma programında okumak ya da mezun olmak
▪ Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması,
markası olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak
▪ Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ve Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri tarafından
Moda Tasarımı alanında düzenlenen tasarım yarışmalarında daha önce ilk üç dereceye
girmemiş olmak.

YARIŞMA SUNUM DOSYALARI
Yarışma sunum dosyaları en geç 20 Mart 2020 günü mesai bitimine kadar www.kozayarismasi.com adresinden dijital olarak siteye yüklenecektir. Eksik doldurulan ve/veya son teslim tarihinden sonra yüklenen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Her bir yarışmacının tek bir dosya ile başvurma hakkı bulunmaktadır.
Koza 2020’de herhangi bir tema verilmeyecek, koleksiyonların herhangi bir sezona yönelik olması istenmeyecektir.

DERECEYE GİREN FİNALİSTLERE VERİLECEK ÖDÜLLER
Koza Gala Gecesi’nde gerçekleşen Final Jürisi sonucunda belirlenen ilk 3 finaliste verilecek ödüller aşağıda yer almaktadır:
Yurt Dışı Eğitim Ödülü
Yurt dışı eğitim ödülü hakkı

2008/2 No’lu Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Bakanlığın belirlediği tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte İHKİB’e başvururlar. İHKİB nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

Para Ödülü
Yarışmanın Birincisine
50.000 TL
Yarışmanın İkincisine
25.000 TL
Yarışmanın Üçüncüsüne
15.000 TL

kozayarismasi.com