25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Şiir Okuma Yarışması

25 Aralık
Gaziantep Savunması Şiir Okuma Yarışması

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü

25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Şiir Okuma Yarışması na Gaziantep’teki Tüm Resmi ve Özel Lise Öğrencileri katılabilir.

Dereceye giren ilk 3 (üç) kişiye ‘’Bisiklet’’

Yarışmanın Amacı:
Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi, güzel
Türkçemizi doğru, etkili ve dil kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek, dilimizi güzel
ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek, öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade
etme becerisi ve özgüven kazandırmak ve Gaziantep savunmasını ve milli mücadele ruhunu
benimsetmek adına dilimizin en güzel ifade şekillerinden biri olan şiire ilgi duymalarını
sağlamak ve gençlerimizin edebi yönlerini kuvvetlendirmek, hayata bakış açılarını
çeşitlendirmek amaçlanmaktadır.

Yarışma Konusu
25 Aralık Gaziantep Savunması Şiir Okuma Yarışması

Yarışma Başvuru Şartları
• Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri
katılabilir.
• Yarışmaya katılacak olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş
ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce
tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü
övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır. Eserler 25
Aralık Gaziantep Savunmasına ait temalı olmalıdır.
• Başvuru yapılan şiirin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk
Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas
ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde seçilmesi ve okunması gerekmektedir. Bu
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Başvuru sahipleri en fazla bir şiir ile yarışmaya katılacaktır.
• Yarışmaya başvuru; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak
yapılacaktır.
• Her yarışmacı okuyacağı şiiri öncelikle yüzü ve sesi net çıkacak şekilde, gürültüsüz bir ortamda
çekerek video yoluyla başvuru linkine yükleyecektir.
• İlk Jüri değerlendirmeleri online yapılacak olup, ön elemeyi geçen ilk 20 (yirmi) kişi finale
kalmaya hak kazanacaktır. Finale kalanlar canlı performansla değerlendirilecektir.
• Yarışma esnasında öğrenci 25 Aralık Gaziantep Savunması temalı şiirlerinden kendi okuyacağı
şiiri seçecek ve şiir, öğrenci tarafından noksansız, ezbere okunacaktır.
• Başvuruda bulunan kişi, şiirin tümüyle 25 Aralık Gaziantep savunmasına ait olduğunu kabul
ve taahhüt eder.
• Ödüle aday şiirlerde amaca ve konuya uygunluk, kafiye uyumu, kelime manalarının birbirini
tamamlaması olmak üzere yazınsal duyarlılık ve değer aranacaktır.
• İl değerlendirme kurul tarafından seçilecek olan 3 adet şiir sahibine ödül verilecek.
• 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dâhilinde yarışmaya katıldığını
kabul ve taahhüt eder.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fifteen + 13 =