25. Bilim ve Bahar Şenliği Bilim Projeleri Yarışması

25. Bilim ve Bahar Şenliği Bilim Projeleri Yarışması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25. Bilim ve Bahar Şenliği Bilim Projeleri Yarışması, tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.
Yarışma
“Temel Bilimler”
“Sosyal Bilimler”
“Mühendislik Bilimleri” ve
“Sağlık Bilimleri” olmak üzere 4 kategoride düzenlenmektedir.

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANI PROJE YARIŞMASI

KAPSAM
Yarışmaya tüm mühendislik alanlarındaki projeler kabul edilecektir. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi gören öğrenciler katılabilir. Proje konusu çalışmanın daha önce başkası tarafından yapılmamış olması ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olması şarttır.

BAŞVURU
Yarışmacılar bireysel olarak veya takımlar halinde yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
Takım başvurularında takım liderinin belirlenmesi gerekmektedir ve iletişim sorumlusu takım lideridir.
Yarışmacılar tarafından Proje Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
Proje daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yarışmacı/yarışmacılara aittir.
3. Şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
Final yarışmasına kalan projeler için yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hak ve Yükümlülükleri ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir. Projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmacılar aynı projeyle ile sadece bir kategoride başvurabilirler.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme 2 aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Projelerin final yarışmasına kalıp kalmayacağını değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır. Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların 14 Nisan 2017 tarihine kadar  “www.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 28 Nisan 2017 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan projeler, 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde sözlü olarak sunulmak üzere bilimsel poster formatında hazırlanacaktır Yarışmacıların final değerlendirmelerinde posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.mcbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Yarışmaya katılacak yarışmacıların Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni 10 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.
Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
14 Nisan 2017 saat 17:30’dan
sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI PROJE YARIŞMASI

PROJE KAPSAMI
Yarışmaya Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve Tıp dışında diğer sağlık alanlarında eğitim gören ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerinin hazırlamış olduğu temel tıp bilimleri, klinik bilimler veya epidemiyoloji gibi sağlık alanlarında yapılmış projeler katılabilir. Proje daha önce başkası tarafından yapılmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

BAŞVURU
Proje konusu sağlık bilimleri alanında olmalıdır. Projeye katılmak için ülkemizde tıp veya diğer sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans veya lisanüstü eğitimi gören herhangi bir sınıfta üniversite öğrencisi olmak gerekir. Proje ekibi bir veya birden fazla öğrenciden oluşabilir. Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler Proje web sayfasında sunulan poster şablonu üzerinde, başvuru formunda belirtilen proje içeriğine ait; projenin adı, proje ekibi ve adresi, projenin amacı, kullanılacak yöntem ve elde edilecek sonuçlar ve önemini açıkça belirtecek şekilde sunulmalıdır. Proje özgün olmalı ve projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda Celal Bayar Üniversitesi Etik Komisyonu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz. Proje başvurusunda bulunan yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hakları ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmacılar aynı projeyle ile sadece bir kategoride başvurabilirler. Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Projelerin final yarışmasına kalıp kalmayacağı değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.
Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların  15 Nisan 2016 tarihine kadar  “www.cbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 29 Nisan 2017 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan projeler, 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde sözlü olarak sunulmak üzere bilimsel poster formatında hazırlanacaktır. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir.  Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.mcbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Ödül töreni 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.
Ödüller projeye verilecek olup, ödülün proje ekibi içinde dağılımından ekip üyeleri sorumludur. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Yarışmaya katılarak ön elemeden geçen tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
14 Nisan 2017 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

 

SOSYAL BİLİMLER ALANI PROJE YARIŞMASI

PROJE KAPSAMI
Amaç, öğrencilerin sosyal problemlere bilimsel metotlarla çözüm yolları bulmalarını sağlamak ve bu konulara ilgilerini artırmaktır. Bu sebeple;
– Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji
– Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji
– İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, İktisat, Ekonomi, Finans, Maliye, Hukuk, Siyaset Bilimi vb.)
– Din, Dil (Türkçe ve Yabancı Dil), eğitim konularında projeler katılabilir.
Projelerin değerlendirilmesinde özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık (ekonomik, sosyal, …), uygulanabilirlik ve kullanışlılık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
Yarışmaya sosyal bilimlerin yaşam alanlarına uygulanabilir, bireylerin ve toplumun sosyal sorumluluk kavramını ve vizyonunu geliştirmeye yardımcı olacak, toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkısı olacak Sosyal, Sanat Tarihi ve Arkeoloji alanındaki projeler katılabilir. Proje daha önce başkası tarafından yapılmamış olmalı ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

BAŞVURU
Yarışma ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilere açıktır. Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz. Proje ekibi bir veya birden fazla kişiden (en fazla üç kişi) oluşabilir. Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılan projeler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Projeler web sayfası üzerinde yer alan başvuru formu doldurularak gönderilecektir. Ön elemeden geçerek finale kalan projeler poster olarak sunulacaktır. Posterler web sayfasında sunulan şablon üzerinde, projenin adı, proje ekibi ve adresi, projenin amacı, kullanılacak yöntem ve elde edilecek sonuçlar ve önemini açıkça belirtecek şekilde sunulmalıdır. Final yarışmasına kalan projeler için yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hakları ve Yükümlülükleri ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir. Proje özgün olmalı ve projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda Celal Bayar Üniversitesi Etik Komisyonu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmacılar aynı projeyle ile sadece bir kategoride başvurabilirler.
Yarışmacılar sadece bir yarışmaya başvurabilirler.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Projelerin final yarışmasına kalıp kalmayacağı değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır. Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların 15 Nisan 2016 tarihine kadar “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 29 Nisan 2015 tarihinde duyurulacaktır.Finale kalan projeler, 9-12 Mayıs 2016 tarihlerinde sözlü olarak sunulmak üzere bilimsel poster formatında hazırlanacaktır Yarışmacıların final değerlendirmelerinde posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Ödül töreni 10 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
15 Nisan 2016 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

 

TEMEL BİLİMLER ALANI PROJE YARIŞMASI

AMAÇ
Bu ilkeler; “Celal Bayar Üniversitesi 23. Bilim ve Bahar Şenlikleri, Temel Bilimler Alanı Proje Yarışması, 2016” çerçevesinde başvuruda bulunulan projelerin değerlendirilmesine dair genel kuralların düzenlenmesini amaçlar. Proje yarışmasının amacı; öğrencilerin edindikleri bilgileri projelendirme, pratik yapma, ekip çalışması kazandırma, rapor yazma ve sunma becerileri kazandırmaktır. Ayrıca, proje yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirerek temel bilimlerde araştırma yapmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır.

KAPSAM
Temel bilimlerin bütün alanlarındaki proje başvuruları kabul edilecektir. Proje yarışmasına ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilir. Proje konusuna ait çalışmanın daha önce başkası tarafından yapılmamış olması ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olması şarttır.

BAŞVURU
Yarışmacılar bireysel olarak veya takımlar halinde yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar farklı konularda birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar aynı projeyle ile sadece bir kategoride başvurabilirler.
Yarışma süresince bütün yazışmalar proje sorumlusu ile yapılacaktır. Takım halinde hazırlanan projeler için proje sorumlusu aynı zamanda takım lideri kabul edilir.
Proje ekibi sadece öğrencilerden oluşur.
Proje başvuru formunda yer alan bütün alanlar yarışmacı adaylar tarafından eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Fikri ve sınaî haklar kapsamında, adaylar başvuruda bulundukları andan itibaren projelerle ilgili her türlü sorumluğu üstlenmiş sayılırlar.
Proje daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yarışmacı/yarışmacılara aittir.
Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
Ön elemeden geçerek finale değerlendirmesine kalan projeler için yarışmacılardan proje hak sahipliği ve yükümlülükleri belgesi ile gizlilik sözleşmesi dokümanlarının doldurulması talep edilecektir. Yarışmanın duyurulduğu internet sitesinde yayınlanacak olan bu belgelerin ilgili projede adı geçen bütün katılımcılar tarafından imzalanarak yarışma kuruluna teslim edilmesi zorunludur.
Proje çerçevesinde etik uygunluk belgesi gerekli ise bu belgenin çalışma öncesinde alınmış olması ve başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

DEĞERLENDİRME
Proje başvuruları başvuru takviminde belirtilen sürelerde üniversitemiz tarafından oluşturulan komite üyeleri tarafından; ön eleme ve final değerlendirmesi olarak adlandırılan iki aşamada değerlendirilirler.

ÖN ELEMELER
Ön eleme; internet üzerinden uygun formatta gönderilen, başvuru ilkelerindeki hususları karşılayan ve değerlendirilmeye alınan proje başvurularının, öğrencinin proje hazırlama şekli, projenin içeriği, düzeni, yapılabilirliği ve proje sonucunun çıktısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak, yarışmacı/yarışmacılar tarafından doldurulan başvuru formu üzerinden komite üyeleri tarafından yapılacaktır. Bu nedenle yarışmacıların, 15 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar “www.cbu.edu.tr” adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 29 Nisan 2016 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan projeler, 9-12 Mayıs 2016 tarihlerinde sözlü olarak sunulmak üzere bilimsel poster formatında hazırlanacaktır. Final değerlendirmelerinde öğrencinin göstermiş olduğu performans, etkinliği, sonuca ulaşabilme becerisi gibi kriterler dikkate alınır. Yarışmacı/yarışmacıların posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görülen yarışmacılar, final günü açıklanacak, ayrıca bu yarışmacıların isimleri “www.cbu.edu.tr” isimli web adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Finalist olan proje sahiplerinin Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretlerinin karşılanması yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni 10 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.cbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir. Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir. Ödüller takım adına takım liderine takdim edilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde, ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Başvurusu kabul edilen her proje için başvuruda adı geçenlere katılım belgeleri verilecektir. Final değerlendirmesi sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü dereceye layık proje bulunamaması halinde, ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri komite üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye uygun proje olmaması halinde, diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
15 Nisan 2016 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.