26. Ulusal Bilim Olimpiyatları

26. Ulusal Bilim Olimpiyatları

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, bu öğrencileri ulusal olimpiyatlara hazırlamak ve yarışmalara katılımlarını sağlamaktır.

2. Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş, Sınav ve Sonuç Açıklama Tarihleri)

Not: Birinci Aşama Sınavı’nın yapılacağı tarihte Bölgesel/Uluslararası Bilim Olimpiyatları takımında ülkemizi yurt dışında temsil eden öğrenciler, ilgili Komite Başkanı’nın onayı ile Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak şartıyla Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılmaya hak kazanırlar.

3. Destek Kapsamı ve Miktarlar
1. İlgili Komitece Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir.
2. Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için bölgesel değerlendirme yapılarak birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi alan öğrencilere başarı belgesi verilir.
3. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defa olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. ÖSYS Kılavuzu). Lise öğrenimini tamamladıktan sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda üniversitelerin bu yarışma dallarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptıran (bu dallarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır) öğrenciler 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında desteklenirler. Burs miktarlarına http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2205-
olimpiyat_burs_miktarlari.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.
4. Bilim Olimpiyatlarında madalya alan tüm öğrenciler, TÜBİTAK’ın lisans bursiyeri olmaya hak kazanmaktadır. Bu öğrencilerin üniversiteye girdikleri yıl burs için TÜBİTAK’a başvurmaları gerekmektedir.
5. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya alanlara verilen para ödülü miktarlarına
http://tubitak.gov.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.
6. TÜBİTAK tarafından yapılmış eğitimlerde Bilim Olimpiyatları danışmanlığı sertifikası almış
öğretmenlerin danışmanlık yaptığı resmi okul öğrencilerinin TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları
sınavlarında başarılı olması halinde, öğrencilerin başarı derecelerine göre danışman
öğretmenlere ödül verilebilir.

4. Başvuru Koşulları ve Yöntemi

4.1. Başvuru Koşulları
1. Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.
2. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde katılan KKTC’deki her lise, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok 15 öğrenci ile katılabilir.
3. Ortaokullar ise bu sınavlara, Fizik, Kimya ve Biyoloji (Matematik ve Bilgisayar hariç) dallarında yalnızca 8. sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok 5 öğrenci ile katılabilir.
4. Lise son sınıf öğrencileri başvuramaz.
5. Her öğrenci yalnızca bir daldan başvurabilir.
6. Matematik dalından Birinci Aşama Sınavı’na göre Yaz Okulu’na çağrılmayan ancak Bilgisayar Komitesi tarafından belirlenen taban puanının üstünde kalan öğrenciler, Bilgisayar dalından Yaz Okulu’na çağırılabilir ve İkinci Aşama Sınavı’na girmesine hak verilebilir. Öğrencilerin Birinci Aşama Sınavı’na başvuru esnasında bu durumu onaylamaları gereklidir.
7. Öğrenciler sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz.
8. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.
4.2. Başvuru Yöntemi
1. Ulusal Bilim Olimpiyatları sınavı iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı TÜBİTAK-BİDEB adına İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülür.
2. Başvurular http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce yapılır.
3. Başvurular İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi –
TR130001200982000006200378 no’lu hesaba sınav ücreti olan 30 TL yatırıldıktan sonra yapılır.
(Başvuru adresinden kredi kartı ile ödeme yapılabilir.)
4. Son başvuru tarihi olan 24 Nisan 2018’den sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.
5. Başvuru sistemi kapandıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan sayısından az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik talepleri kabul edilmez.
6. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tüm okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyurulur ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/ ve http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilir.

Not:
1. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında soruların zorluk düzeyi, temel bilimler ve bilgisayar dalında özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, olimpiyat sınavlarının, hem içerik hem de düzey bakımından lise öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.
2. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında öğrencilerimizi başarısızlık duygusuyla karşı karşıya bırakmamak için, başvurularda bu içerik ve düzey farklılığının göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. TÜBİTAK–BİDEB’in sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav sorularının öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir. Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ulusal-bilim-olimpiyatlari adresinden ulaşılabilir.

5. Sınav Merkezleri, Yöntemi ve Değerlendirme

5.1. Sınav Merkezleri
Ulusal Bilim Olimpiyatları Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van, Kastamonu, Sakarya ve Şanlıurfa il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) aynı anda uygulanacaktır.

5.2. Sınav Yöntemi
Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 12.05.2018 tarihinde BİDEB adına İstanbul Üniversitesince, İkinci Aşama Sınavı ise ilan edilen tarihlerde BİDEB tarafından yapılır.
a. Birinci Aşama Sınavı: Bu sınav,
* Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında yapılır.
* Tek oturumda düzenlenir.
* Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
* Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.
* Kimya ve Biyoloji dalından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır.)

Sınav ile ilgili diğer bilgiler tabloda verilmiştir:

b. İkinci Aşama Sınavı: Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, Yaz Okulu’na katılmaya hak kazanan öğrenciler İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. İkinci Aşama Sınavı Matematik, Kimya ve Biyoloji dallarında yazılı, Fizik dalında yazılı ve uygulamalı, Bilgisayar dalında ise uygulamalı yapılabilir.

5.3. Değerlendirme

a. Birinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi: Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi sınav yapan kurumun optik sonuçları dikkate alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından yapılır.
Olimpiyat Komitesinin, BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşünü alarak belirlediği puanın üzerinde puana sahip öğrenciler, Yaz Okulu, Kurslar ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edilir. Değerlendirmeler, Özel Okul ve Resmi Okul öğrencileri olarak iki kategoride yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları belirlenir.
Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır ve BİDEB tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu’na davet edilir.

b. İkinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi: Değerlendirmeler, genel sıralama ve/veya baraj puanları üzerinden yapılır. Baraj puanı, her madalya türü için BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenebilir. İkinci Aşama Sınavı’nda derece alan öğrencilere Madalya ve Başarı Belgesi verilir, öğretmenlerine ise Takdir Belgesi verilebilir.
Madalyalar, genel sıralamadaki puan kırılımlarına göre 4 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya şeklinde dağıtılır. Puanlarda eşitlik olması durumunda madalya sayılarında BİDEB Başkanlığının onayı ile bir önceki ya da bir sonraki puan dikkate alınarak artırma/azaltma yapılabilir.
İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan ve BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu’na davet edilirler. Bu öğrenciler belirlenirken her iki kategori için en az bir öğrenci kontenjanı ayrılır.

6. İtirazlar
1. Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.tubitak.gov.tr ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/ internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 7 iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 iş günü içerisinde BİDEB’e yapabilirler.
2. Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 Döner Sermaye İşletmesi hesabına 20 TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile BİDEB’e yapabilirler.
3. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
4. İtiraz sonuçları adaylara BİDEB tarafından bildirilir.

7. İzleme ve Sonuçlandırma
1. Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 45 gün içinde https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinde “Olimpiyat Sınav Sonuçları” bölümünde ilan edilir.
2. Bilim Olimpiyatları ile ilgili tüm duyurular http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ulusalbilim-olimpiyatlari adreslerinden ilan edilir. Öğrencilerin http://tubitak.gov.tr/ adresini düzenli olarak takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır.
3. Okullara davet mektubu vb. yazılı evrak gönderilmez.
4. İkinci Aşama Sınav sonuçları Ulusal Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde açıklanır.
5. İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan ve BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu’na davet edilirler.
Kış Okulu organizasyonunun yeri ve tarihi http://tubitak.gov.tr/ adresinden ilan edilir.
6. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilerin Ek Katsayı uygulamasından
faydalanabilmesi için https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yapılıp ıslak imzalı halinin TÜBİTAK-BİDEB’e posta yoluyla iletmeleri gerekir.
7. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilerin üniversiteye kayıt oldukları yıl 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında desteklenebilmesi için https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yapması gerekir.

8. Yükümlülükler
Yaz/Kış okulları, kurslar ve takım seçme kamplarına katılan öğrencilerin uyması gereken kurallar BİDEB tarafından belirlenir ve http://tubitak.gov.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrenciler söz konusu kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutulur ve gerekli işlemler yapılır.

9. İlgili mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, Değerlendirme Yönergesi)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen özel durumlarda, Grup Yürütme Kurulu (GYK) kararları uygulanır.

10. Tanımlar ve Kısaltmalar
* BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
* BİDEB Başkanı: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı’nı,
* Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
* Olimpiyat Komiteleri: BİDEB tarafından yürütülen ulusal, Bölgesel Bilim Olimpiyatları
kapsamındaki akademik faaliyetleri BİDEB ile koordineli olarak gerçekleştirmek amacıyla
TÜBİTAK Başkanı tarafından görevlendirilen araştırmacılar/bilim insanlarından oluşan komiteleri,
* TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
* Ulusal Bilim Olimpiyatları: Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında Türkiye genelinde yapılan bilim olimpiyatlarını, ifade eder.

11.İrtibat Bilgileri
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışma Programları Grup Koordinatörlüğü
2202 Ulusal Bilim Olimpiyatları Programı
Tel: 0312 468 53 00
E-Posta: bideb2202@tubitak.gov.tr