25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

İlki 1985 yılında düzenlenen “Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Seminer/ Kongreleri”, Çağdaş Drama Derneği tarafından 2007 yılına kadar iki yılda bir, 2007’den sonra yılda iki kez, 2013’ten bu yana yılda bir kez gerçekleştirilmektedir. Bu seminerlerin amacı; ulusal ve uluslararası yaratıcı drama liderlerinin alan bilgisi ve deneyimlerini, alan uzmanları ve bu alana ilgili duyan herkes ile paylaşabilmelerini sağlamaktır. Seminerlere kongre boyutu eklenerek ülkemizde ve dünyada yaratıcı drama alanında yapılan çalışmaların sunulması için “25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 2-5 Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecektir.

Yaratıcı drama eğitmenlerini, sanat eğitimcilerini, tiyatrocuları, tiyatro bilimcileri, eğitim bilimcileri, yaratıcı drama uygulamaları yapan öğretmenleri ve yaratıcı drama alanıyla ilgilenenleri bir araya getirecek olan “25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi”, Çağdaş Drama Derneği ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı işbirliği ile düzenlenecektir.

Türkiye’de yaratıcı drama alanına ilişkin çalışmalar, 1980’li yılların başından bu yana uygulamalı ve kuramsal boyutlarıyla sürdürülmektedir. Günümüzde, yaratıcı drama alanının kendi temel yaklaşımları ve teknikleriyle oturmuş bir alan olduğu söylenebilir. Özellikle Çağdaş Drama Derneğinin, eğitimde, tiyatroda ve toplumsal yaşamda yaygınlaştırmaya çalıştığı yaratıcı drama, alanının temel bilgisinin yanı sıra disiplinlerarası çalışmalarla daha zenginleşmekte ve çeşitli yaklaşımlarla etkileşimi artmaktadır. Yaratıcı drama çalışmalarının geldiği noktada, ardından getirdiği birikimle beraber hem kendi yaklaşımlarının hem de ilişkili olduğu alanların yaklaşımlarının irdelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kongrede, yaratıcı dramanın kendi yaklaşımları ve ilişkili olduğu yaklaşımlar ağırlıklı olarak dans bağlamında; konferanslar, bildiri oturumları, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler odağında ele alınacaktır. “Dans ve Yaratıcı Dramada Yaklaşımlar” teması üzerine belirlemelerin yapılacağı, deneyimlerin paylaşılacağı bu kongreye; katılımınızı bekler, etkinliğimizde sizlerle buluşmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof.Dr M.Öcal Özbilgin                                                                                                                Doç.Dr Ömer Adıgüzel

Ege Üniversitesi                                                                                                                                Çağdaş Drama Derneği

Devlet Konservatuvarı Müdürü                                                                                                     Genel Başkanı

Kongre Teması: Dansta ve Yaratıcı Dramada Yaklaşımlar

Kongre Dili: Türkçe – İngilizce

Kongre Alt Başlıkları

A- Dansta Yaklaşımlar

-Dansta cinsiyet

-Kültürel Kimlik

– Doğaçlama

– Geleneksellik- Modernite

– Profesyonellik- Amatörlük

B- Yaratıcı Dramada ve İlgili Olduğu Alanlara İlişkin Yaklaşımlar

-Hazırlık/Isınma, Canlandırma ve Değerlendirme Aşamalarından Oluşan Yapılandırma

-Süreçsel Drama

-Uzman Mantosu

-Rolün Yuvarlanması

-Komisyon Model

-Rol kartları

-Karmaşa içindeki insan

-Kişiliğin Yedi Boyutu Çemberi

-Olduğun Yerden Başlamak

-Öğretici Oyunlar

-Forum tiyatro

-İnteraktif Tiyatro

– Anlatı tiyatrosu

-Hareket (Dans) Tiyatrosu

-Playback Tiyatro

iletişim

Adres: Atatürk Caddesi Uysalcık İş Hanı No: 422 Kat: 8 Daire:8 Alsancak / İZMİR

Tel: 0 506.424.81.64