26. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ ULUSAL FİLM GÖSTERİMİ

26. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
24 Nisan – 3 Mayıs 2015
ULUSAL FİLM GÖSTERİMİ
YÖNETMELİK

1. TARİH
26. Ankara Uluslararası Film Festivali 24 Nisan – 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi
Araştırma Vakfı (DÜNYA KİV) tarafından gerçekleştirilecektir.

2. AMAÇ
26. Ankara Uluslararası Film Festivali sinemanın sanatsal niteliklerini sergilemeyi, Türkiye
Sineması’nın usta sanatçılarına ve yeni yaratıcılarına katkıda bulunmayı, nitelikli yapımları izleyiciyle
buluşturmayı ve Türkiye sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

3. KATILIM KOŞULLARI
a) Festivale 01 Ocak 2014 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş, DCP, 35mm ve diğer dijital
formatlardaki uzun filmler, belgesel filmler, kurgusal, deneysel ve canlandırma kısa filmler
katılabilir.

b) Festivale başvuran filmler Festival Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Sonuçlar en
geç, 23 Mart 2015 Pazartesi günü açıklanır.

c) Festivale katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr)
başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 25 Şubat 2015 Çarşamba gününe kadar aşağıda
belirtilen materyallerle birlikte (CD, DVD ya da flash belleğe kaydedilerek) Dünya Kitle İletişimi
Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine
göndermelidir.

Başvurunun Tamamlanması İçin Gerekli Belge ve Malzemeler:
1. Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi (en fazla 100 kelime), filmografisi ve filmin
diğer festivallerden aldığı ödülleri gösteren liste.
2. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 100 kelime).
3. Filme ait Eser İşletme Belgesi (sadece uzun filmler için).
4. Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi)
5. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi).
6. Filmin 5 adet basılı afişi ve dijital ortamda afişi.
7. Gösterim kopyası altyazılı değilse, altyazı çevirisi için diyalog listesi ve İngilizce
altyazı listesi (elektronik ortamda). Türkçe dışında başka bir dilde çekilmiş ise Türkçe ve İngilizce
diyalog listesi.
8. Filmin DVD ya da CD içinde “720/1080 .mkv”, “.avi” ya da “.mov” görüntü formatındaki fragmanı.
Fragman üzerinde herhangi bir logo, timecode, yazılı ibare ya da altyazı olmamalıdır.

d) Festivale katılması kesinleşen filmlerin, Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenen formattaki,
gösterim kopyalarının teslim tarihi, 10 Nisan 2015 Cuma günüdür. Film kopyaları Dünya Kitle İletişimi
Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya, 06690, Ankara
adresine filmin yasal sahibi tarafından ulaştırılmalıdır.

e) Festival’e katılan filmler, Ankara Uluslararası Film Festivali’nde İngilizce altyazılı olarak
gösterilir. Yapımcı, filminin kopyasını İngilizce altyazılı olarak festivale ulaştıramadığı takdirde
festival film için elektronik İngilizce altyazı hazırlar.

f) Festivale katılacak filmlerin DVD/Blu-ray kopyaları sahiplerine iade edilmeyecek, festival
arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

g) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler
nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Gösterim için gönderilen eser
içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden
doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı)
sorumluluğundadır.

4. YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali
Yürütme Kurulu’na aittir. Festival’e katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer
kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar
etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğund