25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
25-27 Mayıs 2017

Yönetim ve Organizasyon Ailesinin Değerli Üyeleri,

Ünlü bir düşünür, kendimiz için yaptıklarımızın bizimle birlikte öleceğini, başkaları ve dünya için yaptıklarımızın ise sonsuza dek yaşayacağını ifade etmektedir. Belki de bizi mesleğimize bağlayan, türlü fedakârlıklara katlanmamızı sağlayan bu yüce amacın verdiği tatmin hissidir. 2017 yılında çeyrek yüzyılı tamamlayacak olan Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, bu ortak ülkümüzü gerçekleştirmemize büyük katkılarda bulunmuştur. 24 yıllık süreç içerisinde birçok gencin yolunu aydınlatmış, dünyasını değiştirmiş ve yetişmesine araç olmuştur. Ayrıca, alana bilimsel katkı sağlama misyonunu yerine getirmiş ve mesleki normların pekişmesine yardımcı olmuştur. Diğer bir ifade ile bir okul gibi işlev görmüştür.

Önümüzdeki yıl Başkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, bilimsel üretimin yanı sıra bu uzun yolculuğun kutlanması gibi bir misyon da üstlenmektedir. Kongrenin asıl işlevini kaybetmeden, genç nesillere geçmiş hatıralarımızın da aktarılacağı özel anların planlamasını da yapacağız.

Değerlendirmede kapsamlı bir hakem havuzundan faydalanma ve 1500-3000 kelime arası genişletilmiş özet gönderme gibi yenilikçi uygulamalar bizim tarafımızdan da benimsenecektir. Uzun kongre tarihi süresince geliştirilen ilkeler çerçevesinde hareket ederken bizler de kendi katkılarımızla bu seçkin kongreyi ekip olarak daha yukarıya taşımaya çabalayacağız.

Siz değerli meslektaşlarımızı 25. yılımızı beraber kutlamak üzere Ankara’da bekliyoruz.

Saygı ve Selamlarımızla

Prof.Dr. M. Abdülkadir Varoğlu             Prof. Dr. A. Selami Sargut

Kongre Dönem Başkanı                          Kongre Onursal Başkanı

 

 

http://yonorg2017.org/