26. FIAP Renkli Baskı Bienali

TFSF adına İFSAK
26. FIAP Renkli Baskı Bienali Türkiye Ulusal Takım Fotoğraf Seçim Şartnamesi

26. FIAP Renkli Baskı Bienal finaline bu yıl İngiltere Fotoğraf Federasyonu ev sahipliği yapacaktır.

14 Haziran 2015, tüm ülkelerin takımlarına ait baskıların İngiltere’ye ulaşması için son tarihtir.
Bienale katılan her ülke kendi takımını oluşturacaktır. Bienale katılacak Ulusal Takım koleksiyonunun belirlenmesi ile ilgili yapılacak fotoğraf seçkisinin organizasyonunu İFSAK üstlenmiştir.

1. Seçme: 26. FIAP Renkli Baskı Bienali’nde, ülkemizi temsil edecek takım; her fotoğrafçıdan en fazla 1 (bir) fotoğraf olmak üzere toplam 10 (on) eserin belirlenmesi ile oluşturulacaktır.

2. Konu: Renkli Baskı Bienali’nin konusu “Tahribat” olarak belirlenmiştir.
Renkli olarak gönderilecek fotoğrafların; gerek şehirlerde, gerek doğada, gerekse de kültürümüzde gerçekleşen tahribatı yansıtması gerekmektedir.

3. Seçici:
26. Renkli Baskı Bienali Seçicisi Murat Germen’dir.
FIAP Bienallerinde, katılan fotoğrafların teknik, içerik, tarz gibi ortak temasının bulunması takımın başarısını önemli ölçüde belirlediğinden gönderilecek fotoğrafların yukarıda açıklanmaya çalışılan kriterlere sahip olması önemlidir.

4. Katılım: Yarışma Seçici kurul ve TFSF temsilcisi ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları dışındaki TFSF üyesi tüm derneklerin üyelerine açıktır.

5. Gönderilecek Fotoğraflar: Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet fotoğraf gönderecektir. Fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 30 cmx40 cm baskı alınabilecek şekilde, 300 dpi çözünürlükte olacaktır. Bu tanımlamaya uymayan fotoğraflar seçki dışı bırakılacaktır.
– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler yer almamalıdır.
– Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül
almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması
durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
– Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar; fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden
herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali
sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci
defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.

6.Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden
yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, İ, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı,
ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve derneğin kısa adı dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakterler üyesi olduğunuz derneğin kısa adı olmalıdır (Örneğin: İFSAK > IFSAK).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaIFSAK1_ornekfoto.jpg” gibi…
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 MB’ı geçmemelidir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İFSAK sorumlu olmayacaktır.

7. Baskı: Seçmelerin sonucunda oluşacak takım fotoğraflarının baskısını, baskıda bütünlük sağlamak için İFSAK gerçekleştirecek ve 15 Haziran 2015 tarihinde yapılacak finallere Ulusal Takım olarak katılım organizasyonunu yürütecektir.

8. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 15 Mart 2015
Son Katılım Tarihi : 25 Mayıs 2015 Pazartesi saat 23.00 (TSI)
Seçim Tarihi : 30 Mayıs 2015 Cumartesi
Sonuçların Acıklanması : 01 Haziran 2015 Pazartesi

9. Ödüller:
Seçilen eserlerin sahiplerine TFSF tarafından başarı belgesi verilecektir.
FIAP Bienaline katılım unvan başvurusunda puan olarak kullanılır.

10. Bilgi:
TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA
Telefon : +90 (212) 292 18 07
Adres : İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No: 32/2 34433 Beyoğlu/İstanbul
E-Posta : iletisim@ifsak.org.tr

11. Diğer:
26. Renkli Baskı Bienali orijinal FIAP şartnamesi eklidir.
12. Bu yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/044 numara ile onaylanmıştır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.