26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

9-11 Mart 2016

Kongre Dili
26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecektir.

Değerli Katılımcılar,

Çağdaş Drama Derneği’nin her yıl düzenlediği “26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 9-11 Mart 2016 tarihleri arasında, Doğu ile Batının birbirine bağlandığı ve kültürler arası bir köprü niteliğinde olan İstanbul’da yapılacaktır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı ve Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” teması altında düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Toplumsal cinsiyet, bilindiği gibi kadın ve erkek olmanın biyolojik anlamının ötesinde kültürel bir olgudur. Toplum tarafından erkek ve kadına farklı roller verilmekte/dayatılmaktadır ve bu roller adaletsiz olup, çoğunlukla da kadınların aleyhine bir dağılım göstermektedir. Toplum yapıları ise bu eşit olmayan, yapay sistem üzerine kurulmuştur. Başlığımız içinde yer alan bir diğer konu şiddet ise bireyin kendisine ve çevresindekilere yönelik her türlü kısıtlayıcı engelleyici sindirici, duygusal etkilenmelerden başlayarak ölüme kadar giden sonuçları olan davranışlar olarak tanımlanabilir.

Ataerkilliğin belirlediği cinsiyet rollerinin nesnesi olan kadınlar ve erkeklerin kendilerinden beklenen roller içinde davranma estetiği teknolojiyle hız kazanmakta ve karşılıklı olarak “şiddet”le biçimlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen medya teknolojilerinin de etkisiyle ‘kadın ve erkek olma’ durumları, gelenekler ve sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerin de etkisiyle ağırlıklı olarak şiddet ekseninde yaratılmakta, üretilmekte ve hatta pekiştirilmektedir ve her zaman var olan bu sorunlar daha da görünür olarak toplumu yeniden biçimlendirmektedir.

Bu bağlamda sorunları görünür kılarak saptamak, çözüm yolları aramak ve tartışmak üzere, disiplinler arası yaklaşımlarla sempozyum, konferans, drama atölyeleri ve performanslardan oluşan etkinliklerin düzenleneceği kongremize tüm katılımcılarımızı bekliyoruz.

Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

 

Bilimsel Konular
Konular “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” ile ilgili olarak drama ile bağlantılı ve dramadan bağımsız ele alınabilir.
Eğitimde cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddet,
Ders kitaplarında var olan şiddet ve toplumsal cinsiyeti pekiştiren anlatımlar,
Tarih derslerinde toplumsal cinsiyet ve şiddetin sorgulanması,
Dünya tiyatrosunda / Türk tiyatrosunda toplumsal cinsiyetin ve şiddetin görünürlüğü,
Medyada cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddet,
Dil ve toplumsal cinsiyet ve şiddet,
Teknoloji, politika ve ekonomide toplumsal cinsiyet ve şiddet,
Hukuk: Yasalar ve toplumsal cinsiyet, yasalar şiddeti önleyebiliyor mu? Yasalar karşısında kadın ve erkeğin durumunun sorgulanması,
Tıpta hasta-hekim ilişkilerinde şiddet; şiddetin genetik ile bir bağlantısı var mı? Hekimlik ve toplumsal cinsiyet,
Edebiyat, bilim ve felsefede, din ve mitolojide kadın ve erkek olmak, her bir alan içinde yer alan üstü örtük ya da açık şiddet,
Sanat (resim, heykel, plastik sanatlar), çağdaş sanat, kent mimarisi, mekan,
İnternet toplumsal cinsiyet ve şiddeti ne şekilde kullanıyor?,
Müzik ve toplumsal cinsiyet ve şiddet (Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Klasik batı müziği-Opera-),
Mizah ve toplumsal cinsiyet şiddet drama,
Yukarıda adı geçen alanlar dikkate alınarak Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet konuları drama ile ilişkilendirilerek farkındalık oluşturmaya yönelik program önerileri, araştırma sonuçları kongreye gönderilebilir.

Önemli Tarihler
Erken Ödeme Için Son Tarih: 25 Ocak 2016
Bildiri Özet Gönderimi Için Son Tarih: 10 Aralık 2016
Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi: 10 Ocak 2016
Kayıt Ücretlerinin Yatırılması Için Son Tarih: 17 Şubat 2016
Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi Için Son Tarih: 20 Şubat 2016 (Bu tarihten sonra gönderilen metinler kongre kitabında yer almayacaktır.)
Kongre Program / Atölye Program İlan Tarihi: 25 Şubat 2016
Atölyeler Kayıt Son Tarih: 20 Şubat 2016
Kongre Tarihi: 9-10-11 Mart 2016

Komiteler
Onur Kurulu
Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İrfan Başkurt, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali yücel Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İnci San, Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdüllatif Acarlıoğlu, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Birkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Çakir İlhan, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Güzin Yamaner, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Kirbaşlar, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Çalişkan, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Nutku, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kerem Karaboğa, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Balay, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nur Nacar-Logie, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sacide Pehlivan, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan Tönel, Zirve Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Okvuran, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Fakiye Özsoysal, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Münip Melih Korukçu, İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Şükran Kahraman Dilidüzgün, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz Pekman, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Hasibe Kocabay, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Sevinç Hatipoğlu, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Serap Emir, İstanbul Üniversitesi