26. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

26. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, hazır giyim koleksiyonu sunmak isteyen ve aşağıdaki kriterlere uyan tüm katılımcılara açıktır.

BAŞVURU KRİTERLERİ:
• T.C vatandaşı olmak
• 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak
• Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okumak ya da mezun olmak,
moda tasarımı meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az
2 yıllık moda tasarımı sertifika / diploma programında okumak ya da mezun olmak
• Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmamak ve
ticari sponsoru bulunmamak
• Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda daha önce ilk üç dereceye girmemiş olmak

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
• Yarışmacıların yaratıcılık düzeyi (Tasarımların özgün olması ve yeni fikir içermesi)
• Tasarımların uygulanabilirliği ve giyilebilirliği
• Malzeme seçiminde (kumaş-aksesuar vb.) yaratıcılık
• Malzeme-tasarım uyumu

DERECEYE GİREN FİNALİSTLERE VERİLECEK ÖDÜLLER
Koza Gala Gecesi’nde gerçekleşen Final Jürisi sonucunda belirlenen ilk 3 finaliste verilecek ödüller aşağıda
yer almaktadır:
Yurt Dışı Eğitim Ödülü
Yurt dışı eğitim ödülü hakkı
2008/2 No’lu Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım
yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine
başvurmak isteyenler Bakanlığın belirlediği tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına
başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından
kabul almalarını müteakiben Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte İHKİB’e başvururlar. İHKİB nihai
incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara
ilişkin listeyi Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı
içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.
Para Ödülü
Yarışmanın Birincisine
20.000 TL
Yarışmanın İkincisine
15.000 TL
Yarışmanın Üçüncüsüne
10.000 TL
Yabancı Dil Eğitim Ödülü
Yurt içinde 1 yıllık İngilizce dil eğitim hakkı
İngilizceye hâkim finalistler bir başka yabancı dil eğitimi alabilirler.
(İHKİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla)

http://www.kozayarismasi.com/tr