25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Değerli Eğitim Bilimciler, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Eğitim Fakültelerinin Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri;
Sizleri 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de düzenlenecek 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bu tür kongrelerin bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yenilik fikirlerinin sahneye çıktığı platformlar olmasının yanı sıra meslektaşlar, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında temasların kurulduğu, dostlukların ve işbirliklerinin geliştirildiği, tecrübeli öğretim elemanlarının genç meslektaşlarıyla tanıştığı ortamlar olması da ayrıca önemlidir. İstanbul Kültür Üniversitesi, 19 Ulusal Eğitim Derneği ve Pegem Akademi işbirliği ile gerçekleştirilen bu kongre, bu yanıyla disiplinlerarası bir platform olma özelliği de kazanmaktadır.

12 Eylül 2015 tarihinde 19 Ulusal Eğitim Derneğinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nin teması “Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı” olarak saptanmıştır. Bu temanın seçiminde öne çıkan gerekçe Eğitim Bilimleri’nin her alanında gözlenen nitelik sorunlarını tartışmak ve yenilik arayışlarını öne çıkarmaktır. Bu şekilde oluşturulan temanın Eğitim Bilimleri’nin bütün alanlarını kesitlediği düşünülmektedir. Bu anlamda Eğitim Bilimleri’nin bütün alanlarından kongremize katkı beklemekteyiz.

Kongre süresince 3 panel düzenlenmesi karar altına alınmıştır: Eğitim Bilimleri’nde Araştırma ve Yayın Sorunu, Akademik Etik, Göç ve Eğitim.
Son yıllarda eğitimin çeşitli alanlarında ciddi bir araştırma ve yayın kalitesi sorunu ortaya çıkmış durumdadır. Özellikle genç araştırmacılara yol göstermesi açısından böyle bir panelin oluşturulması ve bu konuda bir tartışma platformu yaratılması önemli görülmüştür. Araştırma ve yayın sorunu ile ilgili olan diğer bir konu “Akademik Etik”tir. Akademik etik bir yanıyla araştırma ve yayın sorununun içine gizlenmiştir, ancak ayrı bir başlık olarak tartışılması kendi başına önem arz etmektedir. Öte yandan, Alyan bebeğin kıyıya vuran cansız bedeninde somutlaşan terör, göç ve eğitim olgusu toplumumuzun en can yakan konularından biridir. Yaşı itibariyle bir eğitim kurumunda arkadaşlarıyla neşe ve güven içinde yeni şeyler öğrenmesi gereken bir yavrunun kıyıya vurmuş cansız bedeni biz eğitimcilerin görmezden gelemeyeceği bir eğitim konusudur. “Göç ve Eğitim” başlıklı üçüncü panelimizde bu konunun masaya yatırılması önemsenmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan Şimşek    
ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu)
Başkanı
Prof. Dr. Özcan Demirel
Pegem Akademi
Yönetim Kurulu Başkanı
Servet Sarıkaya

ONUR KURULU
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Nabi AVCI, Milli Eğitim Bakanı
Onur Kurulu
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Emin KARİP, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Prof. Dr. S. Semahat Demir, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü
BİLİM KURULU
Prof. Dr. A. Sibel Türküm, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adil Türkoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Aypay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alev Önder, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Azar, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Balcı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Murat Sünbül, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Paşa Ayas, Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım, Orta Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alim Kaya, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aydan Ersöz, İNGED Başkanı
Prof. Dr. Ayhan Aydın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Bahaddin Acat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Banu Yazgan İnanç, Toros Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Belir Tecimer, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Betül Aydın, İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Celal Bayrak, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemal Tosun, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Cemal Yıldız, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemil Öztürk, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemil Yücel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cevat Celep, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Coşkun Bayrak, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Çağlayan Dinçer, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Dursun Dilek, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Engin Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Eralp Altun, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Toprakçı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Başar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fatih Töremen, Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feride Bacanlı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyzi Uluğ, TODAİE
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs Güneş, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Galip Yüksel, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gülsün Atanur Baskan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gürhan Can, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Şimşek, Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Doğanay, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hıfzı Doğan, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Bilgin, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İnayet Aydın, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsa Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Doğan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Güven, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İsmail H. Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Doymuş, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mahir Kadakal, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Bahar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Küçük, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Şişman, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Gökay Yıldız, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitimi
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Altun, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Gökdere, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Özbay, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Musa Çiftçi, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Bakaç, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Cin, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kılıç, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Kutlu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Özcan, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Safran, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Müfit Gömleksiz, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münir Oktay, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi EğitimFakültesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilay T. Bümen, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Niyazi CAN, Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nur Gökbulut, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuri Yavuz, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Osman Genç, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özcan Demirel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ragıp Özyürek, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal, Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Rifat Çolak, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. S. Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Samih Bayrakçeken, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sait Yücel, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Satılmış Tekindal, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Turan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Serdar Erkan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Servet Karabağ, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Servet Özdemir, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sırrı Akbaba, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sinan Olkun, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Songül Altınışık, TODAİE
Prof. Dr. Süleyman Doğan, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Hasan Kalyoncugil Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tayyip Duman, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Temel Çalık, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Turan AKBAŞ, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vedat Özsoy TOBB ETÜ Güzel Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Vehbi Çelik, Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yahya Akyüz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasemin K. Kepenekçi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Baykul, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yaşar Özbay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Özden, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Budak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Gelişli, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeki Kaya, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ziya Argün, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ziya Selçuk, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Aypay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aydan Ersöz, English Language Education Assoccation (INGED)
Prof. Dr. Belir Tecimer, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Şimşek, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Mustafa Safran, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özcan Demirel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ziya Argün, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Bülent Tarman, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Erkan Dinç, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kadir Beycioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Suat Pektaş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (E)
Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Uygar Kanlı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Adem Çilek, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER)
Burcu Yılmaz, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı
Can Serdar, Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği (TVTED)
Ercan Karaca, Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) Başkanı
Eyüp Bozkurt, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
M. Tınaz Titiz, Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Refik Saydam, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Başkanı
Servet Sarıkaya, Pegem Akademi Kurucu-Ortak, Şirket Müdürü

* Düzenleme Kurulu üyeleri akademik unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 01 Ekim 2015
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 30 Ocak 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi 20 Şubat 2016
Kayıt 22 Şubat – 06 Mart 2016
Kongre Programının Açıklanması 14 – 20 Mart 2016
Kongre Başlangıcı 21 Nisan 2016
Kongre Bitişi 24 Nisan 2016

Telefon: 0312 – 4306750 – 51/112-113-114
E-posta: 25uebk@pegem.net
facebook.com/25uebk
twitter.com/25uebk