2503 – Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK ile Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Belaruslu bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-NASB işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

TÜBİTAK’a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

TÜBİTAK ile Belarus Ulusal Bilimler Akademisi arasında 19 Temmuz 2002 tarihinde Minsk’te imzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” uyarınca, ortak projeler desteklenecektir.

Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Belarus araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Belaruslu proje ortaklarının ise Belarus Ulusal Bilimler Akademisi’nden temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak Belarus Ulusal Bilimler Akademisi’ne eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve Belarus Ulusal Bilimler Akademisi kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirmekte, uygun bulunan projeler yürürlüğe girmektedir.

Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, Kabul Eden Taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Bu miktar yukarıda anılan Anlaşma uyarınca,

Türkiye’ye gelen Belaruslu araştırmacılar için:

Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

  • 20 EUR/gün (Yeni Türk Lirası karşılığı)

Belarus’a giden Türk araştırmacılar için:

Üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

  • Kısa süreli ziyaretlerde (25 güne kadar)                 15 USD/gün (Belarus Rublesi karşılığı)
  • Uzun süreli ziyaretlerde (2 aya kadar)                  400 USD/ay (Belarus Rublesi karşılığı)